1001 thủ thuật máy tính P8

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
225
lượt xem
135
download

1001 thủ thuật máy tính P8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

59. Lổi Hibernate Khi bạn bắt đầu với máy tính của mình hoặc bạn sử dụng chức năng Hibernate , hai thông báo lổi như sau sẽ xuất hiện . Microsoft Windows The system has recovered from a serious error. A log of this error has been created. Please tell Microsoft about this problem. We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous. To see what data this error report contains, click here. BCCode : 000000A5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006 BCP3 :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P8

  1. 59. Lổi Hibernate Khi bạn bắt đầu với máy tính của mình hoặc bạn sử dụng chức năng Hibernate , hai thông báo lổi như sau sẽ xuất hiện . Microsoft Windows The system has recovered from a serious error. A log of this error has been created. Please tell Microsoft about this problem. We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous. To see what data this error report contains, click here. BCCode : 000000A5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006 BCP3 : 00000000 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1 Hoặc lổi màn hình xanh chết chóc , thông báo lổi xuất hiện như sau : A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer... Technical information: *** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000) Bug Check Symbolic Name Lổi này nguyên nhân do tập tin Hiberfil.sys của bạn bị mất hoặc bị hư . Bạn khởi động lại máy tính , vào Recovery Console . Bạn sử dụng lệnh sau : del hiberfil.sys nhấn Enter để xóa tập tin này và khởi động lại máy tính . 60. Lổi khi download hay upgrade từ Windows Upgrade Thông báo lổi như sau : Initialization error 0x8007007e In the Windows Update.log file in the Windows directory, you may receive a message that is similar to the following message: Error IUENGINE Determining machine configuration (Error
  2. 0x8007007E: The specified module could not be found.) Vào Start – Run gõ cmd nhấn phím Enter . Bạn gõ tiếp SFC /scannow nhấn Enter Tiếp theo bạn đăng ký tập tin sau : Vào Start – Run gõ regsvr32 /i Urlmon.dll nhấn Enter Lặp lại bước trên đối với các tập tin như sau : o regsvr32 /i Shdocvw.dll o regsvr32 Msjava.dll o regsvr32 Actxprxy.dll o regsvr32 Oleaut32.dll o regsvr32 /i Mshtml.dll o regsvr32 /i Browseui.dll o regsvr32 /i Shell32.dll Nếu không hết bạn nên sửa chữa hoặc cài đặt lại trình duyệt Internet Explorer của bạn . 61. The file C:\windows\system32\c_1252.nls is missing or corrupt Khi bạn bắt đầu với hệ điều hành của mình , thông báo lổi như trên sẽ xuất hiện Đầu tiên bạn khởi động lại máy tính vào Recovery Console bạn gõ như sau : chkdsk /r nhấn Enter Lưu ý một điều bạn nên biết khi sử dụng Recovery Console bạn phải đặt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM . OK nhé . Sau này chúng ta sẽ sử dụng nó nhiều đấy . cd system32 ren c_1252.nls c_1252.old expand D:\i386\c_1252.nl_ c:\windows\system32 62. Winlogon.exe. Entry Point Not Found The procedure entry point AssocIsDangerous could not be found in the dynamic link library SHLWAPI.DLL. Khi bạn kết nối đến Windows Update bạn có thể nhận được thông báo lổi như trên . Sau đây là cách fix lổi của nó . Bạn vào Recovery Console bạn gõ như sau (lưu ý mổi dòng bạn
  3. đều nhấn phím Enter để thực hiện câu lệnh) cd \ cd windows\system32 ren winlogon.exe winlogon.old ren msgina.dll msgina.old ren shell32.dll shell32.old ren shlwapi.dll shlwapi.old cd.. cd servicepackfiles\i386 copy MSGINA.DLL c:\windows\system32 copy SHELL32.DLL c:\windows\system32 copy WINLOGON.EXE c:\windows\system32 copy SHLWAPI.DLL c:\windows\system32 Nếu cách làm ở trên vần không được bạn chuyển sang cách thứ hai . Gõ tiếp expand D:\i386\MSGINA.DL_ C:\windows\system32 expand D:\i386\SHELL.DL_ C:\windows\system32 expand D:\i386\WINLOGON.EX_ C:\windows\system32 expand D:\i386\SHLWAPI.DL_ C:\windows\system32 cd\ cd windows\system32 ren *.dl_ *.dll ren *.ex_ *.exe 63. Tạo kết nối mạng báo lổi Error 711: Cannot load Remote Access Service Connection Manager. Vào Start – Run gõ Services.msc nhấn Enter . Bạn tìm dịch vụ mang tên là Telephony , nhấn chuột phải vào dịch vụ này và chọn Properties . Trên thanh General chọn Manual chọn Startup Type và chọn Start để bắt đầu dịch vụ này . Sau đó bạn thực hiện giống như trên đồi với dịch vụ Remote Access Connection Manager và Remote Access Auto Connection Manager .
  4. 64. Khi đăng ký tập tin DLL , thông báo lổi như sau xuất hiện DllRegisterServer in tên tập tin.dll failed. Return code was: 0x80070005 Nếu bạn sử dụng Regsrv32 để đăng ký tập tin DLL , thông báo lổi như trên sẽ xuất hiện . Lổi này không xuất hiện trên nền Windows NT và Windows 2000 . Tuy nhiên nếu Windows XP/2003 của bạn bị lổi như trên . Bạn tiến hành đăng nhập vào máy tính với tài khỏan Administrator và khi đó đăng ký lại tập tin DLL 65. Snap-in Failed to Initialize khi mở Microsoft Management Console Khi bạn mở Microsoft Management Console thông báo lổi như sau sẽ xuất hiện . Snap-in failed to initialize. Name: Group Policy CLSID: {8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571-E3} Hoặc Snap-in failed to initialize. Name: Resultant Set of Policy CLSID:{6DC3804B-7212-458D-ADB0-9A07E2AE1FA2} Hoặc Snap-in failed to initialize. Name: Software Installation (Computers) CLSID:{942A8E4F-A261-11D1-A760-00C04FB9603F} Hoặc Snap-in failed to initialize. Name: CLSID:{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3} Nguyên nhân do bạn thiết lập giá trị của biến môi trường bị sai , để sửa chữa lổi này bạn làm như sau : Nhấn chuột phải vào My Computer và chọn Properties , chọn thanh Advanced chọn tiếp Environment Variables . Trong System Variables bạn nhập vào đường dẩn như sau :
  5. %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\WBEM nhấn OK
Đồng bộ tài khoản