16 bí quyết bảo vệ thị lực cho trẻ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
4
download

16 bí quyết bảo vệ thị lực cho trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu trẻ luôn dụi mắt hoặc phàn nàn là không nhìn rõ, hay thấy rõ gấp đôi bình thường, bạn nên đưa con đi khám ngay lập tức có thể mắt bé đang bị tổn thương. Trong khi chờ được khám, nên dùng khăn lạnh đắp lên mắt trẻ khoảng 15 phút mỗi giờ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 16 bí quyết bảo vệ thị lực cho trẻ

  1. 16 bí quy t b o v th l c cho tr N u tr luôn d i m t ho c phàn nàn là không nhìn rõ, hay th y rõ g p ôi bình thư ng, b n nên ưa con i khám ngay l p t c có th m t bé ang b t n thương. Trong khi ch ư c khám, nên dùng khăn l nh p lên m t tr kho ng 15 phút m i gi . 6 cách chăm sóc và b o v th l c cho tr 1. Cung c p y vitamin A, nh t là t chu i chín vàng. C th : 400 mcg/ngày i v i tr dư i 3 tu i, 500 mcg/ngày i v i tr t 4 n 6 tu i và 700-800 mcg/ngày i v i tr t 7 n 10 tu i.
  2. 2. Cho tr tham gia các trò chơi ho c ho t ng có tác d ng kích thích th l c phát tri n và kích thích kh năng ph i h p m t v i các b ph n khác. 3. T p cho tr thói quen h c t p hay chơi nh ng nơi có ánh sáng y và trong "gi i h n nhìn" an toàn: t 20 cm n 30 cm. 4. Cho tr mang kính có ch t lư ng t t khi ra ngoài nh m tránh nh ng tác h i c a tia h ng ngo i và t ngo i (nh t là t 10 gi sáng n 3 gi chi u). 5. Trang b cho tr y v t d ng b o v c n thi t khi tham gia các ho t ng th d c th thao. 6. Thư ng xuyên ưa tr i ki m tra m t nh kỳ. 6 cách phát tri n th l c cho tr Trong giai o n t 5 tháng n 3 tu i: 1. Khuy n khích tr bò quanh giư ng ho c sàn nhà phát tri n k năng ph i h p gi a tay và m t. 2. Nên k t h p vi c nói chuy n ho c "ch c gh o” tr trong lúc b n i qua i l i trong phòng nh m khuy n khích m t tr di chuy n theo hư ng i c a b n.
  3. 3. ưa nh ng chơi lên trư c m t tr chúng t c m l y và t "khám phá”. Trong giai o n t 4 tu i tr lên, ti p t c phát tri n th l c c a tr b ng nh ng ho t ng có tác d ng rèn luy n dây th n kinh v n ng và k năng ph i h p gi a tay và m t: 1. Chơi các trò chơi như: x p ho c n i các hình kh i, l p hình, xâu h t thành chu i, g n v t vào b ng... 5. Thư ng xuyên khuy n khích tr v nh ng v t ơn gi n xung quanh. 6. Phát tri n kh năng quan sát c a tr b ng cách hư ng d n chúng chơi trò n n hình (b ng t sét) theo m t m u cho s n. 3 i u nên làm khi m t tr b t n thương 1. N u m t tr b m t lo i hóa ch t b n vào mà b n không bi t nó là ch t gì, có ch a ki m hay không, hãy liên t c "r a" m t tr trong vòng ít nh t 20 phút và l p t c ưa n trung tâm y t ch a tr . 2. Trong khi vui ùa, n u không may tr "th c” tay ho c m t v t cùn nào ó vào m t, b n ph i ki m tra m t cách
  4. c n th n. N u th y có máu ho c tr không th m m t ra, ph i l p t c nh bác sĩ can thi p. 3. N u m t tr b âm b i m t v t s c bén và v n còn "dính" trong m t, b n không ư c dùng tay n vào mí m t rút v t ó ra. Hãy bình tĩnh gi yên và ưa tr n trung tâm y t ngay l p t c.
Đồng bộ tài khoản