Token ring lan

Xem 1-13 trên 13 kết quả Token ring lan
 • Trong ngành khoa học mạng máy tính, mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là một cơ sở dành cho việc chuẩn hóa các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO (International Standardization Organization ).

  doc26p hust2012 19-11-2012 134 45   Download

 • Mạng máy tính (computer network) là một tập hợp gồm nhiều máy tính hay thiết bị xử lý thông tin được kết nối với nhau qua các đường truyền và có sự trao đổi dữ liệu với nhau. 2. Lịch sử phát triển Máy tính ra đời từ những năm 1950. Những năm 1960 mạng máy tính bắt đầu xuất hiện,ban đầu mạng có dạng một máy tính lớn nối với nhiều trạm cuối.

  ppt23p hust2012 19-11-2012 88 26   Download

 • Exploring a modern NIC: An introduction to programming the Intel 82573L gigabit ethernet network interface controller is Token Ring, Ethernet, Ethernet LAN, Ethernet Versus Token Ring, Hardware Features, External Architecture.

  pdf19p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 8 2   Download

 • K Ỹ THUẬT MẠNG CỤC BỘ Nội dung của chương này sẽ trình bày các khái niệm cơ bản về kỹ thuật mạng cục bộ LAN, các phương pháp truy nhập ngẫu nhiên và có điều khiển được sử dụng trong các mạng quảng bá. Nội dung của chương gồm các phần sau: • Các phương thức truy nhập đường truyền. • Mạng Ethernet và họ chuẩn IEEE 802. • Mạng cục bộ Token Ring. • Giao diện số liệu phân bố sử dụng cáp sợi quang. • Giới thiệu mạng LAN ATM. ...

  pdf15p vitconsieuquay 17-08-2011 127 57   Download

 • Chương 1 TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH MẠNG 1 Nội dung Mạng máy tính và lập trình mạng Mô hình TCP/IP Các mô hình kết nối 2 Mạng máy tính & ứng dụng Mạng máy tính Ứng dụng mạng máy tính Chia sẻ tài nguyên Cung cấp độ tin cậy cao Tiết kiệm ngân sách Môi trường liên lạc mạnh Truy xuất từ xa Liên lạc giữa các cá nhân Giải trí có tương tác cao 3 Các thành phần Communication links Host Router Gateway 4 Phân loại mạng máy tính LAN (Local Area Network) IEEE 802.

  pdf16p hangkute_1 27-08-2010 461 206   Download

 • Nội dung Mạng máy tính và lập trình mạng Mô hình TCP/IP Các mô hình kết nối 2 Mạng máy tính & ứng dụng Mạng máy tính Ứng dụng mạng máy tính Chia sẻ tài nguyên Cung cấp độ tin cậy cao Tiết kiệm ngân sách Môi trường liên lạc mạnh Truy xuất từ xa Liên lạc giữa các cá nhân Giải trí có tương tác cao 3 Các thành phần Communication links Host Router Gateway 4 Phân loại mạng máy tính LAN (Local Area Network) IEEE 802.

  pdf0p hainetwork1991 23-10-2011 133 66   Download

 • In the two decades since their invention, the heterogeneity of networks has expanded further with the deployment of Ethernet, Token Ring, Fiber Distributed Data Interface (FDDI), X.25, Frame Relay, Switched Multimegabit Data Service (SMDS), Integrated Services Digital Network (ISDN), and most recently, Asynchronous Transfer Mode (ATM). The Internet protocols are the best proven approach to internetworking this diverse range of LAN and WAN technologies.

  pdf15p thuxuan 06-08-2009 80 30   Download

 • A campus network is a building or group of buildings that connects to one network, called an enterprise network. Typically, one company owns the entire network, including the wiring between buildings. This local area network (LAN) typically uses Ethernet, Token Ring, Fiber Distributed Data Interface (FDDI), or Asynchronous Transfer Mode (ATM) technologies. The main challenge for network administrators is to make the campus network run efficiently and effectively. To do this, they must understand current campus networks as well as the new emerging campus networks....

  pdf541p maiphuong 12-08-2009 133 29   Download

 • Topic 1: OSI Reference Model & Layered Communications 1. Choose all terms popularly used as synonyms for MAC address. A. NIC address. B. Card address. C. LAN address. D. Hardware address. E. Ethernet address. F. Token Ring address. G. FDDI address. H. Burned-in address. I. MAC address. 2. What portion of a MAC address encodes an identifier representing the manufacturer of the card (choose two)? A. The first 3 bytes. B. The result show interface command for a LAN interface lists the burned in address after the acronym BIA. C. The first 6 bytes D. The first 12 Hexadecimal digits 3....

  pdf34p erjokoi 22-07-2010 98 25   Download

 • ARP is used as a tool for confirming that a computer is successfully resolving network Layer 3 addresses to Media Access Control (MAC) Layer 2 addresses. The TCP/IP network protocol relies on IP addresses like 192.168.14.211 to identify individual devices and to assist in navigating data packets between networks. While the IP address is essential to move data from one LAN to another, it cannot deliver the data in the destination LAN by itself. Local network protocols, like Ethernet or Token Ring, use the MAC, or Layer 2, address to identify local devices and deliver all data. A computer MAC...

  pdf1p thanhha 28-08-2009 126 13   Download

 • Topologies and Access Methods Describe the basic and hybrid LAN physical topologies, and their uses, advantages and disadvantages Describe the backbone structures that form the foundation for most LANs Compare the different types of switching used in data transmission Understand the transmission methods underlying Ethernet, Token Ring, FDDI, and ATM networks Describe the characteristics of different wireless network technologies, including Bluetooth and the three IEEE 802.11 standards

  ppt51p itvovantien 13-07-2012 37 10   Download

 • Khả năng hỗ trợ sàng lọc từng khung có địa chỉ tại Hub nhằm tăng cường tính năng bảo mật. Chấp nhận cả khung Ethernet lẫn gói Token Ring. Định nghĩa trong IEEE 802.12. Mô hình vật lý: cascaded star, mọi máy tính được nối với một Hub. Có thể mở rộng mạng bằng cách thêm Hub con vào Hub trung tâm, Hub con đóng vai trò như máy tính đối với Hub mẹ. Chiều dài tối đa của đoạn chạy cáp nối hai Hub là 250m....

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 54 9   Download

 • Chính vì thế mạng Token-passing thường được sử dụng trong các môi trường thời gian thực, như điều khiển thiết bị công nghiệp, nơi mà thời gian từ lúc phát ra một tín hiệu điều khiển cho đến khi thiết bị nhận được tín hiệu luôn đảm bảo phải nhỏ hơn một hằng số cho trước.LAN topology định nghĩa cách thức mà ở đó các thiết bị mạng được tổ chức sắp xếp.

  pdf5p phuoctam45 28-07-2011 72 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản