8 mẫu biên bản thông dụng

Chia sẻ: Thu Hằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

1
862
lượt xem
123
download

8 mẫu biên bản thông dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm các mẫu biên bản để phục vụ cho công việc của mình, TaiLieu.VN xin chia sẻ đến các bạn 8 mẫu biên bản thông dụng nhất dưới đây gồm: Mẫu biên bản làm việc, biên bản nghiệm thu, biên bản kiểm phiếu, biên bản thanh tra, biên bản họp hội đồng thành viên,....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 8 mẫu biên bản thông dụng

Để viết được một biên bản là một vấn đề không dễ dàng đối với một số người. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ và biết cách viết một biên bản, TaiLieu.VN đã tổng hợp 8  Mẫu biên bản thông dụng nhất gửi đến các bạn. Gồm các mẫu sau:

1. Mẫu biên bản

2. Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

3. Mẫu biên bản giao bảo quản tài sản kê biên

4. Mẫu biên bản làm việc

5. Mẫu biên bản nghiệm thu

6. Mẫu biên bản cam kết

7. Mẫu biên bản thanh tra

8. Mẫu biên bản kiểm phiếu

 

1. MẪU BIÊN BẢN


TÊN ĐƠN VỊ                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Số: /BB-ĐHYD                                                                            …………..., ngày tháng năm 20….

 

BIÊN BẢN
……………………………………(1)…………………………………….

 

Thời gian bắt đầu………………………………………………………………………..
Địa điểm…………………………………………………………………………………
Thành phần tham dự……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Chủ trì (chủ tọa): ………………………………………………………………………..
Thư ký (người ghi biên bản): …………………………………………………………
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo hoặc một sự việc nào đó):
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Cuộc họp/hội nghị/ hội thảo/sự việc kết thúc vào .... giờ ...., ngày .... tháng …. Năm 20…. ./.
                                       THƯ KÝ                                                     CHỦ TỌA
                                      (Chữ ký)                                                   ( Chữ ký, dấu - nếu có)

                                      Họ và tên                                                       Họ và tên
                                                                                              
Nơi nhận:
- ……….;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Ghi chú:
(1) Tên cuộc họp/hội nghị/hội thảo/sự việc.
(2) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).
  

Các bạn đang xem một phần trong 8 mẫu biên bản thông dụng nhất, để biết được nội dung chi tiết của những mẫu biên bản còn lại mời các bạn download miễn phí về máy. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm mẫu biên bản kiểm phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt hay mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết đại hội cổ đông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản