Tổng hợp những báo cáo khoa học hay về đề tài luật cạnh tranh

Chia sẻ: Payphone_1 Payphone_1 | Ngày: | 11 tài liệu

0
421
lượt xem
2
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tổng hợp những báo cáo khoa học hay về đề tài luật cạnh tranh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LUẬT CẠNH TRANH: luật bắt buộc của nền kinh tế hàng hoá; biểu hiện sự đối lập giữa những người sản xuất hàng hoá, sự tác động lẫn nhau của nhiều tư bản, chi phối hành động của từng người sản xuất. Bộ sưu tập giúp các bạn hiểu sâu hơn về luật cạnh tranh.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp những báo cáo khoa học hay về đề tài luật cạnh tranh

 1. Báo cáo " Luật so sánh và thực tiễn xây dựng luật cạnh tranh của Việt Nam "

  pdf 6p 44 14

  Từ khi mở cửa và hội nhập kinh tế, trong đó có hội nhập về pháp luật, ở Việt Nam, luật học so sánh được xem như một trong những phương pháp quan trọng để xây dựng các văn bản pháp luật, trước hết là những văn bản luật.

 2. Báo cáo " Áp dụng Luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng "

  pdf 6p 29 4

  Áp dụng Luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Cách hiểu này tương đương với cách hiểu về nguồn của pháp luật hình sự theo nghĩa hẹp cũng như với cách hiểu về nguồn trực tiếp của pháp luật hình sự.

 3. Báo cáo " Kết nối mạng viễn thông và yêu cầu thực thi pháp luật cạnh tranh "

  pdf 7p 30 2

  Kết nối mạng viễn thông và yêu cầu thực thi pháp luật cạnh tranh Luật bảo hiểm xã hội (năm 2006); Luật bảo vệ môi trường (năm 2005); Luật đất đai (năm 2003) v.v.. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự theo sự cho phép của các luật này cũng gặp trở ngại tương tự như ở trường hợp các luật quy định về phòng chống nói trên.

 4. Báo cáo " Bán hàng đa cấp theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam"

  pdf 5p 62 23

  Bán hàng đa cấp theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam Chế độ phong kiến và chế độ thực dân đã cai trị dân ta bằng thứ văn hoá nô dịch, ngu dân và giả dối với chế độ sắc lệnh độc đoán.

 5. Báo cáo "Khái niệm thống lĩnh thị trường trong pháp luật cạnh tranh của Liên minh Châu Âu "

  pdf 6p 25 6

  Khái niệm thống lĩnh thị trường trong pháp luật cạnh tranh của Liên minh Châu Âu Quy định này dẫn đến tình trạng cơ quan chức năng khó kiểm soát việc doanh nghiệp đã thực hiện đăng kí hay chưa nên cũng khó có đủ cơ sở xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp vi phạm.

 6. Báo cáo "Vấn đề bán giá thấp trong dự thảo Luật cạnh tranh "

  pdf 8p 22 2

  Vấn đề bán giá thấp trong dự thảo Luật cạnh tranh Thực hiện triệt để các trách nhiệm này chính là doanh nghiệp đã thiết lập được môi trường lao động thuận lợi, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số điểm cần xem xét.

 7. Báo cáo " Một số bất cập trong pháp luật điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh của Việt Nam "

  pdf 7p 116 38

  Hành vi hạn chế cạnh tranh luôn hướng đến việc hình thành sức mạnh thị trường hoặc lợi dụng sức mạnh thị trường để làm cho tình trạng cạnh tranh trên thị trường bị biến dạng. Điều này có thể dẫn đến làm thay đổi cấu trúc thị trường, thay đổi tương quan cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường.

 8. Báo cáo "Luật cạnh tranh của Singapore và những kinh nghiệm đối với Việt Nam"

  pdf 8p 64 20

  Luật cạnh tranh (Competition Act)(1) của Singapore được thông qua năm 2004 và đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2006 (riêng các quy định về sáp nhập có hiệu lực từ ngày 1/1/2007). Nhìn chung, đạo luật này được xây dựng dựa trên mô hình Luật cạnh tranh của Vương quốc Anh với những quy định bắt nguồn từ châu Âu.

 9. Báo cáo " Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trước yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế "

  pdf 6p 39 9

  Với vai trò trung chuyển nguồn vốn của nền kinh tế quốc dân, ngành ngân hàng đã góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội góp của đất nước. Việc thực thi các cam kết quốc tế đã và đang tác động đến hoạt động của các tổ chức có hoạt động ngân hàng.

 10. Báo cáo " Tập trung kinh tế dưới góc độ của luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004 "

  pdf 6p 26 10

  Tập trung kinh tế là xu hướng phát triển tất yếu của tư bản trong nền kinh tế thị trường. Tập trung kinh tế ngày càng diễn ra thường xuyên và có quy mô ngày càng lớn bởi những lí do như các doanh nghiệp muốn tăng hiệu quả kinh tế và nằm vị thế độc quyền trên thị trường do nhu cầu đầu tư thêm về vốn

 11. Báo cáo Giới thiệu pháp luật cạnh tranh các nước ASEAN

  pdf 10p 36 12

  Ở một số nước ASEAN đã có văn bản pháp quy định riêng về cạnh tranh. Đó là các nước Indonesia, Lào, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Những nước ASEAN khác cũng đang trong quá trình xây dựng hệ thống pháp luật về cạnh tranh.

Đồng bộ tài khoản