Quyết định 269/ttg

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quyết định 269/ttg
 • Quyết định 269/TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hệ thống các đài thông tin Duyên Hải Việt Nam đến năm 2000 và định hướng đến năm 2010

  doc3p quynhson 19-08-2009 62 3   Download

 • Quyết định 269/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp chức vụ

  doc3p diemuyen 19-08-2009 100 6   Download

 • Quyết định số 269/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf16p lawdt3 02-12-2009 51 10   Download

 • Tài liệu tham khảo quyết định số 269/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2011

  pdf2p hkquoc 24-02-2011 74 10   Download

 • Quyết định số 269/2003/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawtttotung2 29-10-2009 71 5   Download

 • Quyết định số 269/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Mây, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt12 02-12-2009 53 4   Download

 • Quyết định số 269/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh4 16-11-2009 48 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 269/2003/qđ-ttg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục hàng hải việt nam do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lawdt5 02-12-2009 24 1   Download

 • Thông tư 214/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ

  doc2p diemuyen 19-08-2009 115 4   Download

Đồng bộ tài khoản