Những tài liệu về xây dựng Đảng dành cho các bạn tham khảo

Chia sẻ: Lê Thị Chị | Ngày: | 14 tài liệu

0
692
lượt xem
13
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Những tài liệu về xây dựng Đảng dành cho các bạn tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các tài liệu về xây dựng đảng các lý thuyết nội dung xây dựng đảng nhà nước ta trong các thời kỳ để các bạn tham khảo dễ dàng hơn,hy vọng các bạn sẽ hài lòng với bộ sưu tập này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những tài liệu về xây dựng Đảng dành cho các bạn tham khảo

 1. Quán triệt những quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong nghiên cứu và giảng dạy môn Xây dựng Đảng

  pdf 8p 106 11

  Ngày 27-6-2011, Học viện Xây dựng Đảng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quán triệt những quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào nghiên cứu và giảng dạy môn Xây dựng Đảng” Các đại biểu tham dự Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề mới về xây dựng đảng trong Văn kiện Đại hội XI;

 2. Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

  pdf 13p 158 14

  Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân hằng năm gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; ngày 411-2013, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị

 3. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng – những vấn đề nhận thức thêm 1111

  pdf 8p 94 22

  Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng đảng cộng sản. Vấn đề này được V.I. Lênin xác định trong học thuyết về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản, sau đó được các đảng cộng sản của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) cũng như nhiều đảng cộng sản của phong trào cộng sản quốc tế vận dụng vào trong các hoạt động của đảng mình.

 4. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay

  pdf 11p 180 28

  Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - ngày 16/1/2012. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

 5. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò quan trọng của Đảng cộng sản Việt nam

  pdf 7p 28 4

  Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế trong giai hiện nay là điều kiện cần và đủ cho sự phát triển một cách toàn diện của mỗi một quốc gia trong đó có Việt Nam.Mở cửa hội nhập là điều tất yếu trong chiến lược phát triên đất nước, nhưng hòa nhập nhưng không hòa tan,

 6. Người làm công tác xây dựng Đảng phải có dũng khí

  pdf 10p 76 8

  Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN) 25/01/2013 13:36 Chiều 25/1, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng Đảng năm 2013 đã hoàn thành chương trình đề ra sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.

 7. Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,

  pdf 9p 75 6

  Đó cũng chính là chủ đề của đợt học tập trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2010. Để chuẩn bị cho đợt học tập này, Ban Tuyên giáo trung ương cũng đã đánh giá, tổng hợp về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".

 8. Chuyên đề 1 những vấn đề cơ bản về tổ chức,bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

  pdf 18p 90 18

  Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 9. Chuyên đề 2 Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay

  pdf 37p 60 20

  . Một số vấn đề về lý luận - “Đảng cầm quyền” là khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành, quản lý đất nước nhằm trước hết phục vụ lợi ích của giai cấp mình.

 10. Chuyên đề 3 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân , do dân, vì dân

  pdf 33p 110 18

  Khái quát sự hình thành và nội dung tư tưởng về Nhà nước pháp quyền trong lịch sử nhân loại. Sự hình thành và phát triển của tư tưởng nhà nước pháp quyền Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền luôn gắn liền với tư tưởng phát triển dân chủ .

 11. Chuyên đề 4 Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

  pdf 23p 126 22

  Trong lịch sử cách mạng nước ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội đã có vai trò rất quan trọng trong việc động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm,

 12. Chuyên đề 5 Chế độ công vụ và quản lý cán bộ ,công chức

  pdf 57p 105 27

  Cán bộ, công chức, viên chức là những thuật ngữ cơ bản của chế độ công vụ, công chức, thường xuyên xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong khoa học hành chính, theo các cách tiếp cận khác nhau.

 13. Chuyên đề 6 Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

  pdf 48p 64 11

  Theo C. Mác, kinh tế thị trường là một giai đoạn phát triển tất yếu của lịch sử mà bất cứ nền kinh tế nào cũng phải trải qua để đạt tới nấc thang cao hơn trên con đường phát triển và nền kinh tế TBCN chính là nền kinh tế thị trường phát triển đến trình độ phổ biến và hoàn chỉnh.

 14. Chuyên đề 7 Một số vần đề về công tác tư tưởng, tuyên giáo trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam

  pdf 40p 105 37

  Công tác tuyên giáo là cụm từ chỉ các hoạt động tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra của tổ chức đảng về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và khoa giáo. Công tác tuyên giáo được tiến hành tại tất cả các cấp, các ngành,

Đồng bộ tài khoản