Xác định hàm lượng clo tự do

Xem 1-3 trên 3 kết quả Xác định hàm lượng clo tự do
  • Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp phức chất để xác định độ cứng tổng số. Phương pháp dựa trên việc tạo hợp chất phức bền vững của trilon B với các ion và can xi và magie. Dùng trilon B để chuẩn mẫu thử pH = 10 với sự có mặt chỉ thị. 1. LẤY MẪU 1.1. Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 2652 – 78. 1.2. Thể tích nước để xác định độ cứng tổng số phải không được ít hơn 250ml. 1.3. Nếu không thể xác định độ cứng trong ngày...

    pdf3p cnktmtete 14-11-2012 319 67   Download

  • TIÊU CHUẨN NHÀ NƢỚC NƢỚC UỐNG Phƣơng pháp xác định hàm lƣợng clo tự do Drinking water Determination of free chlorine conten TCVN 2673 – 78 Có hiệu lực từ 1 – 1 – 1980 Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp thể tích xác định hàm lượng clo tự do. 1. LẤY MẪU Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 2652 – 78. 2. PHƢƠNG PHÁP THỬ 2.1. Nguyên tắc Cho clo tự do trong mẫu tác dụng với coctotolidin để tạo màu. So sánh màu của mẫu thử với thang màu tiêu chuẩn để...

    pdf2p cnktmtete 14-11-2012 49 8   Download

  • Luận án xác định được tỷ lệ thích hợp epoxy Epikote 240/dầu lanh epoxy hóa tạo vật liệu có độ bền cơ học cao và độ chậm cháy giữ ở mức quy định; xác định được hàm lượng của các chất chống cháy oxyt antimon/paraphin clo hóa, ở tỷ lệ này độ chậm cháy được nâng cao so với nhựa epoxy Epikote 240 nguyên chất đồng thời độ bền cơ học vẫn giữ ở mức cao; chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy Epikote 240 có MWCNTs và nanoclay I.

    pdf150p change03 06-05-2016 17 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản