BÀI 11: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
136
lượt xem
21
download

BÀI 11: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm hiểu thêm một số ứng dụng văn phòng khác. Phục vụ các công việc khác như vẽ sơ đồ, mô hình. Nội dung: Giới thiệu các ứng dụng văn phòng khác, Ứng dụng Microsoft Office, Ứng dụng OpenOffice. Mục tiêu bài học: Tìm hiểu thêm một số ứng dụng văn phòng khác, Ứng dụng công việc vẽ sơ đồ, mô hình. Tạo các ghi chú.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 11: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC

  1. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Phân bổ thời gian: 5T (LT: 1T, TH: 4T) Slide bài giảng Tập bài tập Giáo trình TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: ht tp://www.ispace.edu.vn NỘI DUNG MÔN HỌC Bài 1: GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG Bài 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Bài 3: KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Bài 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Bài 5: BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN Bài 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH Bài 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Bài 8: ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG TÍNH Bài 9: TỔNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIẾU Bài 10: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Bài 11: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12: THI CUỐI MÔN Bài 13: ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
  2. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 11: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Tìm hiểu thêm một số ứng dụng văn phòng khác. Phục vụ các công việc khác như vẽ sơ đồ, mô hình. Giới thiệu các ứng dụng văn phòng khác Ứng dụng Microsoft Office Ứng dụng OpenOffice TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Tìm hiểu thêm một số ứng dụng văn phòng khác Ứng dụng công việc vẽ sơ đồ, mô hình Tạo các ghi chú 2
  3. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Các ứng dụng khác trong Microsoft Office: Visio, Onenote. Một số ứng dụng có thể thay thế cho Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, cũng như Microsoft PowerPoint. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE Biết thêm ứng dụng khác trong Microsoft Office, có thể phục vụ công việc tạo sơ đồ, các mô hình mạng. Visio Giới thiệu chức năng, các công cụ Vẽ sơ đồ, mô hình 3
  4. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE Biết thêm ứng dụng khác trong Microsoft Office, dùng trong công việc quản lý ghi chú, thông tin của một nhân vật nào đó. OneNote Giới thiệu chức năng, các công cụ Tạo ghi chú cá nhân Quản lý thông tin TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn ỨNG DỤNG OPENOFFICE Giới thiệu thêm ứng dụng có thể thay thế cho các ứng dụng văn phòng Microsoft Office thường dùng. 4
  5. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn ỨNG DỤNG OPENOFFICE Soạn thảo văn bản: Writer TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn ỨNG DỤNG OPENOFFICE Bảng tính: Calc 5
  6. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn ỨNG DỤNG OPENOFFICE Thiết kế trình chiếu: Impress TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE http://ispace.edu.vn 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản