intTypePromotion=1

Bí quyết nâng cao kỹ năng đọc qua các tác phẩm văn học

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Han | Ngày: | 10 tài liệu

0
2.123
lượt xem
518
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Bí quyết nâng cao kỹ năng đọc qua các tác phẩm văn học
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là một tác phẩm anh ngữ dành cho trẻ em nổi tiếng của nhà văn Charles Dicken với những từ vựng quen thuộc. Nhằm giúp các em và các bạn yêu thich tiếng anh luyện tập và củng cố thêm kỹ năng đọc tiếng anh

Lưu

Tài liệu trong BST: Bí quyết nâng cao kỹ năng đọc qua các tác phẩm văn học

 1. LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA TÁC PHẨM VĂN HỌC-Oliver Twist -Charles Dickens -CHAPTER I

  pdf 6p 370 169

  Oliver Twist-CHAPTER I Đây là một tác phẩm anh ngữ dành cho trẻ em nổi tiếng của nhà văn Charles Dicken với những từ vựng quen thuộc. Nhằm giúp các em và các bạn yêu thich tiếng anh luyện tập và củng cố thêm kỹ năng đọc tiếng anh

 2. LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA TÁC PHẨM VĂN HỌC-Oliver Twist -Charles Dickens -CHAPTER I0

  pdf 7p 129 34

  Oliver Twist-CHAPTER X Đây là một tác phẩm anh ngữ dành cho trẻ em nổi tiếng của nhà văn Charles Dicken với những từ vựng quen thuộc. Nhằm giúp các em và các bạn yêu thich tiếng anh luyện tập và củng cố thêm kỹ năng đọc tiếng anh

 3. LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA TÁC PHẨM VĂN HỌC-Oliver Twist -Charles Dickens -CHAPTER 9

  pdf 8p 113 36

  Oliver Twis t- CHAPTER IX Đây là một tác phẩm anh ngữ dành cho trẻ em nổi tiếng của nhà văn Charles Dicken với những từ vựng quen thuộc. Nhằm giúp các em và các bạn yêu thich tiếng anh luyện tập và củng cố thêm kỹ năng đọc tiếng anh

 4. LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA TÁC PHẨM VĂN HỌC-Oliver Twist -Charles Dickens -CHAPTER 8

  pdf 11p 135 37

  Oliver Twist-CHAPTER VIII Đây là một tác phẩm anh ngữ dành cho trẻ em nổi tiếng của nhà văn Charles Dicken với những từ vựng quen thuộc. Nhằm giúp các em và các bạn yêu thich tiếng anh luyện tập và củng cố thêm kỹ năng đọc tiếng anh

 5. LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA TÁC PHẨM VĂN HỌC-Oliver Twist -Charles Dickens -CHAPTER 6

  pdf 6p 140 44

  Oliver Twis-CHAPTER VI Đây là một tác phẩm anh ngữ dành cho trẻ em nổi tiếng của nhà văn Charles Dicken với những từ vựng quen thuộc. Nhằm giúp các em và các bạn yêu thich tiếng anh luyện tập và củng cố thêm kỹ năng đọc tiếng anh

 6. LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA TÁC PHẨM VĂN HỌC-Oliver Twist -Charles Dickens -CHAPTER 5

  pdf 14p 142 48

  Oliver Twis-CHAPTER V Đây là một tác phẩm anh ngữ dành cho trẻ em nổi tiếng của nhà văn Charles Dicken với những từ vựng quen thuộc. Nhằm giúp các em và các bạn yêu thich tiếng anh luyện tập và củng cố thêm kỹ năng đọc tiếng anh

 7. LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA TÁC PHẨM VĂN HỌC-Oliver Twist -Charles Dickens -CHAPTER 4

  pdf 9p 166 55

  Oliver Twist-CHAPTER IV Đây là một tác phẩm anh ngữ dành cho trẻ em nổi tiếng của nhà văn Charles Dicken với những từ vựng quen thuộc. Nhằm giúp các em và các bạn yêu thich tiếng anh luyện tập và củng cố thêm kỹ năng đọc tiếng anh

 8. LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA TÁC PHẨM VĂN HỌC-Oliver Twist -Charles Dickens -CHAPTER 3

  pdf 11p 199 74

  Oliver Twist-CHAPTER III Đây là một tác phẩm anh ngữ dành cho trẻ em nổi tiếng của nhà văn Charles Dicken với những từ vựng quen thuộc. Nhằm giúp các em và các bạn yêu thich tiếng anh luyện tập và củng cố thêm kỹ năng đọc tiếng anh

 9. LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA TÁC PHẨM VĂN HỌC-Oliver Twist -Charles Dickens -CHAPTER 2

  pdf 14p 256 123

  Oliver Twist-CHAPTER II Đây là một tác phẩm anh ngữ dành cho trẻ em nổi tiếng của nhà văn Charles Dicken với những từ vựng quen thuộc. Nhằm giúp các em và các bạn yêu thich tiếng anh luyện tập và củng cố thêm kỹ năng đọc tiếng anh

 10. LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH QUA TÁC PHẨM VĂN HỌC-Oliver Twist -Charles Dickens -CHAPTER I1

  pdf 10p 109 32

  Oliver Twist-CHAPTER XI Đây là một tác phẩm anh ngữ dành cho trẻ em nổi tiếng của nhà văn Charles Dicken với những từ vựng quen thuộc. Nhằm giúp các em và các bạn yêu thich tiếng anh luyện tập và củng cố thêm kỹ năng đọc tiếng anh

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=6
p_intCateID2=190
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2