3.3.Làm việc với các đường gióng (Guidelines)

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
90
lượt xem
6
download

3.3.Làm việc với các đường gióng (Guidelines)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3.3.Làm việc với các đường gióng (Guidelines) Trong CorelDRAW những đường gióng (Guidelines) sẽ giúp bạn định chính xác vị trí của những đối tượng trong lúc vẽ. Để thể hiện những đường gióng bạn thực hiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 3.3.Làm việc với các đường gióng (Guidelines)

  1. 3.3.Làm việc với các đường gióng (Guidelines) Trong CorelDRAW những đường gióng (Guidelines) sẽ giúp bạn định chính xác vị trí của những đối tượng trong lúc vẽ. Để thể hiện những đường gióng bạn thực hiện: • Chọn menu lệnh View / Guidelines. Thực hiện tạo đường gióng: • Chọn menu lệnh View / Guidelines để hiển thị hay không hiển thị đường gióng. Bạn cần phải chọn hiển thị luôn thước đo. • Chọn công cụ Pick Tool trên thanh ToolBox. • Di chuyển chuột lên thanh thước đo ngang và nhấn giữ chuột đồng thời kéo xuống. Một đường thẳng nét đứt xuất hiện kèm theo con trỏ chuột, kéo đến vị trí cần đặt đường gióng và thả chuột ra. Đường gióng ngang được xác định tại vị trí bạn thả chuột.
  2. • Tương tự như vậy, bạn đặt đường gióng dọc bằng cách click chuột lên thước đo dọc và nhấn giữ kéo chuột. Di chuyển đường gióng: Để di chuyển đường gióng, bạn click chuột lên đường gióng và đồng thời nhấn giữ chuột kéo để di chuyển đường gióng đến vị trí mới. Xóa đường gióng: Để xoá đường gióng, bạn thực hiện: • Click chọn đường gióng, lúc này đường gióng sẽ thể hiện màu đỏ. • Bạn nhấn phím Delete trên bàn phím để xoá. Để chọn nhiều đường gióng, bạn nhấn phím Shift và click chuột lên từng đường gióng để chọn. Xoay đường gióng: • Click chọn vào đường gióng cần xoay, lúc này đường gióng sẽ hiển thị màu đỏ. • Click tiếp chuột vào đường gióng này lần nữa, đường gióng sẽ hiển thị trạng thái quay như sau:
  3. • Bạn click chuột lên biểu tượng hoặc biểu tượng trên đường gióng và kéo theo hướng muốn xoay rồi thả chuột ra. hoặc bạn cũng có thể nhập chính xác góc quay trong ô Angle of Rotation trên thanh thuộc tính (Property Bar) Thiết lập những thuộc tính cho đường gióng: • Chọn menu lệnh Tool / Options hoặc click chuột phải lên thước đo, chọn Guidelines Setup
  4. • Hộp thoại Options hiển thị, bạn click chọn mục Guidelines với các tùy chọn: • Show Guidelines: tùy chọn hiển thị hay không hiển thị đường gióng. • Snap To Guidelines: tùy chọn đặc tính bắt dính vào đường gióng khi di chuyển hay hiệu chỉnh những đối tượng • Default Guideline Color: lựa chọn màu mặc định của đường gióng. • Default Preset Guideline Color: màu mặc định của những đường gióng định sẵn. 1. Lựa chọn Horizontal trong mục Guidelines: Horizontal thực hiện việc đặt những đường gióng ngang. • Bạn nhập giá trị vào ô . để định chiều dài cho đường gióng. • Nhấn nút để thêm đường gióng vào danh sách.
  5. • Move: thay đổi thông số giá trị đường gióng trong danh sách. Bạn chọn giá trị đường gióng cần thay đổi trong danh sách, nhập gia trị mới vào ô nhập và nhấn nút Move để thay đổi. • Delete: xoá một giá trị đường gióng trong danh sách. • Clear: xoá toàn bộ giá trị đường gióng trong danh sách. 2. Chọn Vertical trong mục Guidelines: • Vertical thực hiện việc đặt những đường gióng dọc, bạn thực hiện tương tự như Horizontal. 3. Chọn Guides trong mục Guidelines: • Guides thể hiện toàn bộ những đường gióng có trong vùng trang vẽ. Bạn thực hiện tương tự như các tùy chọn Horizontal và Vertical. 4. Presets trong mục Guidelines: • Là những điều chỉnh dành cho đường gióng bao gồm những thuộc tính được CorelDRAW (Corel Presets) định sẵn và những tùy chọn do người sử dụng định riêng cho đường gióng của mình (User Defined Presets). Những đường gióng mặc định khi tạo ra đều có thể chỉnh sửa và di chuyển được. Để những đường gióng chỉ được chọn nhưng không thể thay đổi (như: xoay, di chuyển, . . .) bạn thực hiện như sau:
  6. • Click chọn công cụ chọn Pick Tool trên thanh ToolBox. • Click chọn đường gióng, đường gióng sẽ chuyển sang màu đỏ. • Click chọn biểu tượng Lock trên thanh thuộc tính (Property Bar) Đường gióng sẽ bị khoá và thanh thuộc tính sẽ không thể hiện những thuộc tính của đường gióng này. Để loại bỏ, bạn thực hiện: • Click chọn đường gióng. • Click chuột phải lên đường gióng và chọn Unlock Object để mở khoá cho đường gióng.
Đồng bộ tài khoản