AJAX part4

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
8
download

AJAX part4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 9: C Công nghệ trong AJA - Javasc t AX cript ipt n p năng, nó tươ đối giốn C. JavaS ơng ng Script được biết JavaScri là một ngôn ngữ lập trình đa n dưới dạn một ngôn ngữ có ki tự do, th ng n iểu hông dịch, n ngôn ngữ kị bản đa n ịch năng. à hông được khai báo cụ thể như st ụ tring, intege hay obje er, ect,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AJAX part4

  1. Bài 9: C Công nghệ trong AJA - Javasc t AX cript JavaScri là một ngôn ngữ lập trình đa n ipt n p năng, nó tươ đối giốn C. JavaS ơng ng Script được biết dưới dạn một ngôn ngữ có ki tự do, th ng n iểu hông dịch, n ngôn ngữ kị bản đa n ịch năng. Kiểu tự do nghĩa là các biến kh à hông được khai báo cụ thể như st ụ tring, intege hay obje er, ect, và các biến giống nhau có thể được gán b các kiểu khác nhau Ví dụ, đoạ mã sau là n bới u u. ạn hợp lệ: PHP Code: var x=3..1415926; x='pi'; Biến x lú đầu được định nghĩ là giá trị s và sau đó được gán lại bởi giá trị xâu kí tự úc ĩa số n ự. Thông d nghĩa là các mã ng dịch à guồn không được biên dịch thành các đoạn m nhị phân có g h mã n thể thực thi được, và nó được t v thực thi trự tiếp, cụ th là qua cá trình duy Khi triển ực hể ác yệt. n khai một ứng dụng JavaScript, ta đặt mã n , nguồn trên web server và mã ngu này đượ r, uồn ợc truyền tr tiếp qua Internet tớ web brow rực a ới wser. Đa năng nghĩa là ng ngữ này thích hợp để lập trìn theo hầu hết các thuật toán và c g gôn y p nh các tác vụ. J JavaScript cơ bản hỗ tr các kiểu số - numbe string, da và time, array, các b c rợ er, ate biểu thức toán học được xử lí trong văn bản, v các hàm t n c g và toán học nh các hàm lượng giác và hư bộ tạo số ngẫu nhiê Hoàn toà có thể đị nghĩa cấ trúc một đối tượng bằng ố ên. àn ịnh ấu t JavaScri điều này mang đến nguyên lý cơ bản cho lập trình v để viết lê nhưng đo ipt, y n ý o và ên oạn mã phức tạp. c Trong m trường trình duyệt w các ch năng cơ bản của tr môi t web, hức ơ rình duyệt, g gồm CSS, DOM, v các đối tư và ượng XMLH HttpReques được coi là các phư st, i ương tiện củ JavaScrip ủa pt, cho phép các nhà phát triển điề khiển cá trang ở cá mức độ k p ều ác ác khác nhau. Trong chhồng công nghệ (tức là các công n n à nghệ sử dụn liệt kê từ trên xuống dưới ng ừ g )c của Ajax, Ja avaScript là chất kết dín các thàn phần lại v nhau. nh nh với Học Javascript tiến việt: ng Code: azivn.com/u http://cra uds_JS.rar Học bằn tiếng Anh ng h: Code: azivn.com/O http://cra Oreilly.Java a.Script.An nd.DHTML.Cookbook k.eBook-LiB B.rar
  2. Hôm nay chủ nhật, các bạn ng y ghiên cứu luôn. u ngocha8 85(Updates softs.com)
Đồng bộ tài khoản