intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật cạnh tranh

Xem 1-20 trên 1456 kết quả Luật cạnh tranh
 • Học phần "Tiếng Anh pháp lý cơ bản" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiếng anh pháp lý, các trường từ vựng sử dụng trong giao tiếp hàng ngày, từ vựng - thuật ngữ pháp lý cơ bản và một số kiến thức nền tảng trong các lĩnh vực pháp luật phổ biến, bao gồm: Luật hiến pháp, Luật hành chính, Luật dân sự - hôn nhân gia đình, Luật hình sự - tố tụng hình sự, Luật thương mại - cạnh tranh, Luật đất đai - môi trường,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hoangvanlong23 18-07-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu tập trung vào việc phân tích các đặc điểm giúp định nghĩa nền kinh tế chia sẻ, đồng thời tìm hiểu góc nhìn của pháp luật châu Âu đối với việc xác định các thách thức quan trọng trong lĩnh vực cạnh tranh và lao động giữa các bên tham gia nền tảng. Từ đó, nghiên cứu đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật về kinh tế chia sẻ tại Việt Nam.

  pdf16p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Trong không gian chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Mỹ và sáng kiến “Vành đai, con đường” của Trung Quốc, Việt Nam đều chiếm một vị trí quan trọng, trở thành mặt trận quan trọng nhất trong cạnh tranh sức mạnh mềm Trung - Mỹ trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự xung đột, tranh chấp leo thang ở Biển Đông. Bài viết này khái quát thực trạng cạnh tranh sức mạnh mềm Trung Mỹ giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, đánh giá tác động và khái quát một số giải pháp mang tính nguyên tắc cho Việt Nam.

  pdf9p viwalton 02-07-2024 6 2   Download

 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định này căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

  pdf169p zizaybay1105 21-06-2024 1 0   Download

 • Cuốn "Hội thảo khoa học Pháp luật về tài chính đối với doanh nghiệp" trình bày những bài viết, những đóng góp rất có giá trị tham khảo về chính sách thuế, bảo hiểm, chứng khoán,…. Các bài tham luận được chọn lọc đưa vào Kỷ yếu phân tích lý luận, trình bày thực tiễn, đề xuất kiến nghị để hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài chính cho các doanh nghiệp nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf73p khanhchi2590 10-06-2024 1 1   Download

 • Với mục tiêu đánh giá các hạn chế của cơ chế mua bán điện mặt trời, điện gió trong thị trường điện cạnh tranh và đề xuất những giải pháp cải thiện, nghiên cứu sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính như hồi cứu, so sánh luật học, phân tích chính sách thực chứng, hậu nghiệm.

  pdf14p gaupanda038 21-06-2024 4 1   Download

 • Bài viết "Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng hòa giải và trọng tài trực tuyến" xoay quanh khía cạnh phân tích về mặt lý luận, cũng như đánh giá trên thực tế để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p tonhiemm 07-06-2024 3 0   Download

 • Bài viết "Sự tương thích giữa pháp luật cạnh tranh với luật xử lý vi phạm hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh" phân tích sự tương thích giữa pháp luật cạnh tranh với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Luật cạnh tranh" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p khanhchi2560 17-05-2024 5 3   Download

 • Giáo trình "Luật cạnh tranh" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát về cạnh tranh và luật cạnh tranh; pháp luật về thoả thuận hạn chế cạnh tranh; pháp luật về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; pháp luật về tập trung kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p khanhchi2560 17-05-2024 5 2   Download

 • Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc17p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Thực tiễn công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan hải quan cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc do các quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu tính thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu của thực tiễn, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ phát triển của thương mại điện tử. Bài viết này trình bày một số tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực hải quan.

  pdf12p longtimenosee09 08-04-2024 1 1   Download

 • Văn hóa, phong tục với sức sống lâu bền, được tôn trọng như một thứ luật bất thành văn, đâu chỉ là thành tố cuộc sống mà đó còn là nền tảng, là cội rễ sức mạnh để dân tộc đi qua chiến tranh, đồng hóa, vượt qua bao gian nan, thử thách. Và cũng bởi vậy, đây là đề tài được nhà văn Hoàng Quốc Hải dành nhiều tâm sức tìm hiểu, nghiên cứu với những bài viết được tập hợp trong cuốn sách Văn hóa phong tục. Cuốn sách gồm 46 bài viết đề cập đến nhiều khía cạnh trong văn hóa phong tục của đất nước, của thủ đô Hà Nội.

  pdf180p longtimenosee05 13-03-2024 10 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lẽ phải - Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Luận thuyết của các nước khác về chủ quyền trên quần đảo Trường Sa; Viễn cảnh của một giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf100p virabbit 06-03-2024 8 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô I (Micro-economics I) - Chương 0: Giới thiệu môn học. Môn học này giới thiệu các kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô như: quan hệ cung cầu, qui luật cạnh tranh, hành vi của người tiêu dùng và người sản xuất, những trục trặc của nền kinh tế thị trường và vai trò điều tiết của chính phủ trong nền kinh tế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt17p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 8 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của nguồn lực con người cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ" với mục tiêu nhằm tạo động lực và huy động mọi nguồn lực xã hội để nâng cao hiệu quả nguồn lực bậc đại học. Việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên và sự vào cuộc của tất cả các lực lượng sẽ tạo ra bức tranh kinh tế xã hội ở nước ta toàn diện và bền vững hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p phocuuvan0201 02-02-2024 6 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô (Ngành: Kinh doanh thương mại dịch vụ - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được lý thuyết lựa chọn kinh tế, ảnh hưởng của quy luật khan hiếm và mô hình kinh tế đến việc lựa chọn kinh tế, lý thuyết cung cầu; Nắm được lý thuyết về hành vi của người tiêu dung, hành vi của người sản xuất; Nắm được lý thuyết về cạnh tranh và độc quyền; Nắm được lý thuyết về thị trường yếu tố sản xuất; Nắm được lý thuyết về vai trò của chính phủ.

  pdf72p boghoado08 05-02-2024 9 3   Download

 • Luận văn "Pháp luật về hoạt động khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại các Ngân hàng thương mại qua thực tiễn từ Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động khuyến mại, sự cần thiết phải thực hiện hoạt động khuyến mại và nhận diện các hoạt động khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại các ngân hàng thương mại, hậu quả pháp lý của hoạt động khuyến mại cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

  pdf85p canhphuongthanh0201 01-02-2024 21 8   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô (Ngành: Kinh doanh thương mại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được lý thuyết lựa chọn kinh tế, ảnh hưởng của quy luật khan hiếm và mô hình kinh tế đến việc lựa chọn kinh tế, lý thuyết cung cầu; Nắm được lý thuyết về hành vi của người tiêu dung, hành vi của người sản xuất; Nắm được lý thuyết về cạnh tranh và độc quyền; Nắm được lý thuyết về thị trường yếu tố sản xuất; Nắm được lý thuyết về vai trò của chính phủ.

  pdf72p boghoado08 05-02-2024 11 3   Download

 • Bài viết "Bàn về tính độc lập của cơ quan cạnh tranh trong mối quan hệ với cơ quan quản lý ngành ở Việt Nam hiện nay" khẳng định cơ quan cạnh tranh cần phải có khả năng để hạn chế việc các cơ quan quản lý ngành tiến hành các hoạt động vận động hành lang; hạn chế khả năng can thiệp của các cơ quan quản lý ngành thông qua việc ban hành các văn bản quản lý hành chính.

  pdf10p phuong798 26-12-2023 4 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1228 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2