Watermarking trên ảnh số

Xem 1-6 trên 6 kết quả Watermarking trên ảnh số
 • Với kết cấu nội dung gồm 10 chương, luận văn cử nhân Tin học "Nghiên cứu Watermarking trên ảnh số và ứng dụng" trình bày tổng quan về Watermarking, các mô hình Watermarking, các thuật toán Watermarking, Watermarking trên ảnh màu,... Tham khảo nội dung luận văn để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf0p haitac032 12-12-2015 55 8   Download

 • Watermarking là một kỹ thuật mới cho phép nhúng thông tin tác giả, gọi là một watermark, vào các tài liệu số hóa sao cho chất lượng trực quan của tài liệu không bị ảnh hưởng và khi cần có thể dò lại được watermark đã nhúng nhằm xác nhận bản quyền. Watermarking trên ảnh có thể xem là một kỹ thuật ẩn giấu thông tin (steganography) đặc biệt nhằm đưa các dấu hiệu vào ảnh số.

  pdf0p cancer23 29-08-2012 111 54   Download

 • Luận văn đã trình bày một số khái niệm liên quan tới việc che giấu thông tin nói chung, cụ thể hơn là giấu thông tin trong ảnh số và cũng trình bày một thuật toán giấu tin trong ảnh đen trắng, trên cơ sở đó phát triển thuật toán cho việc giấu tin trong ảnh màu và ảnh đa cấp xám. Giấu thông tin có thể chia làm hai hướng lớn đó là thủy vân số (watermarking) và giấu tin mật (steganography). Trong luận văn chủ yếu nghiên cứu theo hướng giấu tin mật trong ảnh.

  pdf60p chieu_mua 24-08-2012 318 168   Download

 • Các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin cho thông tin liên lạc số được chia thành 3 loại (Categories). Đó là mật mã (Cryptography), giấu tin mật (Steganography) và thủy vân số (watermarking). Mỗi loại có những ứng dụng và mục tiêu khác nhau nhưng đều đảm bảo an toàn cho việc truyền tin mật trên kênh không an toàn.

  pdf85p samsung_12 06-05-2013 107 54   Download

 • Thêm chữ, logo vào một vài file hình ảnh và video thì rất đơn giản. Tuy nhiên nếu phải làm công việc này với hằng loạt file ảnh và video thì người kiên trì nhất cũng không thể ngồi edit được. Dưới đây là một số công cụ "cộp" - watermark-rất "pro" phục vụ cho công việc trên. Những công cụ ở đây có bản Full tại http://hurl.to/0BE. (File video hướng dẫn chi tiết từ Bước 1 đến hết có tại http://youtube.com/k3lvinmitnick) 1.

  pdf4p bibocumi17 01-12-2012 48 3   Download

 • Gần đây tôi đã chạy vào một số nhiệm vụ liên quan đến trang web có giá trị đề cập đến ở đây. Một chương trình cho việc đặt hình chìm trên hình ảnh là người đầu tiên. Watermark là một hình ảnh được đặt trên một hình ảnh để chỉ ra nguồn gốc của nó. Watermark là minh bạch, vì vậy nó không làm mờ hình ảnh,

  pdf115p kennguyen3 23-10-2011 28 6   Download

Đồng bộ tài khoản