Trọn bộ bài giảng môn Công nghệ sản xuất chất vô cơ - ThS. Nguyễn Văn Hòa

Chia sẻ: Nguyen Thi Binh | Ngày: | 9 tài liệu

0
538
lượt xem
14
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Trọn bộ bài giảng môn Công nghệ sản xuất chất vô cơ - ThS. Nguyễn Văn Hòa
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nước ta có nhiều nguồn nguyên liệu hóa chất vô cơ cơ bản dồi dào là cơ sở quan trọng cho sự phát triển của ngành sản xuất hóa chất vô cơ. Bộ sưu tập sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên chuyên ngành những kiến thức hữu ích cho quá trình học tập và vận dụng thực tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng môn Công nghệ sản xuất chất vô cơ - ThS. Nguyễn Văn Hòa

 1. Công nghệ sản xuất các chất vô cơ (ThS. Nguyễn Văn Hòa) - Chương 1

  pdf 0p 90 23

  Nội dung: 1. Nguyên liệu sản xuất; 2. Sản xuất các hợp chất chứa S; 3. Sản xuất các hợp chất chứa P; 4. Sản xuất các hợp chất chứa N; 5. Sản xuất soda và cacbonat; 6. Sản xuất NaOH, Cl2 và H2.

 2. Công nghệ sản xuất các chất vô cơ (ThS. Nguyễn Văn Hòa) - Chương 2

  pdf 33p 104 14

  Chương 2: Sản xuất hợp chất chứa S (sản xuất H2SO4 từ quặng FeS2; sản xuất H2SO4 từ S) - Quá trình sản xuất H2SO4 theo phương pháp tiếp xúc gồm 3 giai đoạn chính sau: • Điều chế SO2 • Chuyển hóa SO2 → SO3 trên xúc tác rắn • Hấp thụ SO3 → H2SO4 • Sản phẩm tạo ra có nồng độ 92-98% H2SO4

 3. Công nghệ sản xuất các chất vô cơ (ThS. Nguyễn Văn Hòa) - Chương 3. Bài 1

  pdf 17p 55 14

  Chương 3: Kỹ thuật sản xuất các hợp chất chứa Nitrơ - Bài 1: Kỹ thuật tổng hợp NH3 - Ứng dụng - Công nghiệp Sử dụng: Phân bón Sản xuất: (NH4)2SO4, (NH4)3PO4, (NH4)NO3, (NH2)2CO. Hóa chất Tổng hợp: HNO3, NaHCO3, Na2CO3, HCN, N2H4. Chất nổ NH4NO3. Sợi và nhựa nylon, -[(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-CO]-, và các polyamit khác.

 4. Công nghệ sản xuất các chất vô cơ (ThS. Nguyễn Văn Hòa) - Chương 3. Bài 2

  pdf 19p 51 10

  Chương 3: Kỹ thuật sản xuất các hợp chất chứa Nitrơ - Bài 2. Sản xuất HNO3 - Lịch sử sản xuất axit HNO3: - Khoảng năm 800 bởi 1 nhà kim giả thuật người Ả rập Jabir ibn Hayyan. - Đầu thế kỷ 17, chế tạo HNO3 bằng cách phân hủy diêm tiêu bởi H2SO4. Thế kỷ 20, tổng hợp trực tiếp NO từ O2 và N2 trong KK.

 5. Công nghệ sản xuất các chất vô cơ (ThS. Nguyễn Văn Hòa) - Chương 3. Bài 3

  pdf 22p 50 6

  Chương 3: Kỹ thuật sản xuất các hợp chất chứa Nitrơ - Bài 2. Sản xuất phân đạm - Sơ lượt lịch sử sản xuất phân nitrat amon • Loại đạm hỗn hợp này lần đầu tiên được dùng làm phân bón ở châu Âu sau Chiến tranh Thế giới Lần thứ Nhất do một lượng lớn tồn dư không được dùng làm thuốc nổ.

 6. Công nghệ sản xuất các chất vô cơ (ThS. Nguyễn Văn Hòa) - Chương 4. Bài 1

  pdf 25p 63 8

  Chương 4. Sản xuất các hợp chất của photpho - Bài 1. Sản xuất axit photphoric - Bọt photphorit là dạng phân lân khó hòa tan. Hiệu quả nông hóa và khả năng phản ứng của bột photphorit tùy thuộc vào mức độ nghiền mịn của nó (theo tiêu chuẩn thì bột photphorit không được chứa quá 10% những hạt có kích thước lớn hơn 0,18mm).

 7. Công nghệ sản xuất các chất vô cơ (ThS. Nguyễn Văn Hòa) - Chương 4. Bài 2

  pdf 26p 50 6

  Chương 4. Sản xuất các hợp chất của photpho - Bài 2. Sản xuất phân lân - Cơ sở quá trình công nghệ. Bản chất của quá trình sản xuất superphotphat ? Phản ứng tổng quát của quá trình phân hủy: 2Ca5(PO4)3F + 7H2SO4 + 6,5H2O →3Ca(H2PO4)2.H2O + 7CaSO4.0.5H2O + HF

 8. Công nghệ sản xuất các chất vô cơ (ThS. Nguyễn Văn Hòa) - Chương 5

  pdf 12p 108 30

  Chương 5. Sản xuất soda bằng pp amoniac - Năm 1861, Ernest Solvay, kỹ sư người Bỉ đã phát minh ra phương pháp amoniac để chế tạo xoda. Năm 1865, công suất xưởng chế tạo xoda theo phương pháp Solvay đạt 10 tấn/ngày. Đến năm 1900, sản xuất xoda theo phương pháp Solvay chiếm 90% tổng sản lượng xoda.

 9. Công nghệ sản xuất các chất vô cơ (ThS. Nguyễn Văn Hòa) - Chương 6

  pdf 9p 152 46

  Chương 6. Sản xuất NaOH, Cl2 VÀ H2 - Ứng dụng xút, Clo - Xút: Sử dụng trong công nghiệp luyện nhôm, công nghiệp thực phẩm, giấy, sợi hóa học, chế biến dầu mỏ, tổng hợp hữu cơ, xà phòng ... Clo: Sử dụng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ, sản xuất HCl, clorat, xử lý nước, luyện kim...

Đồng bộ tài khoản