8 điểm cần biết về công ty cổ phần năm 2019

Chia sẻ: Luat Vietnamic Luat Vietnamic | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
7
lượt xem
0
download

8 điểm cần biết về công ty cổ phần năm 2019

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của tài liệu này trình bày việc thành lập, quản lý và vận hành một Công ty cổ phần tương đối phức tạp. Tuy nhiên quý vị có thể dễ dàng nắm bắt được qua việc tổng hợp 8 điểm cần biết về Công ty cổ phần trong năm 2019 bởi LuatVietnam sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 8 điểm cần biết về công ty cổ phần năm 2019

8 điểm cần biết về<br /> Công ty cổ phần 2019<br /> <br /> Ngày 14 tháng 3 năm 2019<br /> <br /> 8 điểm cần biết về Công ty cổ phần 2019<br /> <br /> Việc thành lập, quản lý và vận hành một Công ty cổ phần tương<br /> đối phức tạp. Tuy nhiên quý vị có thể dễ dàng nắm bắt được qua<br /> việc tổng hợp 8 điểm cần biết về Công ty cổ phần trong năm 2019<br /> bởi LuatVietnam sau đây.<br /> <br /> 8 điểm cần biết về Công ty cổ phần 2019<br /> 1. Công ty cổ phần là gì?<br /> 2. Đặc điểm của công ty cổ phần<br /> 3. Ưu, nhược điểm công ty cổ phần<br /> 4. Thủ tục thành lập công ty cổ phần 2019<br /> 5. Điều lệ công ty cổ phần mới nhất<br /> 6. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần<br /> 7. Các loại cổ phần trong công ty<br /> 8. Chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần<br /> <br /> 1. Công ty cổ phần là gì?<br /> Theo khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần<br /> là loại hình doanh nghiệp, trong đó:<br /> I Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ<br /> phần;<br /> I Cổ đông công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tối<br /> thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa;<br /> I Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài<br /> sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào<br /> doanh nghiệp;<br /> I Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho<br /> người khác trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông<br /> của cổ đông sáng lập trong 03 năm đầu sau khi thành lập.<br /> Chi tiết: Công ty cổ phần là gì theo Luật Doanh nghiệp mới nhất?<br /> <br /> Công ty cổ phần là gì? (Ảnh minh họa)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản