intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ 280+ LUẬN VĂN

Thạc Sĩ Kinh Tế

368 Tài liệu 1272 lượt tải

HOÀN THÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ DỄ DÀNG HƠN!

Luận văn thạc sĩ kinh tế là bài luận dành cho các lớp cao học theo các khối ngành: Kinh tế doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, kinh tế tài chính. Để có thể hoàn thiện 1 bài luận văn thạc sĩ kinh tế, học viên cần phải biết cách chọn lựa đề tài, bố cục, hình thức và phải biết sắp xếp thời gian để hoàn thành bài luận. Vậy nên, để đạt điểm số cao bạn cần phải:

 Nắm được cấu trúc và quy định về trình bày luận văn thạc sĩ

 Khéo léo chọn đề tài nghiên cứu phù hợp với khả năng và thời gian nghiên cứu

 Sử dụng kỹ năng tổng hợp và phân tích để tìm kiếm dữ liệu hoàn thành luận văn thạc sĩ Kinh tế chuyên nghiệp.

Hiểu được những khó khăn đó TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn "Bộ 280+ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế". Bộ tài liệu chia sẻ đến bạn các tài liệu về phương pháp lựa chọn đề tài, quy định về trình bày một bài luận hoàn chỉnh, mẫu đề tài luận văn Kinh tế hay nhất, ebook nghiên cứu dành riêng cho ngành Kinh tế... sẽ giúp các bạn từng bước giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn thạc sĩ của mình một cách xuất sắc nhất.

BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CUNG CẤP CHO BẠN

 Phương pháp lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ Kinh tế

 Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ Kinh tế mẫu

 Quy định về cấu trúc và hình thức trình bày luận văn

 Kế hoạch nghiên cứu khoa học tiết kiệm thời gian

 Kho luận văn thạc sĩ Kinh tế bằng tiếng Anh, Việt hay nhất

 Quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ trước hội đồng

NỘI DUNG BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ GỒM

1. Cấu trúc, hình thức luận văn thạc sĩ (4 tài liệu)

 Cấu trúc trình bày bài luận văn thạc sĩ chuẩn

  Quy trình thực hiện luận văn thạc sĩ

  Quy định về hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

  Cách trình bày phụ lục trong luận văn thạc sĩ

2. Cách chọn đề tài và lập đề cương (5 tài liệu)

 Phương pháp chọn đề tài luận văn thạc sĩ

 1000+ Tên đề tài luận văn Kinh Tế hay nhất

  Mẫu Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

  Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

3. Phương pháp viết luận văn thạc sĩ (11 tài liệu)

  Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ

  Quy định về trình bày luận văn thạc sĩ

  Quy định về dẫn chứng tài liệu và tác giả

  Mẫu trình bày tóm tắt luận văn thạc sĩ

  Mẫu phiếu chấm điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ

4. 200+ Luận văn thạc sĩ Kinh tế tham khảo (247 tài liệu)

  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Tiếng Anh

  Luận văn thạc sĩ Quản lí Kinh tế 

  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Tài chính ngân hàng

  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

  Luận văn thạc sĩ Kinh tế Quốc tế

  Luận văn thạc sĩ Kinh tế khác

5. 100+ Ebook Quản lí Kinh tế hay nhất (101 ebook)

  Ebook Kinh tế học

  Ebook Thuật thúc đẩy nhân viên

  Ebook Chiêu bài quản lí vàng của Bill Gate

  Ebook Businesss @ The speed of thought

  Ebook Becoming An Extraordinary Manager - The 5 Essentials for Success

ĐÃ CÓ 1272 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

65 tài liệu
2382 lượt tải
207 tài liệu
1402 lượt tải
320 tài liệu
1194 lượt tải
165 tài liệu
2027 lượt tải

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2