intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những luận văn và báo cáo tìm hiểu đề tài luật thừa kế

Chia sẻ: Tran Thanh Quy | Ngày: | 10 tài liệu

3.502
lượt xem
502
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Những luận văn và báo cáo tìm hiểu đề tài luật thừa kế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bất kỳ chế độ xã hội có giai cấp nào, vấn đề thừa kế cũng có vị trí quan trọng trong các chế định pháp luật, là hình thức pháp lý chủ yếu để bảo vệ các quyền của công dân. Chính vì vậy, thừa kế đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được đối với đời sống của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội. Mỗi nhà nước dù có các xu thế chính trị khác nhau, nhưng đều coi thừa kế là một quyền cơ bản của công dân và được ghi nhận trong Hiến pháp.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những luận văn và báo cáo tìm hiểu đề tài luật thừa kế

 1. TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG: "TRANH CHẤP TÀI SẢN THỬA KẾ"

  doc 21p 1966 677

  Thừa uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lớp "bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên" cho cán bộ công chức tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá (thời gian học từ 22/9 đến 22/12/2009) về bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý hành chính nhà nước.

 2. Báo cáo " Di sản thừa kế và thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa kế "

  pdf 4p 163 15

  Di sản thừa kế và thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa kế

 3. Báo cáo "Những bất cập về thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế trong pháp luật dân sự hiện hành "

  pdf 4p 222 42

  Những bất cập về thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế trong pháp luật dân sự hiện hành

 4. Báo cáo " Đổi mới nội dung giảng dạy chế định thừa kế trong môn học Luật dân sự dưới góc độ giới "

  pdf 5p 133 8

  Đổi mới nội dung giảng dạy chế định thừa kế trong môn học Luật dân sự dưới góc độ giới

 5. LUẬN VĂN: Áp dụng pháp luật về phân chia di sản thừa kế theo pháp luật của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao ở Việt Nam

  pdf 95p 290 75

  Trong mục tiêu về cải cách tư pháp đến năm 2020, Đảng ta xác định xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử phải được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực. Hoạt động xét xử, một trong những hoạt động áp dụng pháp luật, là nhiệm vụ chủ yếu và thường xuyên của toà án nhân dân....

 6. Luận văn về: Các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự

  pdf 105p 552 70

  Thừa kế là một quan hệ pháp luật phổ biến trong đời sống xã hội. Bộ luật dân sự của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1995 quy định các điều kiện có hiệu lực của di chúc, nhưng việc hiểu và áp dụng những quy định đó trong việc giải quyết phân chia di sản thừa kế

 7. LUẬN VĂN: Thực tiễn áp dụng pháp luật và phương hướng hoàn thiện những quy định của pháp luật Việt Nam về diện và hàng thừa kế

  pdf 118p 315 89

  Lao động có ích của mỗi người là nguồn gốc tạo ra của cải xã hội. Song để biến lao động thành một hoạt động tự giác, phát huy được tính năng động, sáng tạo của người lao động thì xã hội phải quan tâm tới lợi ích của họ. Chính vì thế chế định quyền sở hữu nói chung và chế định quyền thừa kế nói riêng ra đời là một trong những phương thức pháp lý cần thiết để bảo toàn và gia tăng tích lũy của cải trong xã hội. Về mặt tâm lý cá...

 8. LUẬN VĂN: Các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự

  pdf 109p 1250 273

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của bộ luật dân sự', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay

  pdf 106p 881 170

  Trong bất kỳ chế độ xã hội có giai cấp nào, vấn đề thừa kế cũng có vị trí quan trọng trong các chế định pháp luật, là hình thức pháp lý chủ yếu để bảo vệ các quyền của công dân. Chính vì vậy, thừa kế đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được đối với đời sống của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội. Mỗi nhà nước dù có các xu thế chính trị khác nhau, nhưng đều coi thừa kế là một quyền cơ bản của công dân và được ghi...

 10. Thời điểm có hiệu lực của di chúc chung của vợ, chồng

  pdf 23p 106 13

  Vấn đề hiệu lực pháp luật của di chúc chung vốn đã gây rất nhiều tranh luận giữa các chuyên gia pháp luật thừa kế, khi góp ý cho Dự thảo Bộ luật Dân sự năm 2005 (sau đây viết tắt là BLDS 2005)... Vấn đề hiệu lực pháp luật của di chúc chung vốn đã gây rất nhiều tranh luận giữa các chuyên gia pháp luật thừa kế, khi góp ý cho Dự thảo Bộ luật Dân sự năm 2005 (sau đây viết tắt là BLDS 2005). ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2