AVR LED

Chia sẻ: Le Van Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
705
lượt xem
291
download

AVR LED

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là một chương trình đơn giản thực hiện nháy đèn LED tại Port D. Mình sử dụng con AVR AT90S2313 và phần mềm CodeVision. Bước 1. Mạch nạp cho IC. Mình sử dụng mạch nạp đơn giản nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AVR LED

  1. Đây là một chương trình đơn giản thực hiện nháy đèn LED tại Port D. Mình sử dụng con AVR AT90S2313 và phần mềm CodeVision. Bước 1. Mạch nạp cho IC. Mình sử dụng mạch nạp đơn giản nhất. IC AT90S2313 Các bạn có thể tự hàn mạch nguồn (tham khảo thêm bài viết AVR for beginner) hay mua bộ nguồn máy tính (chỉ cần loại AT). Bước 2. Viết chương trình và nạp cho IC, dùng CodeVision. Có thể tải CodeV tại địa chỉ http://gmail.google.com. Username: avrfans.vn Password: avrfans Mong các bạn tự giác thực hiện các quy định của hộp mail vì mục đích chung.  Các bạn xem kỹ bài viết AVR for beginner (tiếng Việt thôi) để biết cách thiết lập ban đầu cho phần mềm. Trước tiên, các bạn hãy đọc thử AVR (chọn Read/ Chip Signature) để biết mạch nạp của mình có hoạt động bình thường ko. Xét bài toán nháy đèn LED tại Port D. Sau khi đã hàn xong mạch nạp và đấu các LED với Port D (Anode của LED đấu +5V qua R220). Khởi động CV.
  2. 1. Chọn New / Project. Hiện: Chọn No , để ko sử dụng trình sinh mã tự động của CV. 2. Đặt tên cho Project. Hiện bảng cấu hình: Chọn C Compile, chọn Chip và Clock thích hợp. Chọn After Make, đánh đấu vào mục Program the Chip. 3. Chọn New/Source. Copy đoạn mã chương trình sau: #include #include void main(void) { // Port D initialization // Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 PORTD=0x00; DDRD=0x7F; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped TCCR0=0x00;
  3. TCNT0=0x00; while (1) { PORTD=0x00; delay_ms(200); PORTD=0x7F; delay_ms(200); }; } 4. Lưu file nguồn *.c . Nhấn Project/Configure. Chọn Add và đánh dấu chọn vào file nguồn vừa tạo ra, để thêm file nguồn vào Project. 5. Nhấn Project/Make để tiến hành biên dịch. Nếu ko có lỗi, CV sẽ thông báo No error. Nhấn vào Program để nạp chương trình vào IC. 6. Bùm. END.
Đồng bộ tài khoản