intTypePromotion=4

20 ĐỀ THI THỬ CĐ & ĐH MÔN SỬ 2011ĐỀ THI THỬ SỐ 13+14+15+16NG CHO TẤT CẢ

Chia sẻ: Ha Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
149
lượt xem
47
download

20 ĐỀ THI THỬ CĐ & ĐH MÔN SỬ 2011ĐỀ THI THỬ SỐ 13+14+15+16NG CHO TẤT CẢ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '20 đề thi thử cđ & đh môn sử 2011đề thi thử số 13+14+15+16ng cho tất cả', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 20 ĐỀ THI THỬ CĐ & ĐH MÔN SỬ 2011ĐỀ THI THỬ SỐ 13+14+15+16NG CHO TẤT CẢ

  1. 20 ĐỀ THI THỬ CĐ & ĐH MÔN SỬ 2011 ĐỀ THI THỬ SỐ 13 PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm) Tại sao nói : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam trong ba thập niên đầu thế kỷ XX ? Câu II (2,0 điểm) Trong Cách mạng tháng Tám 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã vận dụng những bài học kinh nghiệm gì từ phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ? Câu III (2,0 điểm) Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) Trình bày quá trình phân hóa về chính trị trong đường lối đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối thập niên 90 của thế kỷ XX.
  2. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc đã ra đời như thế nào ? Quan hệ giữa hai miền Nam – Bắc bán đảo Triều Tiên có những chuyển biến gì kể từ những năm 70 đến năm 2000 ? ---------- Hết ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:.............................................; Số báo danh:..................................
  3. ĐỀ THI THỬ SỐ 14 PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (4,0 điểm) Dân tộc và dân chủ là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. - Giải thích khái niệm và cho biết bối cảnh xuất hiện hai nhiệm vụ này trong lịch sử cận đại Việt Nam. - Trong những năm 30 thế kỉ XX, những người Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xác định hai nhiệm vụ này như thế nào ? Nêu nhận xét. Câu II (2,0 điểm) Trình bày nguyên nhân bùng nổ và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. Nêu thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới. Câu III (2,0 điểm) Trình bày những điểm giống và khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” với chiến lược “Việt Nam hóa Chiến tranh” của đế quốc Mĩ. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)
  4. Câu IV.a. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Phân tích tính chất và ý nghĩa của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946 – 1949). Câu IV.b. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Nêu những biến đổi to lớn của khu vực Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối thập niên 90 của thế kỷ XX. ---------- Hết ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:.............................................; Số báo danh:..................................
  5. ĐỀ THI THỬ SỐ 15 PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm) Trình bày nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong giai đoạn bị chiếm đóng và tình hình Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973. Câu II (2,0 điểm) Chứng tỏ rằng phong trào công nhân nước ta đã phát triển lên một bước cao hơn từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (1925) có những điểm gì mới so với các phong trào trước đó ? Câu III (2,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941). Nêu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị trên. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) Trong thời kì 1945 – 1954, thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã buộc thực dân Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang
  6. “đánh lâu dài” với ta ? Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của ta và kết quả của chiến thắng đó. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) Trong thời kì 1954 – 1975, thắng lợi quân sự nào của quân và dân miền Nam đã buộc đế quốc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam ? Tóm tắt diễn biến và kết quả của thắng lợi đó. ---------- Hết ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:...................................................; Số báo danh:..................................
  7. ĐỀ THI THỬ SỐ 16 PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,5 điểm) Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam trong thập niên 30 của thế kỉ XX : - Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933). - Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7 – 1935). Câu II (2,5 điểm) Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945, những cuộc nổi dậy nào được xem là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc ? Tóm tắt nguyên nhân bùng nổ, diễn biến và kết quả của các sự kiện này. Câu III (2,0 điểm) Nêu nhiệm vụ và tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)
  8. Nêu âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh”. Từ đó, hãy tìm ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược trên. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) Bằng tư liệu lịch sử chọn lọc, hãy nêu những điểm giống và khác nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 với Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. ---------- Hết ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:...................................................; Số báo danh:..................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2