Active Directory - Forest

Chia sẻ: Nhan Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
64
lượt xem
24
download

Active Directory - Forest

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đã bao giờ thắc mắc Microsoft có những trang web: Microsoft.com, Live.com, hotmail.com nhưng khi chúng ta tạo một tài khoản trong Hotmail.com có thể sử dụng để đăng nhập trên tất cả các trang kia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Active Directory - Forest

  1. Active Directory - Phần 6 – Forest Bạn đã bao giờ thắc mắc Microsoft có những trang web: Microsoft.com, Live.com, hotmail.com nhưng khi chúng ta tạo một tài khoản trong Hotmail.com có thể sử dụng để đăng nhập trên tất cả các trang kia. Vậy nó phải chia sẻ chung một số dữ liệu về Username…Trong phần 6 của bài viết này t ôi sẽ trình bày với các bạn cách thiết lập Domain Forest để hiểu hơn về vấn đề này Khi trong cùng một Domain với nhiều doman con thì rất nhiều thông tin trên Domain đó được Replication, chúng ta thiết lập nhiều Domain Forest để đơn giản hoá quá trình quản lý nhiều site khác nhau cho một doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo dữ liệu được thống nhất. Trong các phần trước tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt và thiết lập hoàn chỉnh domain: Vnexperts.net với hai domain con là mcsa.vnexperts.net và ccna.vnexperts.net. Phần 6 của bài viết này tôi giới thiệu với các bạn tạo một Domain forest mới là vne.vn và khi bạn đã có domain forest mới này bạn hoàn toàn có khả năng cài đặt domain con trên domain forest mới này. Đầu tiên như các phần kia bạn phải đặt địa chỉ IP cho card mạng và DNS phải là DNS của máy chủ dc1.vnexperts.net – 192.168.100.11. Sau khi thiết lập địa chỉ IP cho máy chủ xong ta tiến hành cài đặt
  2. Domain Controller. Máy chủ mới của tôi địa chỉ IP là: 192.168.100.15 với tên là dc5. Và tôi cần phải cài đặt Domain Forest với tên: vne.vn vào trong forest có sẵn là vnexperts.net Vào Run gõ dcpromo để bắt đầu quá trình cài đặt. Nhấn Next để bắt đầu cài đặt.
  3. Nhấn Next để bắt đầu cài đặt. Trong cửa sổ dưới đây bạn chọn "Domain Controller for a New domain" bắt buộc bạn phải chọn Options này bởi domain vne.vn bạn cần cài đặt chưa có máy chủ Domain Controller nào cả.
  4. Sau khi lựa chọn chuẩn tôi nhấn Next để tiếp tục quá trình cài đặt. Đến bước quan trọng nhất với 3 Option mà tôi đã từng nói với các bạn trên các phần trước. - Bạn buộc phải chọn Domain Tree in an existing forest (add một domain tree mới vào trong một forest có sẵn). - Cài đặt một domain mới hoàn toàn bạn phải chọn Options đầu tiên, nếu chọn Option thứ 2 là cài đặt Domain Con trong domain tree có sẵn như phần 5 của bài viết tôi đã trình bày Sau khi chọn đúng lựa chọn Domain Tree in an Existing forest tôi nhấn Next để tiếp tục quá trình cài đặt. - Hệ thống sẽ hỏi tôi là ai mà có quyền add domain tree mới vào forest vnexperts. Tôi buộc phải khai báo là người có đủ quyền làm điều đó. "administrator".
  5. Điền đầy đủ các thông tin về username, password và domain nhấn Next để tiếp tục quá trình cài đặt. - Hệ thống sẽ yêu cầu tôi tên Domain Tree mới mà tôi thiết lập là gì: tôi cần cài đặt domain mới là vne.vn
  6. - Lựa chọn tên mới cho domain: vne.vn trong domain forest vnexperts.net nhấn Next để tiếp tục quá trình cài đặt. - Yêu cầu vị trí đặt folder NTDS chứa các thong tin cần Replications, ở đây tôi để mặc định - Nhấn Next để tiếp tục, hệ thống yêu cầu vị trí chứa folder SYSVOL
  7. Nhấn Next tiếp tục quá trình cài đặt. Hệ thống sẽ kiểm tra DNS cho chúng ta thấy mọi thứ OK Nhấn Next tiếp tục quá trình cài đặt.
  8. Để mặc định đó là Domain Function Level là Native Mode. Nhấn next bắt đầu quá trình cài đặt. Đợi một nát để hệ thống hoàn thành quá trình cài đặt, khởi động lại máy để mọi thứ OK. Sau khi khởi động lại máy tôi Logon hệ thống sẽ hiện ra danh sách domain mà tôi có thể logon vào.
  9. Chọn VNE rồi gõ username password vào tôi đăng nhập vào domain mới của tôi. Vào Active Directory Sites and Services để kiểm tra xem mọi thứ của tôi đã OK chưa. Và kết quả thật là tuyệt mọi thứ đều chạy tốt. Hết phần 6 – Các bạn đã có thể tự mình cài đặt một domain với nhiều domain con và một forest với nhiều domain khác nhau. Trong các phần tiếp theo của Series bài viết tôi trình bày với các bạn cách đổi tên Domain, giải quyết sự cố khi một máy chủ Domain Controller hỏng.  
Đồng bộ tài khoản