1001 thủ thuật máy tính P18

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
283
lượt xem
161
download

1001 thủ thuật máy tính P18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

153. Giải quyết Spyware không cho đăng nhập WindowsXP Bạn có bao giờ gặp ”triệu chứng” như thế này rồi chưa ? Sau khi quét spyware (phần mếm gián điệp) bằng phần mềm Adware Pro Se của Lava xong , khởi động lại máy tính và không đăng nhập được . Thông báo Loading personal settings lúc này sẽ xuất hiện và treo luôn ở màn hình Windows Logon . Nguyên nhân máy tính của bạn bị spyware có tên là BlazeFind lây nhiểm vào máy tính của bạn , spyware này “đặc biệt” rất nguy hiểm là ở chổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P18

  1. 153. Giải quyết Spyware không cho đăng nhập WindowsXP Bạn có bao giờ gặp ”triệu chứng” như thế này rồi chưa ? Sau khi quét spyware (phần mếm gián điệp) bằng phần mềm Adware Pro Se của Lava xong , khởi động lại máy tính và không đăng nhập được . Thông báo Loading personal settings lúc này sẽ xuất hiện và treo luôn ở màn hình Windows Logon . Nguyên nhân máy tính của bạn bị spyware có tên là BlazeFind lây nhiểm vào máy tính của bạn , spyware này “đặc biệt” rất nguy hiểm là ở chổ nó sẽ thay đổi tập tin userinit.exe thành wsaupdater.exe Điều này làm cho bạn không đăng nhập vào hệ điều hành Windows XP của mình . Đặt đĩa CD Windows XP vào ổ đĩa CDROM và khởi động máy tính . Vào Recovery Console , sau khi nhập mật khẩu Administrator xong . Bạn thực hiện các bước như sau : Gõ H:\Windows nhấn Enter (H: ổ đĩa cài đặt hệ điều hành Windows XP) Gõ CD SYSTEM32 nhấn Enter (Nếu lệnh này không được thực thi bạn gỏ CHDIR SYSTEM32) Gõ tiếp COPY USERINIT.EXE WSAUPDATER.EXE nhấn Enter . Gõ Exit thoát khỏi Recovery Console . Đến đây bạn vào được hệ điều hành Windows XP tuy nhiên nó vẩn còn “lẩn trốn” trong máy tính của bạn , để diệt tận gốc nó . Bạn làm như sau : Vào Start – Run gõ regsvr32 /u "%Systemroot%\System32\omniband.dll" và nhấn phím Enter. Sau đó bạn tìm tập tin omniband.dll (tập tin này nằm ở Windows\System32) và đổi tên nó thành old_omniband.dll . Khởi động lại máy tính . Tiếp theo bạn phải thay đổi giá trị của tập tin userinit.exe trong Registry Editor . Mở Registry Editor và tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersio n\Winlogon Ở phần bên phải bạn tìm đến khóa Userinit nhấn chuột phải vào khóa này và chọn Modify , trong Value Name bạn nhập vào H:\WINDOWS\system32\userinit.exe, nhấn OK . Thoát khỏi Registy Editor và khởi động lại máy tính .
  2. 154. Cột Username ở Task Manager bị mất Khi bạn mở TaskManager của bạn lên , bạn để ý cột Task Manager của bạn bị mất . Nguyên nhân là do dịch vụ Terminal Services trong máy tính của bạn bị Disable . Bạn chĩ cần vào Start - Run gõ services.msc và tìm dịch vụ này nhấn chuột vào dịch vụ này và chọn Automatic vậy là xong . 155. Khởi động lại các thiết bị bảo mật trên hệ điều hành Windows XP Sau khi bạn thiết lập áp dụng bảo mật cho máy tính của bạn , tuy nhiên có thể bạn gặp khó khăn chẳng hạn như không truy cập được một số tài nguyên trên hệ thống của bạn . Vậy làm thế nào khởi động lại thiết lập bảo mật của bạn lúc trước . Giải pháp đưa ra là bạn chỉ cần “nhờ” công cụ secedit.exe để làm điều này . Nó sẽ khởi động lại các thiết lập bảo mật của bạn chẳng hạn như các tập tin , thư mục hệ thống NTFS , khóa Registry , các Policy và các dịch vụ . Công cụ này có chức năng cấu hình và phân tích hệ thống bảo mật , để tìm hiểu thêm về công cụ này . Bạn vào Start – Run gõ %Windir%\help\secedit.chm và nhấn phím Enter . Sau đây là cách khôi phục lại thiết lập bảo mật cho hệ thống của bạn bằng dòng lệnh . Để khởi động lại các thiết lập mặc định cài đặt gốc trên hệ điều hành của bạn , bạn làm như sau : Vào Start – Run gõ cmd và nhấn phím Enter . Trong cửa sổ Command Prompt bạn gỏ như sau : secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose Nhấn phím Enter , bạn chờ lệnh này xữ lý xong cho đến khi thông báo Task is completed xuất hiện .
  3. Để xem bản ghi (log) của nó , bạn vào Start – Run gõ %windir%\Security\Logs\Scesrv.log và nhấn phím Enter . Lưu ý : Bạn nên cân nhắc khi sử dụng lệnh này , theo tác giả lệnh này chỉ dành cho máy tính của bạn sử dụng trên môi trường WorkStation còn trên môi trường xữ lý Server thì không nên sử dụng nó . 156. Thêm chức năng Empty Recycle Bin khi nhấn chuột phải vào ổ cứng , thư mục , tập tin Recycle Bin là nơi để Windows lưu trữ những tập tin , thư mục đã xóa . Khi bạn vô tình xóa dữ liệu từ đĩa cứng thì bạn có thể tìm lại được những dữ liệu mà mình đã xóa ở đây ở trong Recyle Bin . Trong Recycle Bin có chức năng Empty Recycle Bin , chức năng này giúp bạn xóa tất cả các dữ liệu được lưu trử trong Recycle Bin . Để “giải quyết” các tài liệu không cần thiết trong máy tính của bạn được nhanh hơn nữa bạn có thể sử dụng chức năng Empty Recycle Bin này ở bất kì ở các thư mục , tập tin , ổ cứng , …… Mở Notepad bạn chép đọan mã sau Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081- 101B-9F08- 00AA002F954E}] @="Empty Recycle Bin" [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\ Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"
  4. [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" Lưu tập tin này lại với tên là emptyrebin.reg 157. Tránh download các tập tin đính kèm Bạn thường download các tập tin đính kèm từ Outlook Express . Tuy nhiên những tập tin đính kèm này có thể mang theo các biến thể của virus vào máy tính của bạn . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn tránh download các tập tin đính kèm này . Vào Start – Run gõ gpedit.msc và nhấn phím Enter . Trong cửa sổ Group Policy chọn User Configuration – Administrative Templates chọn Windows Components chọn Internet Explorer Ở phần bên phải bạn tìm dòng Configure Outlook Express . Nhấn chuột vào khóa này chọn Properties . Chọn Enable và đánh dấu hộp kiểm Block attachments that may contain virus . Nhấn nút OK 158. Kiểm tra thông tin người dùng trong Windows XP Bạn muốn kiểm tra xem trên máy tính của bạn có bao nhiêu User (người dùng) và xem thông tin của các User này hay không . Bạn có thể thực hiện điều này thông qua tiện ích Computer Management Hãy mở trình sọan thảo văn bản Notepad và chép đọan code này vào .
  5. Lưu lại tập tin này , đặt tên cho nó là userinfo.vbs và tiến hành “chạy” nó . On Error Resume Next strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserAccount",,48) For Each objItem in colItems Wscript.Echo "AccountType: " & objItem.AccountType Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description Wscript.Echo "Disabled: " & objItem.Disabled Wscript.Echo "Domain: " & objItem.Domain Wscript.Echo "FullName: " & objItem.FullName Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate Wscript.Echo "Lockout: " & objItem.Lockout Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name Wscript.Echo "PasswordChangeable: " & objItem.PasswordChangeable Wscript.Echo "PasswordExpires: " & objItem.PasswordExpires Wscript.Echo "PasswordRequired: " & objItem.PasswordRequired Wscript.Echo "SID: " & objItem.SID Wscript.Echo "SIDType: " & objItem.SIDType Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status Next 159. Xóa các khóa tìm kiếm trong Search for files and folders trên hệ điều hành Windows XP Khi bạn sử dụng chức năng Search for files and folders để tìm các tập tin và thư mục trong hệ điều hành Windows XP . Tuy nhiên các khóa tìm kiếm này vẩn còn được lưu trữ trong chức năng Search . Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online Để xóa các khóa tìm kiếm được lưu trữ trước đó , bạn thực hiện bước sau : Vào Start – Run gõ regedit và nhấn nút OK . HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\SearchAssistant\ACMru\5603 Trong phần bên phải , bạn xóa các biểu tượng tìm kiếm . Thoát khỏi Registry .
  6. Nếu bạn dùng chế độ tìm kiếm Windows Classic , bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{C4EE31F3-4768- 11D2-BE5C-00A0C9A83DA1}\FilesNamedMRU Ở chế độ tìm kiếm này bạn làm tương tự như ở phần trên . 160. Phục hồi Show Desktop Bạn mở chức năng tìm kiếm file của Windows tại Start/Search/For Files or Folders hoặc Start/Find/Files or Folders. Trong hộp Named box điền vào “Show Desktop.scf” (kể cả 2 dấu ngoặc kép) và Enter để tìm. Nếu may mắn, chức năng tìm kiếm sẽ xác định được vị trí của file đó. Khi đó, bạn chỉ cần kéo nó vào thả lên Quick Launch. Nếu kết quả tìm kiếm là con số không, bạn có thể tự mình tạo ra file đó. Mở Notepad và điền những dòng dưới đây: [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop Kết thúc, đặt tên file là “Show Desktop.scf”, chọn Save As và tìm đến vị trí đặt các mục trong Quick Launch. Lưu ý bạn phải để cả 2 dấu ngoặc kép để ngăn chặn Notepad đặt đuôi mặc định .txt cho file. 161. Không chạy được ứng dụng 16 bit trên Windows XP Nhiều chương trình được thiết kế 16 bit để chạy trên các hệ điều hành “đời củ” , khi bạn sử dụng
  7. Windows XP để chạy các chương trình này Các chương trình 16 bit này sẽ không làm việc trên Windows XP . Để khắc phục nó bạn có thể sử dụng hai bước sau . Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDevice Drivers Bạn tìm khóa VDD và xóa khóa này . Vào Edit – New - Multi-string Value gỏ VDD và nhấn phím Enter HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\WOW\ Tạo khóa DisallowedPolicyDefault (Dword Value) và thiết lập cho nó thành 1 . Thoát khỏi Registry Editor . Nếu cách trên vẩn không sửa chữa được lổi này , ta chuyển sang bước thứ hai . Vào Command Prompt gõ Expand E:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt Expand E:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt Expand E:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com Lưu ý : E: là ổ đĩa CDROM Windows XP và C: ổ đĩa cài hệ điều hành Windows XP .
Đồng bộ tài khoản