Bài 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
237
lượt xem
75
download

Bài 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Microsoft Office Word là phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng đang chiếm số lượng người dùng đa số trên toàn cầu vì tính dễ sử dụng và chuyên nghiệp . Nội dung: Bước đầu làm quen với Microsoft Office Word, Thiết đặt các thông số cơ bản cho môi trường soạn thảo, Vấn đề gõ tiếng Việt trong văn bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN

 1. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Phân bổ thời gian: 2T (LT: 1T, TH: 1T) Slide bài giảng Tập bài tập Giáo trình TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn NỘI DUNG MÔN HỌC Bài 1: GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG Bài 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Bài 3: KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Bài 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Bài 5: BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN Bài 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH Bài 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Bài 8: ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG TÍNH Bài 9: TỔNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIẾU Bài 10: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Bài 11: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12: THI CUỐI MÔN Bài 13: ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
 2. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Microsoft Office Word là phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng đang chiếm số lượng người dùng đa số trên toàn cầu vì tính dễ sử dụng và chuyên nghiệp . Bước đầu làm quen với Microsoft Office Word Thiết đặt các thông số cơ bản cho môi trường soạn thảo Vấn đề gõ tiếng Việt trong văn bản TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Làm quen với môi trường và các chức năng soạn thảo cơ bản của Microsoft Office 2003 Hiểu về cách cài đặt phông chữ , cách sử dụng phần mềm gõ tiếng Việt 2
 3. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI MS-WORD 2003 Khám phá MS-Word qua những thao tác đầu tiên rất đơn giản, dễ làm, dễ nhớ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Hiểu cách sử dụng, khắc phục một số lỗi cơ bản trong quá trình sử dụng ứng dụng Microsoft Office Word nói chung và Microsoft Office Word 2003 nói riêng. 3
 4. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Các thành phần trong một cửa sổ Winword 1 10 1 Thanh tiêu đề (Title bar) 2 3 2 Thanh thực đơn (Menu bar) 3 Thanh công cụ (Toolbars) 4 4 Khung tác vụ (Task pane) 5 5 Cây thước (Ruler) 7 6 Thanh cuộn ngang và dọc (Horizontal, Vertical scrollbar) 6 7 Vùng soạn thảo (Text area) 8 Thanh trạng thái (Status bar) 9 Thanh công cụ vẽ (Drawing bar) 9 8 10 Các nút cực tiểu, đại, đóng ứng dụng Word TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Các thao tác (mở, lưu, đóng) trên 1 tập tin văn Bản Chức năng của thực đơn File 1 Tạo mới một văn Bản (Phím tắt: Ctrl + N) 2 3 2 Mở một tập tin văn Bản đã tồn tại (Phím tắt: Ctrl + O) 4 5 3 Đóng 1 tập tin văn Bản đang làm việc 4 Lưu văn Bản đang làm việc 5 Lưu văn Bản đang làm việc với tên khác hoặc nơi lưu trữ khác 6 6 Thoát khỏi ứng dụng MS Winword (Phím tắt: Alt + F4) 4
 5. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Sử dụng bộ gõ tiếng Việt Fonts chữ Việt: Unicode, VNI, TCVN3 (ABC). Chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt: Unikey, VietKey. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Tiếng Việt trong văn bản: Phông chữ + chương trình ứng dụng (bộ gõ) 1./ Phông chữ: 3 loại thông dụng - VNI Windows (VNITimes,... ) phải cài đặt thì mới có - TCVN3 (ABC) (.VNTimes,.... ) phải cài đặt thì mới có - Unicode (times new roman, tahoma, arial,...) cài hệ điều hành MS- Windows 2000 trở lên thì có luôn 2./ bộ gõ - Unikey - sản phẩm miễn phí, lấy về từ Internet, khuyến cáo nên dùng - Vietkey - sản phẩm có chức năng tương đương, nhưng phải trả phí; khuyến cáo có tiền thì dùng 5
 6. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Tiếng Việt trong văn bản: Phân biệt cách gõ tiếng Việt Telex và VNI 1./ Telex: 2./ VNI: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Tiếng Việt trong văn bản: TRAO ĐỔI 1./ Bạn gõ theo kiểu VNI thì bạn chọn loại phông chữ nào? 2./ Tôi gõ kiểu Telex thì theo bạn tôi phải chọn loại phông chữ kiểu nào? 6
 7. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Sử dụng bộ gõ tiếng Việt TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Cách để gõ tiếng Việt bằng chương trình UNIKEY Chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt UNIKEY. Bảng mã: Unicode, VNI, TCVN3 (ABC). Kiểu gõ: Telex, VNI. 1 Chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt 2 Lựa chọn các kiểu gõ tiếng Việt 3 Lựa chọn Bảng mã tương ứng Font đã chọn 2 để gõ được tiếng Việt 3 1 7
 8. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Cách để gõ tiếng Việt bằng chương trình VIETKEY Chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt VIETKEY. Bảng mã: Unicode, VNI, TCVN3 (ABC). Kiểu gõ: Telex, VNI. 1 Chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt 3 2 Lựa chọn các kiểu gõ tiếng Việt 3 Lựa chọn Bảng mã tương ứng Font đã chọn để gõ được tiếng Việt 2 1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Các thao tác nhập liệu, khối văn bản Thao tác cơ bản  Dấu nháy trên văn Bản tại vị trí nào thì nhập liệu sẽ vào vị trí đó.  Chọn kí tự, từ, dòng, đoạn văn bản. Thao tác trên khối Văn bản  Chọn khối, bỏ khối.  Sao chép, cắt dán khối văn Bản đã chọn: Thực hiện thao tác bằng Chuột, phím.  Thực hiện thao tác sao chép định dạng của dòng, đoạn văn Bản. 8
 9. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của các Menu File: Gồm các thao tác liên quan đến nơi lưu trữ tài liệu, vấn đề trang in Các thao tác về tài liệu lưu trữ (tạo mới, mở, đóng, lưu,….) Các thao tác liên quan đến vấn đề bảo mật, thiết lập trang in cho tài liệu TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của các Menu Edit: Các thao tác liên quan đến soạn thảo (sao chép, cắt dán, tìm kiếm, thay thế). Các thao tác về sao chép, cắt dán,…. Các thao tác về tìm kiếm thay thế,…. 9
 10. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của các Menu View: Các thao tác liên quan đến vấn đề hiển thị của trang soạn thảo Các thao tác về lựa chọn hình thức hiển thị của trang soạn thảo,…. Các lựa chọn sự hiển thị của các thanh công cụ con,…. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của các Menu Insert: Thực hiện chèn thêm, hiệu chỉnh các ký tự đặc biệt. Ngắt trang, thêm số trang hiển thị, ngày tháng, các ký tự đặc biệt…. Thêm các hiển thị nâng cao: Ghi chú, hình ảnh, biểu đồ,…. 10
 11. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của các Menu Format: Các thao tác liên quan đến vấn đề hiển thị của trang soạn thảo. Các thiết lập Font, trang văn bản, dấu hoa thị, số đầu dòng,…. Các thiết lập liên quan đến cột, điểm dừng, ký tự thụ cấp đầu dòng, chuyển đổi ký tự,…. Các thiết lập liên quan khác đến hiển thị của văn bản,…. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của các Menu Tools: Các thao tác, thiết lập liên quan đến vấn đề hiển thị của trang soạn thảo. Lựa chọn kiểm tra lỗi chính tả, đếm số từ,…. Lựa chọn so sánh, trộn tài liệu, bảo vệ tài liệu,…. Lựa chọn nâng cao liên quan đến các lệnh, thay thế, các thiết lập cơ bản của Word 11
 12. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của các Menu Table: Các thao tác liên quan việc thêm bảng biểu, xử lý trên bảng biểu. Lựa chọn cho việc thêm bảng, cột, dòng, trộn dòng, cột,…. Lựa chọn cho việc chuyển đổi, sắp xếp trên bảng,…. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của các Menu Window: Các thao tác liên quan việc hiển thị các cửa sổ văn bảng đang mở. Thêm một cửa sổ Word mới, hiển thị tất cả các cửa sổ, chia đôi sự hiển thị của trang Word,…. 12
 13. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của thanh Toolbars Standard: Thanh công cụ chuẩn của MS Word, chứa các thao tác cơ bản. Các thao tác tạo Các thao tác liên Thao tác liên quan mới, mở văn bản quan đến máy in, đến phóng to, thu đã có, lưu văn bản xem trước trang in nhỏ trang văn bản TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của thanh Toolbars Formatting: Thanh công cụ chuẩn của MS Word, chứa các thao tác cơ bản. Các thao tác Các thao tác định thiết lập ký tự, dạng đoạn văn từ cho văn Bản bản hiển thị trái, phải, giửa của trang văn Bản 13
 14. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của thanh Toolbars Drawing: Chứa năng liên quan đến việc vẽ hình, thiết lập các hình đã vẽ…. Công cụ để vẽ Công cụ cho việc định hình Thiết lập hình ảnh dạng dạng hình vẽ, hình ảnh chèn thêm vào 3D, loại đường kẽ…. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của thanh Toolbars Control Toolbox: Dùng cho việc thêm hay thiết lập các dạng nút nhấn, nút lựa chọn, thường liên quan đến việc viết lệnh nâng cao,…. Công cụ cho việc thêm các nút nhấn, lựa chọn,…. 14
 15. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của thanh Toolbars Picture: Công cụ dùng cho việc thiết lập hình ảnh thêm vào thông qua chức năng Insert -> Picture Công cụ cho việc thêm Công cụ thiết lập hình hình ảnh khác, lựa chọn thức hiển thị của hình ảnh màu, độ sáng,…. so với văn Bản,…. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của thanh Toolbars WordArt: Dùng cho việc thêm, hiệu chỉnh các dạng chữ nghệ thuật. Công cụ cho việc thêm hay thiết lập các dạng chữ nghệ thuật,…. 15
 16. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn LÀM VIỆC VỚI ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE WORD Chức năng của thanh Toolbars Tables and Borders: Dùng cho việc thêm, thiết lập các dòng, ô trong bảng. Công cụ cho việc thêm hay thiết lập các ô, dòng cho bảng (Table),…. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN SOẠN THẢO VĂN BẢN Nhận dạng và xử lý một số sự cố cơ bản trong quá trình soạn thảo văn bản. Không gõ được tiếng Việt Chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt Font Bảng mã Bộ gõ 16
 17. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN SOẠN THẢO VĂN BẢN Một số thiết lập ban đầu không tác dụng Font mặc định sai Size, Color không đúng Vị trí lưu trữ mặc định sai Thời gian tự động lưu không có TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE http://ispace.edu.vn 17
Đồng bộ tài khoản