intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ 100+ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Tài Chính - Ngân Hàng

109 Tài liệu 1183 lượt tải

LÀM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG XUẤT SẮC KHÔNG KHÓ!

Bạn đang làm sinh viên năm cuối chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng, Tài Chính Doanh Nghiệp hay Tài Chính Bảo Hiểm? Bạn đang tìm kiếm tài liệu để làm báo cáo tốt nghiệp của mình? Bạn muốn báo cáo thực tập đạt điểm số cao?... Đây đều là những thắc mắc chung của các bạn sinh viên năm cuối. Để làm một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính - Ngân Hàng được đánh giá cao phải đảm bảo các tiêu chí: 

 Lựa chọn đề tài sát thực tế, có tính ứng dụng cao.

 Bố cục hợp lý, lập luận, dẫn chứng chặt chẽ cụ thể và rõ ràng.

 Cách thức trình bày bìa, phông chữ, mục lục, phụ lục đúng theo tiêu chuẩn quy định.

 Tóm tắt và trình bày những luận điểm rõ ràng trước hội đồng thẩm định.

Để giúp các bạn sinh viên hoạch định được chiến lược nghiên cứu cũng như hoàn thành báo cáo tốt TaiLieu.VN chia sẻ “Bộ 100+ Báo Cáo Tốt Nghiệp Tài Chính - Ngân Hàng”. Bộ tài liệu gồm có những quy định về cách thức trình bày, hướng dẫn cách chọn đề tài báo cáo hay tổng hợp những bài báo cáo chuyên ngành Tài Chính - Ngân Hàng mẫu hay nhất được chọn lọc từ nhiều nguồn đáng tin cậy. Giờ đây bạn có thể hoàn thành một bài báo cáo tốt nghiệp Tài Chính - Ngân Hàng xuất sắc một cách dễ dàng.

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CUNG CẤP CHO SINH VIÊN

  Phương pháp nghiên cứu và lựa chọn đề tài báo cáo.

  Quy định về cấu trúc và hình thức trình bày báo cáo thực tập.

  Cách thức lên kế hoạch nghiên cứu và lập đề cương chi tiết.

  Phương thức trình bày nội dung báo cáo thực tập đúng chuẩn.

  Các mẫu đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính - Ngân Hàng chọn lọc.

BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG GỒM CÓ

1. Hệ thống quy định về cấu trúc và hình thức báo cáo thực tập tốt nghiệp (8 tài liệu)

  Cấu trúc bài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuẩn

  Quy định về trình bày phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo

  Quy định về hình thức trình bày báo cáo tốt nghiệp

  Mẫu nhiệm vụ báo cáo thực tập tốt nghiệp

2. Phương pháp lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu (4 tài liệu)

  Cách chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp

  Một số đề tài mẫu chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

  Mẫu đề cương đồ án/báo cáo/khóa luận tốt nghiệp

 Quy trình thực hiện một kế hoạch nghiên cứu cụ thể

3. Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp (7 tài liệu)

  Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Mẫu trình bày tóm tắt báo cáo tốt nghiệp

  Mẫu nhiệm vụ thiết kế báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Quy định về dẫn chứng tài liệu và tác giả

  Quy định về trình bày phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo

4. Đề tài báo cáo thực tập Tài Chính - Ngân Hàng tham khảo (90 tài liệu)

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Tài Chính Quốc Tế

  Báo cáo thực tập ngành Tài Chính Doanh Nghiệp

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Tài Chính Bảo Hiểm

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Ngân Hàng

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Chính Sách Tài Chính

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Đầu Tư Tài Chính

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Định Giá Tài Sản

ĐÃ CÓ 1183 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

320 tài liệu
1205 lượt tải
207 tài liệu
1414 lượt tải
165 tài liệu
2033 lượt tải
65 tài liệu
2388 lượt tải

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2