113 Câu lệnh gỏ là chạy

Chia sẻ: Vu Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
576
lượt xem
265
download

113 Câu lệnh gỏ là chạy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn muốn tìm hiểu những gì có trong windows thì đây là những câu lệnh Giúp bạn truy cập nhanh đến các ứng dụng của windows!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 113 Câu lệnh gỏ là chạy

  1. 113 Câu lệnh gỏ là chạy Đây là những câu lệnh Giúp bạn truy cập nhanh đến các ứng dụng của windows! Bạn có thể vào Start ­> Run hoặc sử dụng phím tắt phím_có_biểu_tượng_lá_cờ­>R Chương trình Câu lệnh Accessibility Controls access.cpl Add Hardware Wizard hdwwiz.cpl Add/Remove Programs appwiz.cpl Administrative Tools control admintools Automatic Updates wuaucpl.cpl Bluetooth Transfer Wizard fsquirt Calculator calc Certificate Manager certmgr.msc Character Map charmap Check Disk Utility chkdsk Clipboard Viewer clipbrd Command Prompt cmd Component Services dcomcnfg Computer Management compmgmt.msc Date and Time Properties timedate.cpl DDE Shares ddeshare Device Manager devmgmt.msc Direct X Control Panel control color Dr. Watson System drwtsn32 Troubleshooting Utility Driver Verifier Utility verifier
  2. Event Viewer eventvwr.msc File Signature Verification Tool sigverif Findfast findfast.cpl Folders Properties control folders Fonts control fonts Fonts Folder fonts Free Cell Card Game freecell Game Controllers joy.cpl Group Policy Editor gpedit.msc Hearts Card Game mshearts Iexpress Wizard iexpress Indexing Service ciadv.msc Internet Properties inetcpl.cpl IP Configuration (Display Connection ipconfig /all Configuration) IP Configuration (Display DNS Cache ipconfig /displaydns Contents) IP Configuration (Delete DNS Cache ipconfig /flushdns Contents) IP Configuration (Release All ipconfig /release Connections) IP Configuration (Renew All ipconfig /renew Connections) IP Configuration (Refreshes DHCP & ipconfig /registerdns Re-Registers DNS) IP Configuration (Display DHCP ipconfig /showclassid
  3. Class ID) IP Configuration (Modifies DHCP ipconfig /setclassid Class ID) Java Control Panel (If Installed) jpicpl32.cpl Java Control Panel (If Installed) javaws Keyboard Properties control keyboard Local Security Settings secpol.msc Local Users and Groups lusrmgr.msc Logs You Out Of Windows logoff Microsoft Chat winchat Minesweeper Game winmine Mouse Properties control mouse Mouse Properties main.cpl Network Connections control netconnections Network Connections ncpa.cpl Network Setup Wizard netsetup.cpl Notepad notepad Nview Desktop Manager nvtuicpl.cpl face=Verdana> Object Packager packager ODBC Data Source Administrator odbccp32.cpl On Screen Keyboard osk Opens AC3 Filter (If Installed) ac3filter.cpl Password Properties password.cpl Performance Monitor perfmon.msc Performance Monitor perfmon
  4. Phone and Modem Options telephon.cpl Power Configuration powercfg.cpl Printers and Faxes control printers Printers Folder printers Private Character Editor eudcedit Quicktime style=”font-size:10.0pt;(If QuickTime.cpl Installed) Regional Settings intl.cpl Registry Editor regedit Registry Editor regedit32 Remote Desktop mstsc Removable Storage ntmsmgr.msc Removable Storage Operator Requests ntmsoprq.msc Resultant Set of Policy (XP Prof) rsop.msc Scanners and Cameras sticpl.cpl Scheduled Tasks control schedtasks Security Center wscui.cpl Services services.msc Shared Folders fsmgmt.msc Shuts Down Windows shutdown Sounds and Audio mmsys.cpl Spider Solitare Card Game spider SQL Client Configuration cliconfg System Configuration Editor sysedit System Configuration Utility msconfig
  5. System File Checker Utility (Scan sfc /scannow Immediately) System File Checker Utility (Scan sfc /scanonce Once At Next Boot) System File Checker Utility (Scan On sfc /scanboot Every Boot) System File Checker Utility (Return to sfc /revert Default Setting) System File Checker Utility (Purge sfc /purgecache File Cache) System File Checker Utility (Set sfc /cachesize=x Cache Size to size x) System Properties sysdm.cpl Task Manager taskmgr Telnet Client telnet User Account Management nusrmgr.cpl Utility Manager utilman Windows Firewall firewall.cpl Windows Magnifier magnify Windows Management Infrastructure wmimgmt.msc Windows System Security Tool syskey Windows Update Launches wupdmgr Windows XP Tour Wizard tourstart Wordpad write
  6. Ngoài ra nếu bạn muốn thêm các câu lệnh cho chương trình mà bạn hay sử dụng bằng cách copy  Shortcut đến thư mục c:\windows. Ví dụ copy shortcut word đến thư mục c:\windows và đổi tên thành  word. Bây giờ bạn có thể vào word bằng cách vào Run và gỏ word.
Đồng bộ tài khoản