Sulfua thủy ngân (II) Sulfua thủy ngân (II) Cấu trúc phân tử của tinh thể chu

Chia sẻ: nuockhoangthiennhien

Sulfua thủy ngân (II) là một hợp chất hóa học của hai nguyên tố hóa học là thủy ngân và lưu huỳnh. Nó có công thức hóa học HgS. Là một chất độc do có chứa thủy ngân.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản