Các bài tập nâng cao level A

Chia sẻ: Hanguyenthuy Quynh | Ngày: | 8 tài liệu

0
2.526
lượt xem
938
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Các bài tập nâng cao level A
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có rất nhiều loại chứng chỉ tiếng Anh để bạn lựa chọn phù hợp với mục đích và trình độ yêu cầu. Bằng quốc gia là một chứng chỉ được hầu hết các công ty nước ngoài, các ngân hàng, các tập đoàn và công ty chứng khoán, tài chính … yêu cầu. chúng tôi xin giới thiệu 1 số bài thi trắc nghiệm để bạn nâng cao kĩ năng

Lưu

Tài liệu trong BST: Các bài tập nâng cao level A

 1. Level A lesson 39

  pdf 12p 57 13

  Tham khảo tài liệu 'level a lesson 39', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Level A lesson 40

  pdf 11p 54 12

  Tham khảo tài liệu 'level a lesson 40', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Level A lesson 42

  pdf 9p 50 12

  Tham khảo tài liệu 'level a lesson 42', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Level A lesson 52

  pdf 10p 56 15

  Tham khảo tài liệu 'level a lesson 52', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Level A lesson 53

  pdf 9p 55 14

  Tham khảo tài liệu 'level a lesson 53', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Level A lesson 54

  pdf 10p 52 18

  Tham khảo tài liệu 'level a lesson 54', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Level C lesson 111

  pdf 12p 55 16

  Tham khảo tài liệu 'level c lesson 111', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Level C lesson 30

  pdf 12p 96 62

  Tham khảo tài liệu 'level c lesson 30', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản