intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý boolean

Xem 1-20 trên 27 kết quả Xử lý boolean
 • Tài liệu tham khảo Giáo trình kiến trúc máy tính I gồm 7 chương trình bày các vấn đề chung nhất, các thành phần cơ bản nhất cấu thành nên máy tính hiện đại nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung chủ yếu - Chương 7 Tổ chức bộ xử lý

  pdf31p vitconsieuquay 19-08-2011 142 59   Download

 • Mỗi ứng dụng thường xử lý nhiều dữ liệu, ta dùng khái niệm "biến" để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ máy tính, mỗi biến lưu trữ 1 dữ liệu của chương trình. Mặc dù VB không đòi hỏi, nhưng ta nên định nghĩa rõ ràng từng biến trước khi truy xuất nó để code của chương trình được trong sáng, dễ hiểu, dễ bảo trì và phát triển. Định nghĩa 1 biến là :

  pdf23p vanphucankhang 31-03-2011 334 35   Download

 • Trong chương 5 ta học qua các điểm căn bản về việc dùng variables. Vì công việc chính của một chương trình là xử lý data chứa trong variables, cho nên nếu VB6 cho ta càng nhiều phương tiện để làm việc với variables thì càng tiện lợi. Trong chương nầy ta sẽ học: Boolean variable, tại sao nó hữu dụng; Variant variable, cách làm việc với nó. Cách biến đổi (convert) từ loại data type nầy qua loại data khác; Arrays của variables và Arrays của controls; Cách tạo một data type theo ý mình....

  doc9p ngovanquang12c3 09-08-2010 72 10   Download

 • Các luồng file • Được sử dụng để xuất nhập với file. • Luồng nhập từ file: FileInputStream • FileInputStream(String name) • FileInputStream(File f) • Luồng xuất ra file: FileOutputStream • FileOutputStream(String name) • FileOutputStream(File f) • FileOutputStream(String name, boolean append)

  pdf5p zues10 11-07-2011 49 6   Download

 • Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 3 CHƯƠNG 3. MẠCH LOGIC TỔ HỢP 3.1. GIỚI THIỆU Chöông 2 ñaõ khaûo saùt caùc pheùp toaùn cuûa taát caû caùc coång logic vaø vieäc söû duïng ñaïi soá Boolean ñeå moâ taû vaø phaân tích caùc maïch keát hôïp töø caùc coång logic.

  pdf29p xavang_1212 12-01-2011 500 174   Download

 • Các lệnh tiếp điểm đại số Boolean cho phép tạo lập được các mạch logic (không có nhớ). Trong LAD các lệnh này được biểu diễn thông qua cấu trúc mạch, mắc nối tiếp hay song song các tiếp điểm thường đóng và các tiếp điểm thường mở. STL có thể sử dụng các lệnh A (And) và O (Or) cho các hàm hở hoặc các lệnh AN (And Not), ON (Or Not) cho các hàm kín. Giá trị của ngăn xếp thay đổi phụ thuộc vào từng lệnh....

  pdf15p vdau14 16-10-2010 214 106   Download

 • Đặc điểm và chức năng hoạt động của các IC họ MSC-51 hoàn toàn tương tự như nhau. Ở đây giới thiệu IC 8951 là một họ IC vi điều khiển do hãng Intel của Mỹ sản xuất. Chúng có các đặc điểm chung như sau: Các đặc điểm của 8951 được tóm tắt như sau: 4 KB EPROM bên trong. 128 Byte RAM nội. 4 Port xuất /nhập I/O 8 bit. Giao tiếp nối tiếp. 64 KB vùng nhớ mã ngoài 64 KB vùng nhớ dữ liệu ngoại. Xử lý Boolean (hoạt động trên...

  pdf5p kienza51 14-11-2010 194 81   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thiết kế bộ đo và khống chế nhiệt độ hiển thị bằng led 7 đoạn', luận văn - báo cáo, điện - điện tử - viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc24p teambqt 18-09-2013 183 58   Download

 • Hệ truy xuất thông tin xử lý các tập tin lưu trữ và những yêu cầu về thông tin, xác định và tìm từ các tập tin những thông tin phù hợp với những yêu cầu về thông tin. Việc truy xuất những thông tin đặc thù phụ thuộc vào sự tương tự giữa các thông tin được lưu trữ và các yêu cầu, được đánh giá bằng cách so sánh các giá trị của các thuộc tính đối với thông tin được lưu trữ và các yêu cầu về thông tin...

  pdf80p cancer23 24-08-2012 90 35   Download

 • Đại Số Boolean I. Khái niệm chung 1. Mở đầu Kỹ thuật điện tử ngày nay đ-ợc chia làm 2 nhánh lớn kỹ thuật điện tử t-ơng tự và kỹ thuật điện tử số. Kỹ thuật điện tử số ngày càng thể hiện nhiều tính năng -u việt về tốc độ xử lý, kích th-ớc nhỏ gọn, khả năng chống nhiễu cao, tiêu thụ điện năng ít …. Do đó, điện tử số đ-ợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và ngày càng trở thành một phần thiết yếu hơn trong các hệ thống và thiết bị...

  pdf10p vit_momo 25-07-2011 100 18   Download

 • 8-bit CPU optimized for control applications Extensive Boolean processing (single-bit logic) capabilities 64K Program Memory address space 64K Data Memory address space Up to 4K bytes of on-chip Program Memory 128 bytes of on-chip Data RAM 32 bi-directional and individually addressable I/O lines Two 16-bit timer/counters 6-source/5-vector interrupt structure with two priority levels

  ppt55p lqvang02 02-02-2013 40 4   Download

 • Leading text extracts created to support some online Boolean retrieval goals are evaluated for their acceptability as news document summaries. Results are presented and discussed from the perspective of commercial summarization technology needs.

  pdf5p bunrieu_1 18-04-2013 34 3   Download

 • Có một quy ước được chấp nhận rộng rãi abbreviates đại diện của các tính năng e Boolean, thay vì aux = + hoặc aux =-, chúng tôi sử dụng + aux-aux.

  pdf51p cacomsotca 09-09-2011 34 2   Download

 • We propose an O(M(n2)) time algorithm for the recognition of Tree Adjoining Languages (TALs), where n is the size of the input string and M(k) is the time needed to multiply two k x k boolean matrices. Tree Adjoining Grammars (TAGs) are formalisms suitable for natural language processing and have received enormous attention in the past among not only natural language processing researchers but also algorithms designers. The first polynomial time algorithm for TAL parsing was proposed in 1986 and had a run time of O(n6). has been proposed. ...

  pdf8p bunmoc_1 20-04-2013 39 2   Download

 • Flash microcontroller Architectural Overview Features8: Bit CPU Optimized for Control Applications, Extensive Boolean Processing Capabilities, On-Chip Flash Program Memory, On-Chip Data RAM,...

  pdf18p dungvubks 22-09-2014 40 2   Download

 • preconstructed dictionaries or thesauruses. Even in this relatively simplified environment one does not normally undertake a linguistic analysis of any scope. In fact, syntactic and semantic analysis have been used in b i b l i o g r a p h i c information retrieval only under special circumstances to analyze query phrases [22], to process structured text samples of a certain kind, [7,15], or finally to process texts in severely restricted topic areas. [2] Where s p e c i a l conditions do n o t o b t a i n , the preferred approach in...

  pdf7p buncha_1 08-05-2013 41 1   Download

 • Bài thực hành số 5 sẽ giúp người học biết cách viết các chương trình Enum, Autoboxing, Static Import and Annotation trong Java. Nội dung thực hành gồm có 3 bài tập: Tạo file exercise1.java, sử dụng các phương thức trong class Math; viết phương thức public boolean cardNumber(String card); sử dụng annotation Deprecated; viết code minh hoạt sự hoạt động của phương thức cardNumber. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p shiwo_ding10 04-08-2019 22 1   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình kiến trúc máy tính I gồm 7 chương trình bày các vấn đề chung nhất, các thành phần cơ bản nhất cấu thành nên máy tính hiện đại nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung chủ yếu - Chương 2 Các bộ phận cơ bản của máy tính

  pdf33p vitconsieuquay 19-08-2011 201 73   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình kiến trúc máy tính I gồm 7 chương trình bày các vấn đề chung nhất, các thành phần cơ bản nhất cấu thành nên máy tính hiện đại nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung chủ yếu - Chương 1 Giới thiệu

  pdf30p vitconsieuquay 19-08-2011 199 72   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình kiến trúc máy tính I gồm 7 chương trình bày các vấn đề chung nhất, các thành phần cơ bản nhất cấu thành nên máy tính hiện đại nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung chủ yếu - Chương 3 Biểu diễn dữ liệu

  pdf21p vitconsieuquay 19-08-2011 187 72   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý boolean
p_strCode=xulyboolean

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2