Bài 1: GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
128
lượt xem
19
download

Bài 1: GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết các ứng dụng trong công việc văn phòng, lựa chọn ứng dụng cho công việc cụ thể. Nội dung: Giới thiệu ứng dụng Microsoft Office, Giới thiệu ứng dụng OpenOffice. Mục tiêu bài học: Hiểu và phân biệt được các ứng dụng của công việc văn phòng, Lựa chọn ứng dụng phù hợp cho công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1: GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG

  1. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Phân bổ thời gian: 2T (LT: 1T, TH: 1T) Slide bài giảng Tập bài tập Giáo trình TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn NỘI DUNG MÔN HỌC Bài 1: GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG Bài 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Bài 3: KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Bài 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Bài 5: BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN Bài 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH Bài 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Bài 8: ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG TÍNH Bài 9: TỔNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIẾU Bài 10: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Bài 11: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12: THI CUỐI MÔN Bài 13: ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
  2. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Bài 1: GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG Biết các ứng dụng trong công việc văn phòng, lựa chọn ứng dụng cho công việc cụ thể. Giới thiệu ứng dụng Microsoft Office Giới thiệu ứng dụng OpenOffice TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Hiểu và phân biệt được các ứng dụng của công việc văn phòng Lựa chọn ứng dụng phù hợp cho công việc 2
  3. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE Tổng quan về các ứng dụng của bộ Microsoft Office, chức năng của một số ứng dụng thường dùng. Các phiên bản: Là sản phẩm của công ty Microsoft Sản phẩm dạng trả phí, chiếm tỉ lệ người dùng đa số: 1995: Microsoft Office 95 1999: Microsoft Office 2000 2002: Microsoft Office XP 2003: Microsoft Office 2003 2006: Microsoft Office 2007 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC ỨNG DỤNG TRONG MICROSOFT OFFICE Biết các ứng dụng trong bộ Microsoft Office dùng trong công việc gì. Microsoft Office Word Ứng dụng rất hiệu quả cho việc soạn thảo, định dạng, chỉnh sửa văn bản và in ấn những văn bản hành chính, tài liệu giảng dạy,... 3
  4. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC ỨNG DỤNG TRONG MICROSOFT OFFICE Microsoft Office Excel Ứng dụng rất hiệu quả cho văn bản chứa những kết quả tính toán theo công thức; văn bản cần được định dạng và in ấn trên nhiều loại khổ giấy khác nhau ... TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC ỨNG DỤNG TRONG MICROSOFT OFFICE Microsoft Office PowerPoint Ứng dụng rất hiệu quả cho việc tạo ra những trang nội dung trình bày như bài thuyết trình hội thảo, bài trình diễn công nghệ mới,... 4
  5. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC ỨNG DỤNG TRONG MICROSOFT OFFICE Microsoft Office Access Ứng dụng rất hiệu quả cho những hệ thống thông tin quản lý mức vừa và nhỏ như Quản lý thông tin học viên, học phí và điểm học tập của một Trung tâm đào tạo, ... TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC ỨNG DỤNG TRONG MICROSOFT OFFICE Microsoft Office OneNote Ứng dụng thường dành cho việc tạo ghi chú, chú thích cho công việc đã làm. 5
  6. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC ỨNG DỤNG TRONG MICROSOFT OFFICE Microsoft Office Outlook Ứng dụng rất hiệu quả cho việc tổ chức lịch công việc của một cá nhân, gửi/nhận email, ... TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC ỨNG DỤNG TRONG MICROSOFT OFFICE Microsoft Office Visio Ứng dụng dùng trong công việc vẽ sơ đồ hệ thống mạng, sơ đồ cơ sở dữ liệu, sơ đồ phòng làm việc,... 6
  7. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG OPENOFFICE Tổng quan về các ứng dụng của bộ OPENOffice, chức năng của một số ứng dụng thường dùng. Các phiên bản đã và đang tồn tại Là sản phẩm của công ty Phần mềm Sun MicroSystems Sản phẩm này được phát hành sử dụng miễn phí: 2002: OpenOffice 1.0 2003: OpenOffice 1.1 2005: OpenOffice 2.0 2008: OpenOffice 3.0 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC ỨNG DỤNG TRONG OPENOFFICE Giới thiệu các ứng dụng của bộ OPENOffice, chức năng của một số ứng dụng thường dùng. Writer Ứng dụng cho việc soạn thảo văn bản. 7
  8. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC ỨNG DỤNG TRONG OPENOFFICE Calc Ứng dụng cho việc tạo bảng tính. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC ỨNG DỤNG TRONG OPENOFFICE Impress Ứng dụng cho việc tạo trình chiếu. 8
  9. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE http://ispace.edu.vn 9
Đồng bộ tài khoản