1001 thủ thuật máy tính P35

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
292
lượt xem
176
download

1001 thủ thuật máy tính P35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

324. Tăng tốc mở Start Menu Mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop Bạn tìm khóa sau : Menu ShowDelay thiết lập giá trị này thành 0 Khởi động lại máy tính . 325. Sao chép Audio trong Explorer (Windows 98) Mổi khi bạn đặt đĩa CD vào ổ đĩa , nó chỉ hiển trị các track 01.cda hoặc 02.cda , …với kích thước cố định là 42 byte . Thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn sao chép các tập tin này vào ổ cứng của mình với phần mở rộng là .wav Đây là tập tin...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P35

  1. 324. Tăng tốc mở Start Menu Mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop Bạn tìm khóa sau : Menu ShowDelay thiết lập giá trị này thành 0 Khởi động lại máy tính . 325. Sao chép Audio trong Explorer (Windows 98) Mổi khi bạn đặt đĩa CD vào ổ đĩa , nó chỉ hiển trị các track 01.cda hoặc 02.cda , …với kích thước cố định là 42 byte . Thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn sao chép các tập tin này vào ổ cứng của mình với phần mở rộng là .wav Đây là tập tin setup.inf để cài đặt các tập tin VXD mà bị thiếu trên Windows 98 . Bạn lưu tập tin này lại và đặt tên là install.inf . Nhấn chuột phải vào tập tin này chọn Install . ; - Copy *.vxd to \Windows\System and \Windows\System\IOSubSys folder. ; - Rename copied file to Long File Names. [Version] Signature=$Chicago$ VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online [DestinationDirs] SystemVXDCopy = 11 AudioCDCopy = 12 [DefaultInstall] CopyFiles = SystemVXDCopy, AudioCDCopy AddReg = VXDRename, AudioCDCopyRename [DefaultInstall.NT] CheckAdminRights = 1 CopyFiles = AudioCDCopy AddReg = AudioCDCopyRename [AudioCDCopy]
  2. cdfs.vxd [SystemVXDCopy] configmg.vxd ntkern.vxd vcomm.vxd vdd.vxd vdmad.vxd vflatd.vxd vmouse.vxd [SourceDisksNames] 1 = %DiskName%,,0 [SourceDisksFiles] cdfs.vxd = 1,,79098 configmg.vxd = 1,,120845 ntkern.vxd = 1,,203994 vcomm.vxd = 1,,33579 vdd.vxd = 1,,115323 vdmad.vxd = 1,,43647 vflatd.vxd = 1,,10401 vmouse.vxd = 1,,30449 [VXDRename] HKLM,%Key%\Sys,,,%11% HKLM,%Key%\Sys,configmg.vxd,,"ConfigMg.vxd" HKLM,%Key%\Sys,ntkern.vxd,,"NTKern.vxd" HKLM,%Key%\Sys,vcomm.vxd,,"VComm.vxd" HKLM,%Key%\Sys,vdd.vxd,,"VDD.vxd" HKLM,%Key%\Sys,vdmad.vxd,,"VDMad.vxd" HKLM,%Key%\Sys,vflatd.vxd,,"VFlatD.vxd" HKLM,%Key%\Sys,vmouse.vxd,,"VMouse.vxd" [AudioCDCopyRename] HKLM,%Key%\CDCopy,,,"%12%" HKLM,%Key%\CDCopy,cdfs.vxd,,"CDFS.vxd" [Strings] DiskName = "Virtual eXtended Device Update for Windows 32bit" Key = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RenameFiles" Sau khi khởi động lại máy tính , Windows của bạn đã có được trình điều khiển mới cho ổ đĩa CDROM . Lúc này bạn đặt đĩa Audio CD vào ổ đĩa , bạn sẽ thấy các track được hiển thị trong các thư mục
  3. Mono và Steoro với nhiều tần số khác nhau để chép đĩa cứng và nén thành nhạc MP3 . 326. Yêu cầu người dùng phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del trước khi đăng nhập vào hệ thống Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Tìm khóa mang tên là DisableCAD (DWORD Value) và thiết lập nó là 0 . 327. Xóa những địa chĩ trang web mà bạn đã truy cập Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs Ở phần bên phải bạn xoá tất cả các địa chỉ website mà bạn đã truy cập vào . Ngọai trừ khóa Default 328. Giấu lệnh Run của menu Start Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer. Bạn tạo một giá trị mang tên là Norun (DWORD Value) và thiết lập là 1. 329. Không cho phép sử dụng Control Panel Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ Policies\Explorer Bạn tạo một giá trị mang tên là NoSetFolder (DWORD Value) và thiết lập là 1.
  4. 330. Tăng tốc độ chuột Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse Bạn tạo một giá trị mang tên là ActiveWindowTracking (String Value) và thiết lập là 1. 331. Không cho phép chức năng báo cáo lổi Bạn mở Notepad và chép đọan mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PCHealth\ErrorRepo rting] "AllOrNone"=dword:00000001 "DoReport"=dword:00000000 "IncludeKernelFaults"=dword:00000000 "IncludeMicrosoftApps"=dword:00000000 "IncludeWindowsApps"=dword:00000000 "ShowUI"=dword:00000000 Lưu tập tin này lại và đặt tên là disablereport.reg 332. Không cho phép chạy chức năng Desktop Cleanup Wizard Mở Registry Editor bạn tìm khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Desktop\CleanupWiz. Bạn tạo một giá trị mang tên là NoRun (String Value) và thiết lập là 1. 333. Lổi khi cài đặt Windows XP Khi bạn cài đặt hệ điều hành Windows XP bạn có thể nhận được thông báo lổi như sau : Setup was unable to verify drive C:.
  5. Your computer may not have enough memory to examine the drive, or your Windows XP CD may contain some corrupted files. To continue, press Enter. Nếu như bạn nhấn phím Enter . Một thông báo lổi như sau sẽ xuất hiện . Setup cannot access the CD containing the Windows XP installation files Nguyên nhân do : Mainboard , Bios trong máy tính của bạn không tương thích với Windows XP . Ổ đĩa cứng hoặc đĩa CD Windows XP có thể bị hư Cách tốt nhất bạn vào Recovery Console và gõ lệnh sau fixmbr và fixboot để phục hồi lại các Master Boot Record (MBR) bị hư hỏng . 334. Error starting program: C:\windows\setup\setupapi.dll file appears to be corrupt, reinstall the file and try again Khi bạn nâng cấp Windows 98 lên Windows XP bạn có thể nhận được thông báo lổi như trên . Nguyên nhân tập tin Setupapi.dll bị hõng . Để khắc phục lổi này bạn làm như sau : Vào Start - Run gõ command nhấn phím Enter Gõ cd setup nhấn phím Enter Gõ ren setupapi.dll setupapi.old và nhấn phím Enter Tiến hành cài đặt hệ điều hành Windows XP 335. Lổi Outlook Express 2003 Khi bạn mở Outlook Express 2003 bạn nhận được thông báo lổi như sau : Outlook.exe caused an 'access violation' fault in module riched20.dll at 014f:4802bc95.Outlook caused an Invalid Page Fault in riched20.dll. Nếu bạn nhấn nút OK , Microsoft Outlook Express 2003 của bạn sẽ không làm việc hoặc khi đó bạn sẽ nhận được thông báo lổi như sau Unable to load "riched20.dll". You may be out of
  6. memory, out of system resources, or missing a .dll file. Nguyên nhân do tập tin mang tên là riched20.dll trong máy tính của bạn bị hư , bạn tìm tập tin này và đổi tên tập tin này thành riched20.old và tiến hành sửa chữa lại Outlook Express 2003 .
Đồng bộ tài khoản