intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọn bộ 41 Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp THPT

Chia sẻ: Phạm Vĩ Kỳ | Ngày: | 41 tài liệu

5.197
lượt xem
2
download

Đây là 41 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/41

Trọn bộ 41 Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp THPT
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BST "Trọn bộ 41 Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp THPT" bao gồm 41 Module, mỗi Module là một chủ đề khác nhau xoay quanh vấn đề giáo dục học sinh THPT, bởi lẽ, đây là chương trình giáo dục có vai trò rất quan trọng trong việc chuẩn bị để học sinh bước vào một giai đoạn mới là tham gia đào tạo nghề nghiệp phù hợp với bản thân và đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Mời quý thầy cô cùng tham khảo vào tải về BST để có thêm tư liệu phục vụ tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THPT, đáp ứng yêu cầu công việc, nâng cao mức độ rèn luyện của giáo viên THPT với yêu cầu phát triển giáo dục THPT và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT. Chúc quý thầy cô thành công trong sự nghiệp giáo dục của mình!

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ 41 Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp THPT

 1. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 1: Đặc điểm tâm lí của học sinh THPT

  pdf 54p 688 92

  Module THPT 1: Đặc điểm tâm lí của học sinh THPT sẽ làm rõ hoàn cảnh xã hội của sự phát triển tâm lí lứa tuổi học sinh trung học phổ thông, các đặc điểm tâm lí của học sinh trung học phổ thông về các mặt nhận thức - trí tuệ, tình cảm và nhân cách. Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lí của lứa tuổi này cũng được đề cập đến.

 2. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 2: Hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông

  pdf 46p 39 5

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 2: Hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông sẽ chỉ rõ bản chất của hoạt động học tập và vai trò của hoạt động học tập đối với sự phát triển năng lực nhận thức của học sinh nói chung, học sinh trung học phổ thông nói riêng.

 3. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 3: Giáo dục học sinh trung học phổ thông cá biệt

  pdf 52p 395 38

  Module THPT 3: Giáo dục học sinh trung học phổ thông cá biệt trang bị cho giáo viên những hiểu biết và kĩ năng cơ bản để tìm hiểu thông tin về học sinh cá biệt ở bậc Trung học phổ thông; để giáo dục, tham vấn giúp các em thay đổi thái độ, hành vi cho phù hợp và đánh giá sự tiến bộ, kết quả học tập và giáo dục các em.

 4. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 4: Phương pháp và kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục trung học phổ thông

  pdf 56p 410 53

  Module THPT 4: Phương pháp và kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục trung học phổ thông giúp người học biết và hiểu các phương pháp kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục, đánh giá được ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến hoạt động dạy học trong trường THPT.

 5. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 5: Môi trường học tập của học sinh trung học phổ thông

  pdf 34p 61 6

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 5: Môi trường học tập của học sinh trung học phổ thông sẽ làm rõ về các loại môi trường học tập và ảnh hưởng của nó đến hoạt động học tập của học sinh THPT nhằm giúp quý thầy cô phân loại được các dạng môi trường học tập, đánh giá được ảnh hưởng của môi trường học tập đến hoạt động học tập của học sinh.

 6. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học phổ thông

  pdf 39p 771 64

  Module THPT 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học phổ thông nhằm giúp cho giáo viên xây dựng được môi trường học tập thuận lợi cho học sinh, module này sẽ chỉ dẫn một cách cụ thể những biện pháp, kĩ thuật xây dựng môi trường học tập thuận lợi đó.

 7. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 7: Tham vấn, tư vấn, hướng dẫn cho học sinh trung học phổ thông

  pdf 0p 588 69

  Module THPT 7: Tham vấn, tư vấn, hướng dẫn cho học sinh trung học phổ thông giúp giáo viên trung học phổ thông có quan niệm đúng và đầy đủ về vai trog của tham vấn, tư vấn, hướng dẫn của giáo viên đối với học sinh trong nhà trường và các lĩnh vực cần tham vấn, tư vấn, hướng dẫn cho học sinh.

 8. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT

  pdf 0p 571 65

  Module THPT 8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT giúp giáo viên THPT hiểu và áp dụng các kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn cũng như các phương pháp tiếp cận của hoạt động này vào việc trợ giúp học sinh trong nhà trường.

 9. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

  pdf 99p 55 3

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp được biên soạn với cấu trúc chung gồm: xác định mục tiêu cần bồi dưỡng theo quy định của Chương trình BDTX giáo viên; hoạch định nội dung giúp giáo viên thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng; thiết kế các hoạt động để thực hiện nội dung; thông tin cơ bản giúp giáo viên thực hiện các hoạt động; các công cụ để giáo viên tự kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng,...

 10. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh trung học phổ thông

  pdf 0p 410 45

  Module THPT 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh trung học phổ thông dưới đây sẽ trình bày khái quát chung về rào cản tâm lí và rào cản tâm lí trong học tập, cách phát hiện và phòng tránh rào cản tâm lí trong học tập, phương pháp và kĩ năng hỗ trợ tâm lí cho học sinh phát hiện và phòng tránh rào cản tâm lí trong học tập.

 11. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THPT

  pdf 0p 425 57

  Module THPT 11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THPT nhằm nâng cao hiểu biết của giáo viên về giới và đặc điểm tâm lí học sinh THPT theo giới; về dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số, đặc điểm tâm lí học sinh THPT dân tộc thiểu số;...

 12. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh trung học phổ thông

  pdf 0p 969 121

  Module THPT 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh trung học phổ thông giúp giáo viên phân tích được một số khái niệm cơ bản, nắm được các phương pháp nhận biết các biểu hiện của căng thẳng tâm lí trong học tập của học sinh; nắm được các phương pháp, các kĩ năng hỗ trợ tâm lí giúp học sinh ứng phó với stress trong học tập.

 13. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trung học phổ thông trong xây dựng kế hoạch dạy học

  pdf 0p 415 49

  Module THPT 13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trung học phổ thông trong xây dựng kế hoạch dạy học giúp người học nắm được khái niệm, cơ chế hình thành nhu cầu và động cơ, trên cơ sở đó xây dựng và sử dụng được một số phương pháp và kĩ thuật xác định nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trong quá trình dạy học và xây dựng kế hoạch năm học.

 14. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

  pdf 0p 972 116

  Module THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp do Nguyễn Sỹ Đức, Kiều Thị Bích Thủy phối hợp thực hiện. Nội dung module "Xây dựng kế hoạch dạy học" nhằm nâng cao nhận thức về dạy học tích hợp và nâng cao chất lượng giáo dục học sinh phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 15. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

  pdf 0p 422 40

  Module THPT 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học giúp người học nâng cao hiểu biết về các thành tố của quá trình dạy học, vai trò của việc thực hiện kế hoạch dạy học; xác định những ảnh hưởng của đối tượng và môi trường tới thực hiện kế hoạch dạy học;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 16. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 16: Hồ sơ dạy học

  pdf 49p 244 32

  Module THPT 16: Hồ sơ dạy học quy định các bước xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp trung học phổ thông. Hướng dẫn phương pháp sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học. Đồng thời rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung và lưu trữ thông tin hồ sơ dạy học.

 17. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng

  pdf 46p 386 40

  Module THPT 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng cung cấp những kiến thức cẩn thiết, phát triển những kĩ năng cơ bản để người học thực hiện tốt việc tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng trong dạy học ở trường THPT.

 18. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 18: Phương pháp dạy học tích cực

  pdf 58p 372 46

  Module THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp giáo viên có cái nhìn tổng quan về đổi mới phương pháp dạy học, trên cơ sở đó có thể tìm được những ý tưởng, gọi ý để vận dụng vào các môn học cụ thể. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 19. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 19: Dạy học với công nghệ thông tin

  pdf 53p 220 32

  Module THPT 19: Dạy học với công nghệ thông tin do Trần Kiều Hương biên soạn với mục đích giới thiệu kiến thức, kĩ năng cơ bản và phổ biến nhất của việc ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học.

 20. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở trung học phổ thông

  pdf 84p 255 40

  Module THPT 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở trung học phổ thông sẽ cung cấp cho giáo viên những kiến thức cơ bản về TBDH và sử dụng chúng trong quá trình dạy học. Qua đó, giáo viên có thể phát huy được tối đa khả năng của mình và trở thành một người giáo viên năng động, sáng tạo.

 21. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

  pdf 61p 77 8

  Modul 21 được biên soạn nhằm giúp giáo viên nắm được tầm quan trọng của bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học đối với việc đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT hiện nay.

 22. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học

  pdf 69p 162 13

  Module THPT 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học giúp giáo viên hiểu rõ vai trò của phần mềm dạy học và căn cứ đánh giá hiệu quả sử dụng PMDH; biết phân loại PMDH và xác định các tiêu chí lựa chọn PMDH phù hợp với các yêu cầu môn học.

 23. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

  pdf 52p 59 6

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh giúp giáo viên THPT tìm hiểu cụ thể từ lí luận đến thực trạng việc kiểm tra, đánh giá hiện nay. Từ đó, có thể đưa ra được những kiến nghị, đề xuất và những giải pháp mang tính khả thi nhằm phát huy vai trò và hiệu quả của hoạt động đánh giá trong quá trình dạy học ở nhà trường phổ thông Việt Nam.

 24. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

  pdf 64p 44 6

  Để đánh giá đúng sự tiến bộ của học sinh, giáo viên cần xây dựng được hệ thống đề kiểm tra, đánh giá. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra có vai trò quyết định trong xây dựng đề kiểm tra. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học sẽ giới thiệu một số vấn đề có tính nguyên tắc xây dựng đề kiểm tra để các giáo viên THPT cùng tham khảo.

 25. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT

  pdf 11p 47 3

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT giải thích việc viết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với quá trình thực hiện công việc được giao của mỗi giáo viên và việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục nói chung của trường THPT.

 26. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

  pdf 8p 30 2

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT đề cập đến lợi ích của việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với giáo viên trung học như: phát triển tư duy giáo viên trung học một các hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính nghề nghiệp, phù hợp với đối tượng học sinh và bối cảnh thực tế địa phương; tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định về chuyên môn, sư phạm một cách chính xác...

 27. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

  pdf 16p 26 3

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT được biên soạn nhằm giúp giáo viên biết cách thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phù hợp với điều kiện, khả năng của mọi giáo viên; đồng thời trình bày được phương pháp và kĩ năng đánh giá, phổ biến một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT.

 28. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT

  pdf 46p 355 59

  Module THPT 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT giúp giáo viên tóm tắt ược vai trò, mục tiêu, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục; thiết kế và tổ chức thực hiện được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục.

 29. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 29: Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục

  pdf 50p 312 53

  Module THPT 29: Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục giúp giáo viên THPT nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò của hoạt động giáo dục trong nhà truowngfvaf có kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 30. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trung học phổ thông

  pdf 59p 212 23

  Module THPT 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trung học phổ thông giúp cho giáo viên có thể thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh, module này sẽ làm rõ vấn đề mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, phương pháp và kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT.

 31. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

  pdf 36p 274 34

  Module THPT 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm giúp giáo viên hiểu được thế nào là kế hoạch công tác chủ nhiệm, hiểu sự cần thiết của kế hoạch khi làm công tác chủ nhiệm, hiểu nội dung và các yêu cầu của một bản kế hoạch công tác chủ nhiệm.

 32. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

  pdf 56p 517 55

  Module THPT 32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm do Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền biên soạn. Nội dung module nhằm giúp người học hiểu được sự cần thiết phải tổ chức các hoạt động để thực hiện kế hoạch công tác chủ nhiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

 33. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

  pdf 36p 324 40

  Module THPT 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm giúp người học hiểu được thế nào là tình huống sư phạm, các yếu tố để hình thành tình huống, sự cần thiết phải ứng xử có hiệu quả giáo dục đối với các tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp.

 34. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông

  pdf 46p 318 45

  Sau khi học xong Module THPT 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông, người học đạt được các kiến thức và kĩ năng cần thiết để thực hiện có hiệu quả chương trình và sách HĐGDNGLL ở trường THPT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện HS.

 35. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông

  pdf 66p 417 80

  Module THPT 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông giúp người học trình bày được đặc trưng của kĩ năng sống và sự tất yếu phải giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; mô tả được mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung giáo dục kĩ năng sống;...Mời bạn cùng tham khảo.

 36. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 36: Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông

  pdf 53p 231 32

  Sau khi đọc Module THPT 36: Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông, giáo viên có thể: nêu lên được quan niệm về giá trị, định hướng giá trị và giá trị; phân loại giá trị và sự liên hệ của chúng; xác định đưuọc vai trò và mục tiêu giáo dục giá trị cho HS THPT;...

 37. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPT

  pdf 7p 46 5

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPT đưa ra 5 mục tiêu chính trong việc giáo dục phát triển bền vững tại trường THPT gồm: học để biết; học để làm; học để chung sống; học để tồn tại; học để thay đổi bản thân, thay đổi xã hội. Giáo dục vì sự phát triển bền vững trở thành một công cụ để kết nối tốt hơn giữa trường học và doanh nghiệp, giữa nhà trường với cộng đồng.

 38. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 38: Giáo dục hòa nhập trong giáo dục trung học phổ thông

  pdf 48p 224 31

  Module THPT 38: Giáo dục hòa nhập trong giáo dục trung học phổ thông cung cấp cho giáo viên và cán bộ làm quản lí giáo dục cấp THPT một số kiến thức, kĩ năng cơ bản về nhận dạng, xác định học sinh có các dạng khuyết tật khác nhau và cách tổ chức giáo dục, dạy học phù hợp.

 39. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 39: Phối hợp giữa giáo viên với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông

  pdf 28p 299 43

  Module THPT 39: Phối hợp giữa giáo viên với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông sẽ phân tích ý nghĩa và mục tiêu của sự phối hợp với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh; xây dựng nội dung, hình thức phối hợp; thiết kế kế hoạch phối hợp;...Mời bạn cùng tham khảo.

 40. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục ở trường trung học phổ thông

  pdf 40p 257 44

  Module THPT 40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục ở trường trung học phổ thông nhằm bồi dưỡng cho giáo viên các kĩ năng phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh THPT, tiến tới tự bồi dưỡng của giáo viên về kĩ năng phối hợp này.

 41. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học phổ thông

  pdf 49p 640 67

  Module THPT 41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học phổ thông giúp giáo viên biết cách tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh phù hợp với điều kiện của trường lớp, của địa phương, với nhu cầu và hứng thú của các em. Thông qua đó mà rèn luyện các kĩ năng tổ chức hoạt động tập thể, coi đó là nội dung để rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho bản thân.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2