intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọn bộ tài liệu kiến thức về chứng thực trong thương mại điện tử

Chia sẻ: Bst | Ngày: | 10 tài liệu

7.454
lượt xem
1.228
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Trọn bộ tài liệu kiến thức về chứng thực trong thương mại điện tử
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Chứng thực trong thương mại điện tử " là nguồn tham khảo tốt cho tất cả những ai muốn tiến hành thương mại điện tử 1 cách an toàn, tin cây. Đây cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên và sinh viên đang giảng dạy, học tập trong những ngành liên quan cũng như cán bộ công tác trong cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực này

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ tài liệu kiến thức về chứng thực trong thương mại điện tử

 1. Chứng thực trong thương mại điện tử part 1

  pdf 32p 309 108

  Tài liệu " Chứng thực trong thương mại điện tử " là nguồn tham khảo tốt cho tất cả những ai muốn tiến hành thương mại điện tử 1 cách an toàn, tin cây. Đây cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên và sinh viên đang giảng dạy, học tập trong những ngành liên quan cũng như cán bộ công tác trong cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực này

 2. Chứng thực trong thương mại điện tử part 2

  pdf 32p 156 58

  Tham khảo tài liệu 'chứng thực trong thương mại điện tử part 2', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Chứng thực trong thương mại điện tử part 3

  pdf 32p 150 60

  Tham khảo tài liệu 'chứng thực trong thương mại điện tử part 3', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Chứng thực trong thương mại điện tử part 4

  pdf 32p 143 55

  Tham khảo tài liệu 'chứng thực trong thương mại điện tử part 4', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Chứng thực trong thương mại điện tử part 5

  pdf 32p 149 51

  Tham khảo tài liệu 'chứng thực trong thương mại điện tử part 5', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Chứng thực trong thương mại điện tử part 6

  pdf 32p 142 53

  Tham khảo tài liệu 'chứng thực trong thương mại điện tử part 6', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Chứng thực trong thương mại điện tử part 7

  pdf 32p 130 51

  Tham khảo tài liệu 'chứng thực trong thương mại điện tử part 7', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Chứng thực trong thương mại điện tử part 8

  pdf 32p 139 48

  Tham khảo tài liệu 'chứng thực trong thương mại điện tử part 8', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Chứng thực trong thương mại điện tử part 9

  pdf 32p 127 49

  Tham khảo tài liệu 'chứng thực trong thương mại điện tử part 9', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Chứng thực trong thương mại điện tử part 10

  pdf 28p 139 51

  Tham khảo tài liệu 'chứng thực trong thương mại điện tử part 10', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2