intTypePromotion=3

Tri thức khoa học

Xem 1-20 trên 11447 kết quả Tri thức khoa học
 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Quan điểm của Phranxi Bêcơn về vai trò của tri thức khoa học và vấn đề phát triển kinh tế tri thức trong thời đại hiện nay giới thiệu tới các bạn về điều kiện kinh tế chính trị xã hội và tiền đề hình thành tư tưởng Triết học của Phranxi Bêcơn; tư tưởng cơ bản của Phranxi Bêcơn về vai trò của tri thức khoa học trong đời sống xã hội và một số nội dung khác.

  pdf206p maiyeumaiyeu09 14-09-2016 93 23   Download

 • Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc29p hpnguyen18 03-07-2018 38 13   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về trí thức khoa học xã hội nhân văn tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội nhân văn, nghiên cứu các đề tài, các chương trình ở cấp vĩ mô, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước để hoạch định đường lối và chính sách phát triển, chính xác hóa những quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người.

  pdf4p kloiroong10 21-08-2017 25 3   Download

 • Bài viết Tri thức khoa học: Vốn và hàng hóa quý hiếm trong thị trường kinh tế tri thức trình bày: Xu hướng thời đại; xã hội nền kinh tế tri thức: xã hội nhân tài; kinh tế tri thức Việt Nam - Những ẩn số chưa có lời giải; Thực trạng về đội ngũ tri thức khoa học Việt Nam: đối tượng nhảy cảm ở khía cạnh liên quan; tính chung chung và không mạch lạc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p sobinhoangson 29-04-2018 17 2   Download

 • Bài viết phân tích sự hình thành và phát triển đội ngũ trí thức khoa học trẻ trong điều kiện hiện nay. Sự đứt gẫy thế hệ trí thức khoa học là một thực trạng đang diễn ra ở nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo bậc cao hiện nay.

  pdf11p thicrom300610 03-04-2018 22 0   Download

 • Thế giới đã bước vào thế kỷ 21 với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ (KH - CN). Ngày nay KH - CN được ứng dụng rất nhiều vào cuộc sống của con người. Đặc biệt, ứng dụng tri thức KH - CN trong phát triển kinh tế là một hướng đi đúng.XHCN, mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn trong 15 năm đổi mới vừa qua, song nền kinh tế vẫn còn kém phát triển so với các nước khu vực và thế giới, đồng thời đang gặp phải những thách...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 486 154   Download

 • Luận án làm cơ sở luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ trí thức (ĐNTT) khoa học Mác-Lênin trong các nhà trường quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản xây dựng ĐNTT khoa học Mác-Lênin trong các nhà trường QĐNDVN vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  doc195p change03 06-05-2016 46 13   Download

 • Hoạt động khoa học là hoạt động nhằm tìm ra bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng, giải thích thế giới làm thỏa mãn nhu cầu nhận thức của con người; tìm ra giải pháp để ứng dụng thành tựu khoa học vào sản xuất và đời sống, cải biên thế giới phục vụ nhu cầu của con người và xã hội. Trong khi đó, hoạt động công nghệ là hoạt động biến tri thức khoa học thành giải pháp kỹ thuật nhờ tổng hợp các nguồn lực...

  pdf10p tulip_12 14-01-2013 59 11   Download

 • Tài liệu Khoa học - Công nghệ và những điều bạn nên biết được trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt các câu hỏi đáp về Khoa học và Công nghệ – có tất cả 77 chủ điểm bao gồm mọi lĩnh vực từ khoa học thuần túy như Ai đã khám phá ra cấu trúc nguyên tử?”, Kính tiềm vọng thường được đặt ở đâu? cho đến những chủ điểm mang tính kỹ thuật ứng dụng như Nhựa được làm bằng gì? Men được dùng để làm gì? v.v.

  pdf85p praishy 05-03-2019 21 3   Download

 • Bài viết này khảo cứu cách thức quảng bá các tri thức khoa học trên báo Khoa học với các nội dung: Mục đích, phương pháp khoa học, nội dung, nghệ thuật quảng bá cũng như nghệ thuật làm báo.

  pdf6p nganga_05 27-09-2015 28 2   Download

 • Luận án làm cơ sở luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ trí thức (ĐNTT) khoa học Mác-Lênin trong các nhà trường quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản xây dựng ĐNTT khoa học Mác-Lênin trong các nhà trường QĐNDVN vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  doc28p change03 06-05-2016 24 1   Download

 • Trải qua một thời gian dài sống trong chiến tranh đất nước Việt Nam phải hứng chịu bao đau thương mất mát. Sau cuộc chiến đất nước hoang tàn, đổ nát với một cơ sở vật chất cũ kỹ, lạc hậu. Vậy mà trải qua hơn 20 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn được giải phóng, giờ đây chúng ta đang được sống trong nền kinh tế- văn hóa- chính trị ổn định. Cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt là từ năm 1988 trở lại đây.

  pdf23p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 174 67   Download

 • Tiểu luận triết với đề tài "Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội" có kết cấu nội dung gồm 2 chương: chương 1 lý luận chung của triết học về ý thức và tri thức, chương 2 vai trò của tri thức khoa học đối với thực tiễn nước ta hiên nay.

  doc26p galaxyhehe 24-06-2014 261 67   Download

 • Quán triệt phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ,vận dụng thành thạo phép BCDV vào việc nghiên cứu và quản lý kinh tế ,phát huy mạnh mẽ quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong công cuộc đổi mới nhằm tăng trưởng nền kinh tế quốc dân ,

  pdf22p meomay_12 26-12-2013 119 36   Download

 • Trong bài viết này, các tác giả đã phân tích những nét cơ bản trong học thuyết của Arixtốt về tam đoạn luận, đó là các vấn đề liên quan đến “tam đoạn luận”, “tam đoạn luận hoàn thiện” và chỉ ra rằng, hai tam đoạn luận hoàn thiện nhất thuộc dạng hình I là cơ sở cho mọi chứng minh khoa học, tất cả các tri thức khoa học đều cần phải được chứng minh thông qua tam đoạn luận mà các tam đoạn luận dạng hình II, III đều có thể chứng minh là đúng thông qu...

  pdf8p bengoan258 11-12-2011 211 27   Download

 • Bài viết trình bày kết quả xây dựng thang đo năng lực tích hợp kiến thức khoa học tự nhiên cho sinh viên trong giảng dạy học phần Vật lí Đại cương, dựa vào cấu trúc của năng lực mà chúng tôi đề xuất, cùng với các tiêu chí và các mức độ của thang đo, giảng viên có thể dùng để đánh giá và tiến hành các biện pháp rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn về tích hợp kiến thức khoa học tự nhiên cho sinh viên, giúp họ có được nền tảng ...

  pdf8p vihercules2711 26-03-2019 15 1   Download

 • Việc giảng dạy môn Giáo dục công dân cho học sinh điếc là cần thiết, tuy nhiên, vấn đề này hiện đang gặp không ít khó khăn. Bài viết đề xuất một số biện pháp khắc phục, để những tri thức khoa học của môn Giáo dục công dân thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho học sinh điếc.

  pdf3p vimessi2711 02-04-2019 11 0   Download

 • Khoa học là một khái niệm có nội hàm phức tạp, tùy theo mục đích nghiên cứu và cách tiếp cận ta có thể phân tích ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ở mức độ chung nhất, khoa học được hiểu như sau: Khoa học là hệ thống tri thức được rút ra từ hoạt động thực tiễn và được chứng minh, khẳng định bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học.

  pdf66p can_loc 25-07-2012 1136 433   Download

 • Nội dung trình bày: Khái niệm; tiêu chí phản ánh; nhận dạng phát triển ở nước ta. I. Khái niệm Nền kinh tế tri thức, còn gọi là kinh tế dựa vào tri thức (KBE - Knowledge - Based Economy) là nền kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức, trên cơ sở phát triển khoa học và công nghệ cao.

  doc5p noconona 05-06-2010 994 337   Download

 • Bài viết tập trung trình bày những khái niệm cơ bản, tình hình phát triển, mối quan hệ của hai lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tạo dựng tri thức, và một trong những con đường đến một lĩnh vực mới - khoa học tri thức. Trí tuệ nhân tạo là một nhánh của khoa học và công nghệ liên quan đến việc làm cho máy tính có những năng lực của trí tuệ con người, tiêu biểu như các khả năng suy nghĩ, hiểu ngôn ngữ, và biết học tập của máy....

  pdf9p ngoclanh 10-06-2009 728 240   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
676 lượt tải

p_strKeyword=Tri thức khoa học
p_strCode=trithuckhoahoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản