intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những kiệt tác của nhân loại

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

6.587
lượt xem
2.862
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Những kiệt tác của nhân loại
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Những kiệt tác của nhân loại” được biên soạn với nội dung là xuất phát từ những quan điểm riêng về đánh giá các giá trị của các sáng tạo trong văn học, nghệ thuật, khoa học và công nghệ từ khi loài người chưa có chữ viết đến nay

Lưu

Tài liệu trong BST: Những kiệt tác của nhân loại

 1. Những kiệt tác của nhân loại part 1

  pdf 53p 275 141

  tài liệu “Những kiệt tác của nhân loại” được biên soạn với nội dung là xuất phát từ những quan điểm riêng về đánh giá các giá trị của các sáng tạo trong văn học, nghệ thuật, khoa học và công nghệ từ khi loài người chưa có chữ viết đến nay

 2. Những kiệt tác của nhân loại part 9

  pdf 53p 141 50

  Tham khảo tài liệu 'những kiệt tác của nhân loại part 9', văn hoá - nghệ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Những kiệt tác của nhân loại part 8

  pdf 53p 166 52

  Tham khảo tài liệu 'những kiệt tác của nhân loại part 8', văn hoá - nghệ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Những kiệt tác của nhân loại part 7

  pdf 53p 133 49

  Tham khảo tài liệu 'những kiệt tác của nhân loại part 7', văn hoá - nghệ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Những kiệt tác của nhân loại part 6

  pdf 53p 176 53

  Tham khảo tài liệu 'những kiệt tác của nhân loại part 6', văn hoá - nghệ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Những kiệt tác của nhân loại part 5

  pdf 53p 138 49

  Tham khảo tài liệu 'những kiệt tác của nhân loại part 5', văn hoá - nghệ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Những kiệt tác của nhân loại part 4

  pdf 53p 137 51

  Tham khảo tài liệu 'những kiệt tác của nhân loại part 4', văn hoá - nghệ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Những kiệt tác của nhân loại part 3

  pdf 53p 211 58

  Tham khảo tài liệu 'những kiệt tác của nhân loại part 3', văn hoá - nghệ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Những kiệt tác của nhân loại part 2

  pdf 53p 128 53

  Tham khảo tài liệu 'những kiệt tác của nhân loại part 2', văn hoá - nghệ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Những kiệt tác của nhân loại part 10

  pdf 49p 149 56

  Tham khảo tài liệu 'những kiệt tác của nhân loại part 10', văn hoá - nghệ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2