intTypePromotion=3

Truy cập tài khoản email pop3

Xem 1-2 trên 2 kết quả Truy cập tài khoản email pop3
  • Các ứng dụng mail có trong Windows 8 hiện nay chỉ hỗ trợ các dịch vụ như: IMAP, Exchange, Hotmail/Outlook.com và tài khoản Gmail. Tài khoản mail POP3 ở đây được cung cấp như là một tùy chọn khi thiết lập tài khoản Windows, nhưng nếu bạn chọn POP3, bạn sẽ được thông báo rằng tài khoản mail không hỗ trợ tài khoản mail POP3.

    pdf7p bongbong_hong 26-12-2012 62 5   Download

  • Các công cụ email mới trên web và trên desktop giúp cho việc phòng tránh spam và quản lý thư dễ dàng hơn. Web mail đã "trưởng thành". Đây từng là phương thức phụ để truy cập email do dung lượng thấp và tính năng hạn chế nhưng web mail giờ đã khác xưa. Dịch vụ web mail nay đã có khả năng kiểm tra chính tả, truy cập tài khoản POP3, kiểm tra virus và không gian lưu trữ lớn. Các ứng dụng trên desktop (client, chạy trên máy tính) thường có khả năng tùy biến nhiều hơn so với...

    pdf3p bibocumi28 22-01-2013 40 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Truy cập tài khoản email pop3
p_strCode=truycaptaikhoanemailpop3

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản