Hướng dẫn Phân tích hệ thống môi trường qua các bài giảng hay

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 8 tài liệu

0
569
lượt xem
10
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Hướng dẫn Phân tích hệ thống môi trường qua các bài giảng hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập là các tài liệu về Phân tích môi trường cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở của một số phương pháp phân tích môi trường phố biến trên thế giới và một số phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, … cho sinh viên chuyên ngành khoa học môi trường.

Lưu

Tài liệu trong BST: Hướng dẫn Phân tích hệ thống môi trường qua các bài giảng hay

 1. Phân tích môi trường

  ppt 102p 839 486

  Phân tích chất lượng môi trường: là giới hạn cho phép tối đa về liều lượng hoặc nồng độ của các tác nhân gây ô nhiễm cho từng khu vực cụ thể hoặc cho từng thành phần môi trường. Tiêu chuẩn môi trường xung quanh Thông qua việc xác định giá trị của các thông số môi trường và căn cứ vào tiêu chuẩn chất lượng môi trường có thể đánh giá chất lượng môi trường và giám sát tình trạng ô nhiễm môi trường. Mỗi môi trường có các thông số chất lượng môi trường đặc trưng riêng....

 2. Phân tích hệ thống môi trường - Mở đầu

  pdf 12p 90 28

  Giúp người học trang bị tư duy và phương pháp luận hệ thống, nắm vững các khái niêm và nguyên lý , vận dụng vào thực tiễn ngành nghề cũng như đời thường

 3. Phân tích hệ thống môi trường - Bài 1

  pdf 86p 221 74

  Khái niệm về phân tích hệ thống môi trường (environmental system analysis = esa) 2. Phân biệt cách tiếp cận phân tích cổ điển và cách tiếp cận phân tích hệ thống 3. Phân loại các hệ thống 4. Cơ sở phương pháp luận của tiếp cận hệ thống: điều khiển học (cybernetics) và khoa học hệ thống (system science) 5. Khái niệm hệ thống và các khái niệm cơ bản liên quan 6. Bốn thành phần của phương pháp luận hệ thống: Phân tích, Tư duy, Tiếp cận và công nghệ hệ thống ...

 4. Phân tích hệ thống môi trường - Bài 2

  pdf 72p 119 42

  . Giúp người học vận dụng cách tiếp cận hệ thống ở bài 1 vào việc nhận thức các quy luật của các hệ sinh thái – cơ sở nền tảng của quản lý môi trường 2. Nhận biết sự phát triển của khái niệm hệ sinh thái và sinh thái học 3. Nhận dạng các đối tượng hệ sinh thái trong thực tế quản lý môi trường

 5. Phân tích hệ thống môi trường - Bài 3

  pdf 18p 98 41

  .Khái niệm về SWOT là một công cụ tìm kiếm tri thức về một đối tượng dựa trên nguyên lý hệ thống, trong đó: Phân tích điểm mạnh (S= strength), điểm yếu (W= weakness) là sự đánh giá từ bên trong, tự đánh giá về khả năng của hệ thống (đối tượng) trong việc thực hiện mục tiêu, lấy mục tiêu làm chuẩn để xếp một đặc trưng nào đó là điểm mạnh (hỗ trợ mục tiêu) hay điểm yếu (cản trở mục tiêu). ...

 6. Phân tích hệ thống môi trường - Bài 4

  pdf 42p 133 48

  NHẬN DẠNG CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN • Các dự án phát triển du lịch sinh thái: gắn công tác bảo tồn thiên nhiên, an sinh xã hội và kinh doanh. • Các dự án phát triển khu dân cư, đô thị mới. • Các dự án bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng • Các dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư. . . • Các dự án giao đất, giao rừng cho người dân quản lý , bảo vệ… • Dự án cụm dân cư...

 7. Phân tích hệ thống môi trường - Bài 5

  pdf 71p 183 73

  Phương pháp đánh giá chu trình sản phẩm Mục tiêu học tập 1. Tổng quan về các công cụ phân tích hệ thống môi trường 2. Tóm tắt về công cụ đánh giá tác động môi trường (EIA hay ĐTM) 3. Phân tích chu trình sống sản phẩm (LCA) 4. Đánh giá rủi ro môi trường (ERA) 5. Phân tích luồng vật liệu (MFA) 6. Phân tích biến vào – biến ra (IOA)

 8. Phân tích hệ thống môi trường - Bài 6

  pdf 40p 119 45

  PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ Trong chương này bạn sẽ học: 1. Hướng dẫn nhận thức các lọai hệ thống quản lý bằng phân tích hệ thống 2. Ứng dụng phân tích hệ thống môi trường trong các doanh nghiệp: phương pháp xây dựng qui trình quản lý

Đồng bộ tài khoản