intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ truyện tranh Con Rồng Pha Lê - 25 Tập

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | 24 tài liệu

5.671
lượt xem
85
download

Đây là 24 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/24

Bộ truyện tranh Con Rồng Pha Lê - 25 Tập
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ đảo Ailen cổ đại vượt đại dương tới miền đất xa xôi. Ở đó có ngọn núi cao vời vợi, loài người chưa đặt chân đến. Trên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết là cung điện pha lê với bạt ngàn hoa hồng bao quanh. Nơi những người tí hon xấu xí bảo vệ. Thời xa xưa, người Celts đã vượt biển ra đảo Ailen này và trở thành thổ dân nơi đây! Một bộ tộc tóc vàng mắt xanh....

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ truyện tranh Con Rồng Pha Lê - 25 Tập

 1. Con Rồng Pha Lê - Tập 1

  pdf 144p 179 7

  Từ đảo Ailen cổ đại vượt đại dương tới miền đất xa xôi. Ở đó có ngọn núi cao vời vợi, loài người chưa đặt chân đến. Trên đỉnh núi phủ đầy băng tuyết là cung điện pha lê với bạt ngàn hoa hồng bao quanh. Nơi những người tí hon xấu xí bảo vệ. Thời xa xưa, người Celts đã vượt biển ra đảo Ailen này và trở thành thổ dân nơi đây! Một bộ tộc tóc vàng mắt xanh....

 2. Con Rồng Pha Lê - Tập 15

  pdf 138p 69 4

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 15', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Con Rồng Pha Lê - Tập 16

  pdf 138p 55 3

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 16', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Con Rồng Pha Lê - Tập 17

  pdf 137p 84 3

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 17', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Con Rồng Pha Lê - Tập 18

  pdf 137p 56 3

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 18', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Con Rồng Pha Lê - Tập 19

  pdf 133p 65 4

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 19', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Con Rồng Pha Lê - Tập 20

  pdf 127p 68 3

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 20', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Con Rồng Pha Lê - Tập 21

  pdf 136p 46 3

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 21', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Con Rồng Pha Lê - Tập 22

  pdf 127p 50 2

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 22', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Con Rồng Pha Lê - Tập 23

  pdf 133p 43 3

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 23', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Con Rồng Pha Lê - Tập 24

  pdf 132p 50 3

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 24', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Con Rồng Pha Lê - Tập 14

  pdf 139p 62 6

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 14', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Con Rồng Pha Lê - Tập 12

  pdf 139p 56 4

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 12', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Con Rồng Pha Lê - Tập 2

  pdf 142p 71 5

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 2', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. Con Rồng Pha Lê - Tập 3

  pdf 141p 57 5

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 3', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. Con Rồng Pha Lê - Tập 4

  pdf 142p 58 5

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 4', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. Con Rồng Pha Lê - Tập 5

  pdf 142p 59 6

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 5', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 18. Con Rồng Pha Lê - Tập 6

  pdf 141p 51 6

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 6', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 19. Con Rồng Pha Lê - Tập 7

  pdf 142p 67 7

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 7', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 20. Con Rồng Pha Lê - Tập 8

  pdf 139p 61 6

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 8', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 21. Con Rồng Pha Lê - Tập 9

  pdf 141p 71 5

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 9', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 22. Con Rồng Pha Lê - Tập 10

  pdf 141p 64 4

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 10', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 23. Con Rồng Pha Lê - Tập 11

  pdf 141p 72 4

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 11', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 24. Con Rồng Pha Lê - Tập 25

  pdf 137p 47 3

  Tham khảo sách 'con rồng pha lê - tập 25', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2