intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật dân sự

Xem 1-20 trên 12416 kết quả Luật dân sự
 • Mẫu Báo cáo kết quả tập sự (Mẫu 2) cần trình bày rõ các thông tin các nhân, nội dung báo cáo gồm trình bày ngắn gọn kết quả tìm hiểu quy định của Luật viên chức về quyền và nghĩa vụ viên chức, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động,... Mời bạn tham khảo.

  doc8p thenthenn 23-06-2022 2 0   Download

 • Mẫu Quyết định tạm giam (Mẫu số 04-HS) được ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 1 0   Download

 • Mẫu Đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện là biểu mẫu được các cá nhân là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi đủ 17 tuổi muốn tham gia nghĩa vụ quân sự thì có thể sử dụng biểu mẫu này và gửi tới ủy ban nhân dân xã để được xem xét. Mẫu đơn nêu rõ họ tên, địa chỉ, tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh bản thân,... của người làm đơn.

  pdf1p thenthenn 23-06-2022 3 0   Download

 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết về chủ đề một số vấn đề dân tộc, pháp luật và nhà nước; tự sự và ký ức; di sản, văn bản, phương tiện truyền thông và sự kiến tạo văn hóa.

  pdf20p britaikridanik 25-06-2022 9 0   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 12 Viện kiểm sát nhân dân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí của Viện kiểm sát nhân dân; Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân (Đ40 LTCVKSND 2014); Tổ chức bộ máy của VKSNDTC (Đ42 TCLVKSND 2014); Cơ cấu tổ chức của VKSNDCC (Đ44 LTCVKSND 2014);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p dongcoxanh25 22-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 Ngành luật dân sự, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật dân sự; Những quy định chung của pháp luật dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt23p dongcoxanh25 22-06-2022 20 1   Download

 • Tứ thư đề cập đến nhiều lĩnh vực: triết học, chính trị, đạo đức, luật pháp,... Qua cuốn sách "Tứ thư (四書)" này, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của cuốn sách!

  pdf539p britaikridanik 22-06-2022 7 2   Download

 • Tứ thư đề cập đến nhiều lĩnh vực: triết học, chính trị, đạo đức, luật pháp,... Qua cuốn sách "Tứ thư (四書)" này, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 của cuốn sách!

  pdf271p britaikridanik 22-06-2022 12 2   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự 2 - Chương 1: Nghĩa vụ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm; các yếu tố của quan hệ pháp luật về nghĩa vụ dân sự; căn cứ làm phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ dân sự; thực hiện nghĩa vụ dân sự; trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự; thay đổi chủ thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự 2 - Chương 2: Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, đối tượng, đăng ký giao dịch bảo đảm, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự 2 - Chương 3: Nghĩa vụ dân sự ngoài hợp đồng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hứa thưởng; thi có giải; thực hiện công việc không có ủy quyền; nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu sử dụng hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự 2 - Chương 4: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức: khái quát chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; bồi thường thiệt hại trong trường hợp do hành vi của con người gây ra; bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản gây thiệt hại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Chương 1: Khái quát về luật tố tụng dân sự Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng dân sự Việt Nam; phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân sự Việt Nam; nguồn của luật tố tụng dân sự Việt Nam; nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt Nam; quan hệ pháp luật tố tụng dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Chương 2: Những quy định chung về giải quyết vụ, việc dân sự. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thẩm quyền của tòa án nhân dân; chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; án phí, lệ phí và chi phí tố tụng; cơ quan tiến hành tố tụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật Tố tụng dân sự - Chương 3: Thủ tục giải quyết vụ án dân sự. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thủ tục giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm; thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự; thủ tục xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 1   Download

 • Đối với các robot có cấu trúc dạng chuỗi, bài toán động lực học thuận là bài toán cho biết trước các lực/momen dẫn động tác dụng lên khâu dẫn, tìm quy luật chuyển động của khâu thao tác robot. Trong bài viết này tác giả sử dụng khái niệm “Liên kết chương trình” (program constraints) và phương trình Lagrange loại II dạng nhân tử để giải quyết bài toán trên.

  pdf4p vimegwhitman 10-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết Chính sách an ninh - quân sự của Nhật Bản những năm đầu thập niên thứ hai của thế kỷ XXI phân tích bước đột phá của chính sách an ninh - quân sự Nhật Bản những năm đầu thập niên thứ hai của thế kỷ XXI trên cơ sở khái quát chính sách an ninh - quân sự Nhật Bản trước đó và rút ra một số nhận xét.

  pdf9p vimegwhitman 10-06-2022 4 1   Download

 • Tài liệu dạy học môn Pháp luật (Trình độ Cao đẳng) cung cấp cho học viên những kiến thức như: một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật; hiến pháp; pháp luật dân sự; pháp luật lao động; pháp luật hành chính; pháp luật hình sự; pháp luật phòng, chống tham nhũng; pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p charaznable 06-06-2022 5 1   Download

 • Giấy triệu tập là biểu mẫu tố tụng hình sự được sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự. Do đó, chỉ Điều tra viên (cơ quan điều tra hoặc cơ quan khác trong công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra), Kiểm sát viên và Thẩm phán là có thẩm quyền ký và sử dụng giấy này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p hoababytrang2510 04-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết chỉ ra rằng toà án còn nhầm lẫn khi áp dụng các chế định này và chưa đánh giá đầy đủ tính không lường trước được của sự kiện bất ngờ. Từ đó, đề xuất cách thức đánh giá tính không lường trước được và viện dẫn hai chế định nêu trên cho phù hợp với quy định pháp luật.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 8 0   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Luật dân sự
p_strCode=luatdansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2