intTypePromotion=3

8 sai lầm trong cách giáo dục trẻ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
142
lượt xem
50
download

8 sai lầm trong cách giáo dục trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục trẻ là vấn đề khó khăn đối với bậc cha mẹ. Các bậc cha mẹ thường phạm phải sai lầm dưới đây khi giáo dục trẻ: Có nhiều cha mẹ và giáo viên khi dạy trẻ học đếm, thấy bé thường hay đưa đầu ngón tay và đếm, nhưng ngay lập tức người lớn đã yêu cầu chúng bỏ tay xuống và phải ghi nhớ trong đầu. Chuyên gia tâm lý cho rằng, phương pháp đếm số này không khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 8 sai lầm trong cách giáo dục trẻ

  1. 8 sai l m trong cách giáo d c tr
  2. Giáo d c tr là v n khó khăn i v i b c cha m . Các b c cha m thư ng ph m ph i sai l m dư i ây khi giáo d c tr : 1.Không cho phép tr ưa tay ms Có nhi u cha m và giáo viên khi d y tr h c m, th y bé thư ng hay ưa u ngón tay và m, nhưng ngay l p t c ngư i l n ã yêu c u chúng b tay xu ng và ph i ghi nh trong u. Chuyên gia tâm lý cho r ng, phương pháp m s này không khoa h c. Chuyên gia tâm lý cho r ng, quan ni m s h c c a tr t 2 – 5 tu i phát tri n thông thư ng b t u t vi c m b ng m m, sau ó m i ch n các s v t th c t , ti p ó m i tr d oán t ng s . Quan ni m s c a tr t c th n tr u tư ng. ây là quá trình thông thư ng nh n bi t s v t chung quanh. Quá trình d y s h c cho tr b t u t s v t c th tr nh n bi t. Kinh nghi m c m tính i v i s lư ng phong phú s ngày càng có l i cho s hình thành quan ni m s h c tr u tư ng. Phương pháp: Khi d y tr h c m tr dùng ngón tay ho c d a vào s v t c th m.
  3. 2.Quá yêu chi u tr Có lúc s b o v ho c quá yêu chi u có th làm t n thương tr . Ví d cha m thư ng s tr ngã ho c quá m t mà thích dùng xe y tr i chơi ho c ôm tr i chơi. Như th ho t ng c a tr ít i, kh năng i u hòa kém, luy n t p cơ th t không m nh, năng l c ho t ng cũng kém. Tr ăn cơm, m c qu n áo, thu n chơi, nhi u b c cha m cũng thay tr làm, i u này s giúp tr ít có kh năng t gi i quy t v n . Khi tr và b n bè mâu thu n, cha m th m chí còn thay bé xin l i. Tình yêu m t cách thái quá này có th làm năng l c cu c s ng và năng l c giao ti p cũng kém và không dám i di n v i xã h i bên ngoài. Th c t tr có kh năng thích ng khi n nhi u ngư i ph i gi t mình, quan tr ng là chúng c n giao lưu và ho t ng m i có kinh nghi m sau này. Phương pháp: Hãy tr có quy n ư c làm nhi u vi c mà chúng có kh năng gi i quy t: tr t thu d n chơi, t mình ăn cơm, sau khi ngã t mình ng d y, như th tr càng c m th y vui v và có c m giác chi n th ng. 3.Quá chuyên ch
  4. Có cha m cho r ng qu n giáo tr b t u ngay t khi tr còn nh chúng tuy t i nghe theo ý ki n c a mình sau này. Khi tr mu n chơi màu h ng, ngư i m l i th y chơi màu xanh p th là mua màu xanh cho chúng. Tr thích xem ho t hình, ngư i m l i cho r ng câu chuy n l ch s ý nghĩa, t t c u do cha m quy t nh, tr không có quy n l a ch n, không nghe l i tr gi i thích ã phê bình. Lâu ngày tr s c m th y s hãi, thu mình và luôn mang c m giác b c ch , t ó s gi i h n s phát tri n trí l c, chúng s nhát gan hơn. Phương pháp: N u tr ra yêu c u h p lý hãy tôn tr ng s l a ch n c a chúng, ng áp d ng tư duy ngư i l n cư ng ép tr . 4.Quá g p gáp trong quá trình giáo d c Có nhi u cha m quá kỳ v ng tr , mong mu n chúng phát tri n nhanh v trí l c nên quá trình giáo d c ã có nh ng bư c quá nôn nóng, không tu n theo quy lu t phát tri n c a cơ th và trí não. Chính quá trình giáo d c và b t tr h c s m s gây áp l c v tâm lý. Ví d nhi u gia ình tr 2 tu i h c ti ng anh, 3 tu i b t h c thơ.
  5. Phương pháp: i v i tr , h c chính là chơi, chính trò chơi s giúp tr luy n t p m t, tay, i u hòa năng l c cơ th , i u này có l i cho tri th c h c t p c a tr sau này. 5.Giáo d c tr theo sách v m t cách c ng nh c Nhi u cha m tr thư ng căn c theo sách s chăm sóc tr , có lúc c ng nh c và làm theo lý thuy t, cho r ng i u này là khoa h c. Ví d trong sách v nói 8 tháng có th bò, 1 tu i rư i có th xâu chu i h t, n u tr v n chưa th làm ư c cha m lo l ng, cho r ng trí não c a tr có v n . Th c t , tri th c và yêu c u c a sách v không nh t nh phù h p v i th c t . Có kh năng tr bi t nói và i s m nhưng có tr l i bi t nói tương i mu n, s phát tri n này hoàn toàn khác bi t m i tr . Phương pháp: Coi sách là m t tài li u tham kh o, m t khi c m th y tr không có i m nào ó không gi ng sách cũng ng g p gáp, ph i chăng tr không bi t bò vì chúng m c quá nhi u áo, tr không bi t nói ph i chăng là b n không cho chúng cơ h i nói. 6.Coi tr là trung tâm Khi ăn cơm, có gì ngon cha m u g p cho tr , ch c n tr ăn là cha m không dám g p cho mình. Sau này n u cha m ăn th c ăn mà chúng
  6. thích, tr s khóc m ĩ, hơn n a khi chơi cùng b n bè chúng luôn coi mình là trung tâm. Như th tr s không hi u th nào là tình yêu và s chia s . Phương pháp: Coi tr là m t thành viên trong gia ình, khi ăn cho dù cha m có thích hay không cũng nên phân cho m i ngư i m t ph n chúng hi u ư c s chia s . 7. Th a mãn nguy n v ng c a tr Tr mu n chơi nào ó ho c mu n ăn KFC, cha m nh t nh ph i th a mãn sao? Không nh t nh. Lúc nào cũng th a mãn nhu c u chúng s c m th y m i th th t thu n l i và không bi t trân tr ng. Phương pháp: Tr mu n mua chơi nào ó, ngư i m có th thuy t ph c chúng: N u con ngoan ngoãn i nhà tr , m s mua cho con. N u tr thích ăn KFC, có th nói v i chúng sau này s t ch c sinh nh t ây. Như th tr s có kỳ v ng m t i u gì ó. Cha m cũng c n chú ý th c hi n l i h a c a chính mình, không nên l a d i tr . 8.Cha m thay tr xin l i
  7. Tr 2, 3 tu i n u có ánh b n khóc, n u cha m thay chúng xin l i, bé s không nh n ra l i l m c a mình. Sau này khi l n lên chúng s không bi t ch u trách nhi m. Phương pháp: Khi tr làm sai vi c gì ó hãy k p th i s a l i l m cho tr vì chúng không bi t th nào là úng. Nói v i tr r ng, ánh ngư i là hành ng không úng, c n ph i xin l i, b n thân chúng gánh vác h u qu , như th tr s ghi nh và hi u ra l i l m.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản