intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

10 cách để bứt phá với hồ sơ online

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

199
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Săn” việc trên mạng đương nhiên nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn và kinh tế hơn. Và thực tế là, theo kết quả một cuộc khảo sát gần đây, hơn 40% những người đưa CV lên mạng nhận được những lời hẹn phỏng vấn như ý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 cách để bứt phá với hồ sơ online

  1. 10 cách để bưt phá vơi hồ sơ online “Săn” viêc trên mang đương nhiên nhanh chong hơn, dễ dang hơn và kinh tế hơn. ̣ ̣ ́ ̀ Và thưc tế la, theo kêt quả môt cuôc khao sat gân đây, hơn 40% nhưng ngươi đưa ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ CV lên mang nhân đươc nhưng lơi hen phong vân như y. ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ Tuy nhiên, cung có môt thưc tế khac la, cung như ban, hang trăm, hang nghin ngươi ̃ ̣ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ̀ ̀ cung có ý tương tương tư, đưa CV lên mang và do đo, ban cung phai canh tranh vơi ̃ ̣ ́ ̣ ̃ ̉ ̣ hang trăm, hang nghin ngươi mà ban không biêt rõ để gianh lây sư chú ý cua nhà tuyên ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̉ dung. ̣ Khó khăn là ơ chô, ngay nay, hâu hêt cac công ty đêu sư dung nhưng hệ thông tư đông ̃ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ scan (ATS) và loai bỏ cac hồ sơ không thich hơp. Do đo, nêu ban không biêt sư dung ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ thanh thuc cac tư khoa mô tả kỹ năng, trinh độ và kinh nghiêm cua ban và đăt chung ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ đung vị trí trong hồ sơ, CV cua ban sẽ rât dễ bị loai ngay tư vong đâu. ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ Vây lam cach nao để thoat khoi nhưng “ngươi gac công điên tư” nay? Hay ghi nhơ 10 ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̃ ́ nguyên tăc sau: - Gây sư chú ý tơi nhà tuyên dung ơ môi trang mà ban đưa lên mang. Cân phai chú ý ̉ ̣ ̃ ̣ ̣ ̀ ̉ nhưng điêm như dang format măc đinh cua CV, nó nên đươc viêt thăng trong nôi dung ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ email hay đươc gưi dang file đinh kem? Ban gưi nó qua đương email hay đương fax? ̣ ́ ̀ ̣ Liêu nhà tuyên dung có muôn ban sư dung cac code để giup họ nhân ra hồ sơ cua ban ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ đăng tuyên vao đâu không? Nêu có thì cân phai ghi nhơ và đưa chung vao hồ sơ. ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ - Không tư biên minh thanh kẻ spam CV băng cach ưng tuyên vao nhưng vị trí mà minh ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ không có khả năng hoăc gưi nhiêu CV ơ nhiêu thơi gian khac nhau cho cung môt công ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ viêc. - Hay gưi nhiêu hơn 1 ban CV cua minh lên cac trang web tuyên dung để cac ông chủ ̃ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ́ tương lai cua ban có nhiêu hơn cơ hôi tiêp cân hồ sơ cua ban. ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ - Cân nhăc kỹ trươc khi sư dung cac dich vụ đăng tuyên có thể anh hương xâu tơi hinh ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ anh cua ban vơi nhưng nhà tuyên dung, nhưng nhân viên “săn đầu ngươi”, nhưng ông ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ chủ tương lai cua ban. ̉ ̣ - Moi CV ban gưi đi phai luôn đươc gưi kem môt lá thư văn tăt hoăc môt ban note ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ (thương không dai quá 2 trang man hinh) trong đó lam nôi bât nhưng thư mà công viêc ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ban đang ưng tuyên cân tơi, noi cach khac, đó là giây PR ban thân ban vơi nhà tuyên ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ dung. Ban cung cân phai “gia giam” đủ và đung chỗ cac tư khoa và đam bao cac phân ̣ ̣ ̃ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̀ mêm đoc CV tư đông sẽ để măt tơi chung. Thêm nưa, hâu hêt cac dich vụ cung câp lưu ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ trư trưc tuyên (email) đêu không có phân check lôi chinh ta. Do đo, tôt nhât ban nên soan ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ CV trên word và copy vao email, nêu cân. ̀ ́ ̀ - Trong trương hơp ban gưi CV vơi website cua công ty mà ban đăng tuyên, hay chú ý ̣ ̉ ̣ ̉ ̃
  2. truy câp thương xuyên vao đó để xem công viêc đó đã tuyên dung đươc nhân viên chưa, ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ đông thơi "nhăc nhơ" nhà tuyên dung răng ban rât quan tâm tơi vị trí công viêc đó và có ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ đủ khả năng để ưng tuyên. ̉ - Nhưng CV đươc thiêt kế lạ măt thương trông rât băt măt nêu như nó năm trên ổ cưng. ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ Nhưng chinh nhưng CV kiêu nay lai thương hay găp truc trăc nhât khi đăng online. Vì ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ vây hay nhơ nguyên tăc: đơn gian. Chon phông chư tiêu chuân và tranh sư dung đồ hoa ̣ ̃ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ hay cac bang biêu trong hồ sơ cua ban. Để nhà tuyên dung có thể dễ dang đoc đươc hồ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ sơ cua ban, hay đam bao răng ban đã căn chinh lề trai. Môt số trang web cho phep ban ̉ ̣ ̃ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ xem ban preview trươc khi đưa lên, hay tân dung ưu điêm nay. ̉ ̃ ̣ ̣ ̉ ̀ - Không bao giơ nên gưi CV dươi dang môt file attach bơi thông thương, để tranh virus, ̣ ̣ ́ nhân viên cac công ty thương đươc căn dăn cân thân, tranh nhân cac file đinh kem nêu ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ như họ không biêt ngươi gưi là ai. ́ - Hay đam bao răng CV cua ban sư dung cac tư khoa là danh tư bơi hâu hêt phân mêm ̃ ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ tư đông đoc CV mà hâu hêt cac công ty hiên nay sư dung để đoc CV cua ban đêu “ưa ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ thich” tim kiêm danh tư hơn đông tư. Vì thê, chăng han, thay vì sư dung “managed ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ projects”, ban hay viêt “project manager”. - Cuôi cung, ban hoan toan có thể dung cac tư khoa và tư chuyên nganh để lam nôi bât ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ CV cua minh ơ ngay đâu ban resume. Điêu nay đam bao sẽ luôn giup ban ghi điêm ân ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ́ tương trươc nhà tuyên dung cung như giup ban nhanh chong thoat khoi tên gac công ̉ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ công nghệ đang ghet ATS. Theo VTV ́ ́
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2