Sỡ hữu tư nhân

Xem 1-20 trên 2283 kết quả Sỡ hữu tư nhân
 • Tài liệu tham khảo Đơn xin cấp giấy phép xây dựng(công trình thuộc sở hữu tư nhân)

  doc1p snrise1812 12-11-2010 241 55   Download

 • Sở hữu tư nhân và các hình thức biểu hiện của nó. Ngoài các quy định chung nêu trên, Nhà nước cũng đã có những văn bản quy định chi tiết hơn về việc bảo vệ người làm chứng trong điều tra các tội phạm về an ninh quốc gia, tội phạm ma tuý và tội phạm tham nhũng vì trong các lĩnh vực này người làm chứng có khả năng bị đe doạ sự an toàn về tính mạng, sức khoẻ rất cao.

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 64 7   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Sở hữu tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay sau đây để nắm bắt được những nội dung về chủ trương của Đảng về sở hữu tư nhân, những biến đổi của sở hữu tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; một số giải pháp.

  pdf7p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 20 6   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, tìm ra các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện các qui định của Bộ luật dân sự, Luật Nhà ở về hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu tư nhân trong giai đoạn hiện nay.

  pdf26p hannguyetti 09-04-2017 4 2   Download

 • Lý thuyết kinh tế nói rất nhiều về quyền sở hữu, đặc biệt là tại sao có sự khác biệt cơ bản giữa quyền sở hữu tư nhân và sở hữu công cộng đối với phương tiện sản xuất. Nhưng các lý thuyết này ít thành công hơn trong việc diễn giải ý nghĩa của quyền sở hữu: ai nên sở hữu cái gì.

  pdf4p anhtuyet 10-06-2009 541 153   Download

 • Tiếp cận quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu” từ hai vấn đề: một là, chế độ tư hữu đã gây ra tội lỗi gì khiến cho nó cần phải bị xóa bỏ; hai là, nếu “xóa bỏ chế độ tư hữu” là cần thiết, là tất yếu thì thời điểm lịch sử của sự kiện đó là khi nào, bài viết chỉ ra rằng, sự “xóa bỏ chế độ tư hữu”chỉ có thể xảy ra một cách nội tại và tuân theo các quy luật khách quan của sự vận động và phát triển của...

  pdf11p xedapcam 05-05-2010 123 24   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi trường và Đăng ký nhà đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường). Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  pdf3p satthuquachanhxanh 28-11-2010 49 3   Download

 • Tài liệu tham khảo Môn Tài chính tín dụng với những câu hỏi trắc nghiệm ngắn, giúp bạn dễ nhớ và nhớ lâu hơn những kiến thức cơ bản của môn học này. Bạn hãy cho biết cơ sở ra đời của tín dụng là là sự phân công lao động xã hội và xuất hiện sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.

  ppt22p thienthan5290 07-12-2009 450 162   Download

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..ngày….tháng….năm……. ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Công trình thuộc sở hữu tư nhân) Xây dựng mới Cải tạo sửa chữa Kính gửi: ...................................................................... 1. Tên chủ đầu tư: .................................................................................................. - CMND số .....................cấp ngày .....................................................................

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 316 58   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đơn xin cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc sở hữu tư nhân', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tieudaococ 24-03-2010 114 25   Download

 • C.Mác đã trình bày nhiều tư tưởng quan trọng về chủ nghĩa tư bản. Một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó không chỉ đúng ở thời chủ nghĩa tư bản hình thành, mà vẫn đúng trong những điều kiện mới hiện nay; nhưng cũng có một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó đã bị thực tiễn vượt qua. Tư tưởng của C.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 4 2   Download

 • Nhà n c lúc này còn thông qua lu t pháp ướ ậ bảo vệ và pháp triển chế độ tư hữu ruộng đất. Nhưng phải nói rằng hình thức sở hữu tư nhân cơ bản nhất, đặc trưng cho chế độ phong kiến đó là hình thức sở hữu địa chủ. Hình thức sở hữu địa chủ tồn tại lâu dài trong chế độ phong kiến so với các hình thức sở hữu tư nhân khác.

  doc3p 3800250003121 28-04-2010 368 64   Download

 • Sở hữu tư liệu sản xuất là một nhân tố cơ bản cấu thành hệ thống quan hệ sản xuất trong từng chế độ kinh tế - xã hội. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một trong những nội dung cơ bản cần phải giải quyết là phải tiến hành cải tạo các quan hệ sản xuất mà điểm xuất phát là cải biến quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất sang quan hệ sở hữu công cộng để đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất. Ở nước...

  pdf107p vascaravietnam 16-08-2012 173 56   Download

 • Thực tế cho thấy một nền kinh tế nhiều thành phần phải bao gồm nhiều hình thức sở hữu chứ không đơn thuần là hai hình thức sở hữu trong giai đoạn xưa kia. Vì vậy nghiên cứu “Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam “ có vai trò quan trọng mang tính cấp thiết cao vì thời đại ngày nay chính là sự phát triển của nền kinh tế thị trường hàng hoá nhiều thành phần.

  doc24p vantinuelk09504 16-06-2010 148 47   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp nêu một số vấn đề kinh tế tư nhân sở hữu tư nhân thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam qua các thời kỳ, một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay.

  pdf100p pink_12 26-05-2014 75 27   Download

 • Khái niệm: Sở hữu tư nhân: là một người hay một nhóm người được sở hữu tài sản do sức lao động của cá nhân, các hộ cá thể, xí nghiệp tư doanh có quyền được hưởng những thành quả lao động do chính mình làm ra hoặc sở hữu tư nhân còn thong qua con đường thừa kế. Cụ thể tại điều 58 Hiến pháp 1992 có nói rõ về quyền của công dân được sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong...

  pdf11p thiuyen3 16-08-2011 65 14   Download

 • Cần có sở hữu tư nhân đất đai Theo đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội), dự thảo đã thống nhất đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu.

  pdf4p bibocumi19 13-12-2012 59 10   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về sở hữu đất đai ở nước ta hiện nay tập trung tìm hiểu về những bất cập tồn tại trong vấn đề sở hữu ruộng đất, không thực hiện sở hữu tư nhân về đất đai, một số giải pháp cần thực hiện nhằm sử dụng đất đai hợp lý.

  pdf5p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 35 8   Download

 • Bài viết góp phần làm rõ mối quan hệ giữa sở hữu tư nhân và hiện tượng tha hoá. Theo tác giả, để lý giải quan hệ giữa sở hữu tư nhân và hiện tượng tha hoá, không những cần phân biệt các khái niệm tha hoá nội sinh và tha hoá ngoại sinh mà quan trọng hơn, còn cần có sự phân biệt rõ khái niệm tha hoá ngoại sinh với khái niệm khách thể. Tha hoá ngoại sinh là tiền đề của tha hoá nội sinh, lao động bị tha hoá nội sinh chỉ có thể là kết...

  pdf13p bengoan369 09-12-2011 59 7   Download

 • Sự phát triển của chế định sở hữu tư nhân qua các bản hiến pháp của Việt Nam Trong những trường hợp có thể truy cứu trách nhiệm hình sự được do có tội danh tương ứng trong BLHS thì vẫn có trường hợp phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều luật chung cho hành vi xảy ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau và do vậy có thể việc xử lí không đáp ứng được yêu cầu phòng, chống có tính đặc thù của lĩnh vực...

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 30 5   Download

Đồng bộ tài khoản