4 sai lầm thường gặp trong chăm sóc trẻ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
8
download

4 sai lầm thường gặp trong chăm sóc trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều người khi nấu ăn cho trẻ thường ninh quá lâu để lấy hết chất bổ. Thực ra, việc ninh quá nhừ sẽ làm kết tủa hết các chất dinh dưỡng trong thịt, xương. Vì vậy, khi chế biến cho trẻ, nên xay, giã thực phẩm thay vì hầm lâu. Đối với rau củ quả, cần nấu nhanh và ăn nóng để không mất vitamin C.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4 sai lầm thường gặp trong chăm sóc trẻ

  1. 4 sai l m thư ng g p trong chăm sóc tr Không nên tr quá kín. Nhi u ngư i khi n u ăn cho tr thư ng ninh quá lâu l y h t ch t b . Th c ra, vi c ninh quá nh s làm k t t a h t các ch t dinh dư ng trong th t, xương. Vì v y, khi ch bi n cho tr , nên xay, giã th c ph m thay vì h m lâu. i v i rau c qu , c n n u nhanh và ăn nóng không m t vitamin C. M t s sai l m khác:
  2. 1. Cho tr ăn sam (ăn d m, ăn b sung) t quá s m: T ch c Y t Th gi i ã khuy n cáo các bà m cho tr bú hoàn toàn trong sáu tháng u, sau ó m i cho ăn b sung. Tuy nhiên, hi n nhi u gia ình cho tr ăn b t t khi 3-4 tháng tu i. i u này xu t phát t quan ni m truy n th ng, cho r ng cho tr ăn thêm ch t b t, ch t g o thì m i c ng cáp. Song th t ra trong b t g o có ch t c n tr s h p thu các ch t dinh dư ng trong s a m . Vì v y, nó ch ng nh ng không tăng dinh dư ng cho tr mà còn gây khó khăn cho vi c h p th các ch t dinh dư ng khác. ó là chưa k tình tr ng m t v sinh, sai quy cách trong ch bi n b t g o, pha s a bò nhi u gia ình. i u này có th làm tr b tiêu ch y ho c m c m t s b nh ư ng tiêu hóa khác. M t khác, 40% năng lư ng cho s tăng trư ng c a tr là l y t s a m . Vi c cho tr ăn sam s m (thư ng ch t béo t t xu ng còn 1/2) s làm th c ăn nghèo ch t béo... 2. Cho tr ăn quá nhi u ho c quá ít: Nhi u gia ình hi n nay cho tr ăn quá nhi u. Có nhà ninh cho m t em bé vài tháng tu i n m y l ng th t/ngày, ho c c m t con cua,
  3. con lươn to tư ng. S th c ph m này vư t quá kh năng h p thu c a tr . Trong khi ó, nhi u gia ình l i coi tr như m t ngư i l n thu nh , cho r ng ngư i l n ăn ba bát cơm m i b a thì tr nh c n ăn m t bát. Trong khi trên th c t , nhu c u năng lư ng/kg cân n ng c a tr l n hơn nhi u so v i ngư i l n. Vi n Dinh dư ng ã có nhi u sách hư ng d n: l a tu i nào thì tr c n bao nhiêu th t, rau... m i ngày. Vì v y, cha m nên tham kh o các hư ng d n này áp ng nhu c u dinh dư ng c a tr . 3. B c tr quá kín: V y u t tâm lý, ngư i Vi t Nam thư ng s tr b gió máy, b l nh do khí h u hay thay i. Tuy nhiên, vi c b c tr quá kín, không cho ra ngoài... ch ng nh ng làm tr b c b i khó ch u mà còn d n n b nh còi xương do thi u vitamin D - m t ch t ư c cơ th t ng h p dư i s xúc tác c a ánh n ng m t tr i. M i ngày, tr c n ư c t m n ng trong 10-15 phút (t t nh t là ánh n ng bu i s m) có thêm ngu n vitamin D, giúp h p thu canxi và ch ng b nh còi xương.
Đồng bộ tài khoản