Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Bình đẳng giới

Tham khảo và download 20 Luật Bình đẳng giới chọn lọc sau:
 • LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bình đẳng giới. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ...

  pdf15p hoasenuniversity 05-12-2011 619 108   Download

 • Luật Bình đẳng giới của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 SỐ 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. Luật này căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về bình đẳng giới.

  doc13p meomeo 10-05-2009 1821 181   Download

 • Luật bình đẳng giới quy định bao nhiêu thuật ngữ liên quan tới bình đẳng giới? Nêu các nội dung cụ thể của từng thuật ngữ và cho 2 ví dụ minh họa 2 khái niệm bất kỳ?Đại biểu Trần Thành Long (TP.HCM) đang phát biểu thảo luận về dự án Luật bình đẳng giới Theo Điều 5 của luật bình đẳng giới quy định 8 thuật ngữ về bình đẳng giới. Nội dung như sau: Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội....

  doc11p hoangyen_kute 12-09-2012 1328 267   Download

 • Trải qua một thế kỷ, dân tộc ta chìm trong chế độ nô lệ. Nhân dân ta sống trong cuộc đời lầm than khổ nhục bởi áp bức, đè nén và bóc lột của thực dân và nữa phong kiến. Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Con đường cách mạng mà Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn dẫn đến Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền lập nên Nhà nước dân chủ kiểu mới. Ngay những ngày đầu khó khăn...

  pdf116p intel1212 04-12-2012 209 33   Download

 • Vấn đề bình đẳng giới và những đảm bảo trong pháp luật lao động Việt Nam Khi thực hiện xã hội hoá hoạt động công chứng tất yếu hình thành thị trường lao động đáp ứng nguồn nhân lực cho hoạt động công chứng vì thế sẽ có sự cạnh tranh giữa các tổ chức hành nghề công chứng trong việc thu hút nhân lực.

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 131 23   Download

 • LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 73/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy

  pdf13p xingau4 12-08-2011 364 30   Download

 • Trong tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đều xác định việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-VSTBPN ngày 01/06/2009 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh...

  doc26p ducmanhqh 21-09-2012 437 65   Download

 • Câu hỏi 1: Luật bình đẳng giới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? Nêu chính sách và nội dung quản lí Nhà nước về Bình đẳng giới. Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ X ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 * Chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới bao gồm: 1....

  doc9p tinhchanli_2 26-09-2012 312 43   Download

 • Vấn đề đưa các quy định của luật bình đẳng giới vào cuộc sống Như vậy, Nghị định số 120/2005/NĐ-CP không quy định các trường hợp áp dụng hình thức cảnh cáo đối với doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh là đã tước đi quyền được ra quyết định cảnh cáo của cơ quan cạnh tranh được quy định trong LCT. Mặt khác,

  pdf6p chaydesong 09-05-2013 61 4   Download

 • Những yếu tố xã hội tác động tới việc thực hiện luật bình đẳng giới Nghị định số 120/2005/NĐ-CP đã đưa ra khung phạt xử lí đối với từng hành vi hạn chế cạnh tranh. Ví dụ, đối với hành vi thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ phạt tiền đến 5% hoặc từ 5% đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp là các bên tham gia thoả thuận có thị phần kết hợp trên...

  pdf4p chaydesong 09-05-2013 80 3   Download

 • Luật bình đẳng giới - sự cần thiết và một số nội dung cơ bản

  pdf9p chaydesong 09-05-2013 81 4   Download

 • Trong những năm gần đâu bình đẳng giới tính trở thanh vấn đề vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện đại . Trong bối cảnh đó, Luật bình đẳng giới đầu tiên của Việt Nam đã được thông qua vào kì họp thứ mười Quốc hội khóa XI, ngày 29/11/2006

  pdf8p noel_noel 12-01-2013 66 8   Download

 • Về giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bình đẳng giới Từ những lí do nêu trên, theo tôi nên quy định áp dụng xử phạt cảnh cáo đối với các chủ thể thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh khi có một trong các điều kiện sau: 1) Có nhiều tình tiêt giảm nhẹ,(3) 2) Thuộc trường hợp được hưởng miễn trừ nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục hưởng miễn trừ...

  pdf5p chaydesong 09-05-2013 80 7   Download

 • Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, an sinh xã hội của một số nước trên thế giới

  pdf3p chaydesong 09-05-2013 109 8   Download

 • Kỉ luật lao động với vấn đề bình đẳng giới mức phạt tiền đối với chủ thể thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm chưa được quy định cụ thể, rõ ràng. Khoản 1 Điều 118 LCT quy định: Hành vi vi phạm quy định về thoả thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền hoặc tập trung kinh tế có thể bị phạt tiền tối đa đến 10% tổng doanh thu của tổ chức, cá nhân vi phạm trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm....

  pdf4p chaydesong 09-05-2013 81 4   Download

 • Chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và vấn đề bình đẳng giới Đối với loại đơn phương chấm dứt HĐLĐ có báo trước, thời hạn báo trước theo quy định pháp luật là 4 tuần, vào ngày 15 hoặc ngày cuối cùng của tháng (khoản 4 Điều 622 BLDS). Tuy nhiên, khi NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng, thời hạn báo trước còn phụ thuộc vào thâm niên làm việc của NLĐ.

  pdf7p keomotmau 20-05-2013 68 6   Download

 • Vì vậy, pháp luật cần quy định thống nhất về thời hạn lưu trữ các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ công chứng ít nhất là hai mươi năm. Luật công chứng hiện hành cũng không quy định trực tiếp nghĩa vụ của các tổ chức hành nghề công chứng phải vào sổ (sổ công chứng) tất cả các vụ việc công chứng mà tổ chức đã tiếp nhận thực hiện.

  pdf9p hoathinhbrave 04-05-2013 129 10   Download

 • Ngày nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập vói thế giới vấn đề nam,nữ bình quyền lại càng được chú trọng hơn bao giờ hết.Luật Bình đẳng giới là đạo luật mang số 73/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Luật này quy định về bình đẳng giới ở Việt Nam....

  ppt33p buithaihieu 19-04-2011 837 165   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=luat-binh-dang-gioi

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2