Absolute MP3 Splitter & Converte 2.7.9  - Cắt, nối và chuyển đổi âm thanh mạnh mẽ!

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
128
lượt xem
30
download

Absolute MP3 Splitter & Converte 2.7.9  - Cắt, nối và chuyển đổi âm thanh mạnh mẽ!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Absolute MP3 Splitter Converter là một phần mềm chuyển đổi, chia nhỏ và nối các file audio mạnh mẽ, nó có thể chia một file audio lớn thành nhiều phần nhỏ và kết nối các file audio nhỏ thành một file lớn, chuyển đổi qua lại nhiều định dạng audio mà không làm giảm chất lượng âm thanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Absolute MP3 Splitter & Converte 2.7.9  - Cắt, nối và chuyển đổi âm thanh mạnh mẽ!

  1.   Absolute MP3 Splitter & Converter 2.7.9 ­ C     ố   ắt, n  i và chuy      ển đ i âm thanh m     ẽ         ổ  ạnh m   ! Sau một thời gian “vắng bóng giang hồ” Absolute MP3 Splitter & Converter 2.7.9  lại trở lại với nhiều bước chuyển tiếp mới như tốc độ cắt nối và chuyển đổi âm  thanh nhanh , mạnh hơn. Các bạn hãy trải nghiệm phần mềm này tại  http://www.iaudiosoft.com/downloads/mp3split.exevà xem hướng dẫn đăng ký tại  http://tinypaste.com/b45d9e6 Sơ    c v   Absolute MP3 Splitter & Converter :       ượ   ề    l   Absolute MP3 Splitter Converter là một phần mềm chuyển đổi, chia nhỏ và nối các  file audio mạnh mẽ, nó có thể chia một file audio lớn thành nhiều phần nhỏ và kết  nối các file audio nhỏ thành một file lớn, chuyển đổi qua lại nhiều định dạng  audio mà không làm giảm chất lượng âm thanh.  Chi một file audio lớn thành nhiều phần nhỏ và cũng còn kết nối nhiều file audio  thành một file lớn, chuyển đổi qua lại các định dạng audio mà không làm giảm chất  lượng, cho dù ở định dạng nào của file gốc và file đích. Nó hỗ trợ 4 định dạng  audio thông dụng: MP3, WAV, WMA và OGG. Phần hướng dẫn từng bước giúp cho việc  chia nhỏ file rất dễ hiểu và dễ làm. Hơn nữa, bạn có thể hiệu chỉnh thông tin thẻ ID3 của file đích. Hỗ trợ các thiết lập bitrate và tần số của các định dạng  audio. Nó cũng còn hỗ trợ VBR của MP3 và OGG.  Tính năng :   * Chia nhỏ file audio: Chia một file audio lớn thành nhiều file nhỏ bất chấp  định dạng file gốc và file đích. Ví dụ: bạn có thể chia nhỏ một file MP3 thành  nhiều file nhỏ MP3 và ngay cả sang file WMA, WAV và OGG tùy thuộc vào các thiết  lập của bạn;  * Kết nối các file audio: Kết nối nhiều file audio thành một file lớn bất chấp  định dạng file nguồn và file đích. Ví dụ: Bạn có thể kết nối các file MP3 và ngay 
  2. cả các file  W M A, AV  W  và OGG thành một file  lớn M P3 tùy thuộc vào các th iết lập  của bạn.  * Chuyển đổi các định dạng audio: Chuyển đổi các định dạng audi  giữa M P3, AV, o  W    OGG ở chế độ hàng l ạt.  W M A, o * Nhiều chế độ ch i  nhỏ file :  Bạn có th ể ch i  nhỏ một file  audi  bằng 3 cách : 1,  a a o theo định lượng: ch i  nhỏ các phần nào đó có cùng độ dài a ; 2, theo th ời gi : ch i   an a nhỏ theo độ dài th ời gi an nào đó; 3, theo th iết lập của người sử dụng: Bạn có  th ể th iết lập th ời gi  bắt đầu và th ời gi  kết thúc cho việc cắt và nối trong  an an kh i nghe trước bản nhạc.  * Hướng dẫn từng bước: Hướng dẫn từng bước l  cho việc ch i  nhỏ dễ hiểu hơn với  àm a ngôn ngữ Tiếng Anh.  * Các th iết lập Frequency và B i te :  Absol te  M P3 Spl tra u itte r  hỗ trợ các th iết lập  Frequency và B i te . Bạn có th ể th iết lập tần số, kênh và bi tra tra te  trước kh i ch i   a nhỏ hoặc kết nối để có file  đ í  ch ất lượng tốt hơn.  ch * Thông ti  Fil :  Bạn có th ể xem thông ti  file  ch i  nhỏ như ti  đề, nghệ sĩ ,  n e n a êu album , v...  Bạn cũng có th ể chỉnh sửa thông ti  th ẻ I 3 .   v. n D * Chi  nhỏ và kết nối trực tiếp ra  đĩa, không tạo các file  tạm . a   * Hỗ trợ các định dạng M P3, M A, AV,  W  W  OGG .   * G i ao diện thân th iện, rất dễ sử dụng. Hướ   ẫn S        ng D     ử  ụ    D  ng :    Cái này thì quá đơn giản bởi từng bước từng bước đã được Absolute MP3 Splitter &  Converter chỉ dẫn tận tình rồi.Riêng chỉ có công cụ cắt nhạc là hơi hơi phức tạp  nên mình sẽ hướng dẫn các bạn. Để cắt nhạc ,từ giao diện chính của chương trình bạn hãy nhấn vào nút  Split,chương trình sẽ hiển thị một cửa sổ mới như hình bên :
  3. Bạn nhấn vào hình Thư m , t ìm đến f i l e nhạc cần cắt ra. Xong nhấn Nextđể t i ếp ục t ục.Đ ến cửa sổ kế t i ếp, bạn chọn định dạng xuất ra. Ở đây có các định dạng Mp3, WMA, Wav, OGG. Phía dưới trong Box Save Path có hai l ựa chọn dành cho bạn : Same as the source Fi les : Lưu f i l e xuất ra có cùng th ư m đích. ục Path : chọn đường dẫn khác để l ưu f i l e xuất ra. Xong, nhấn Nextt i ếp.Trong cửa sổ này cho bạn chọn l ựa các ki ểu cắt như By Amount(Theo số f i l e ) , By Time(Theo th ời gian) , By Sett ings(ch ọn theo đoạn để cắt) . Sau khi chọn l ựa ki ểu cắt xong bạn t i ếp t ục nhấn Next để qua gia i doạn cuối cùng.
  4. Giai đoạn cuối cùng này r ất đơn gi ản, bạn chỉ vi ệc nhấn Split Nowlà xong.Khi kết thúc bạn hãy nhấn nút Openbên cạnh để xem thành quả của mình nhé. Các công cụ khác như Merge( nối nhạc) ,Convert (chuyển đổi nhạc chất l ượng cao) bạn chỉ cần Add Filevô sau đó nhấn nút bên dưới góc phải màn hình thôi (Merge hay Convert) mà thôi
Đồng bộ tài khoản