intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy luật hiệu suất giảm biên

Xem 1-3 trên 3 kết quả Quy luật hiệu suất giảm biên
  • Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

    doc17p ngovanninh 08-04-2011 319 78   Download

  • Ngắn hạn và dài hạn Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra Quy luật lợi suất giảm dần Các chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa lợi suất giảm dần và các đường chi phí Các đường chi phí dài hạn Tại sao đường chi phí bình quân dài hạn có dạng chữ U Quy mô hiệu quả tối thiểu .Ngắn hạn Là thời gian trong đó có ít nhất một yếu tố đầu vào không thay đổi

    ppt47p meomeoten 06-09-2012 109 6   Download

  • Mục tiêu của Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 sẽ giúp các bạn tìm hiểu mối quan hệ phụ thuộc của đầu ra vào các yếu tố đầu vào, phân tích những qui luật chi phối những mối quan hệ trên trong ngắn hạn và trong dài hạn,..

    ppt32p saobien_09 06-02-2018 125 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
531 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy luật hiệu suất giảm biên
p_strCode=quyluathieusuatgiambien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2