Bài 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
581
lượt xem
117
download

Bài 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết cách tạo, hiệu chỉnh các bảng dữ liệu. Cũng như các thay đổi, thiết lập trên các bảng biểu. Nội dung: Chèn bảng biểu vào văn bản, Các thao tác trên bảng biểu,Thay đổi cấu trúc bảng biểu. Mục tiêu bài học: Hiểu và thao tác được trên bảng biểu, Biết sử dụng các tính năng để tạo, thiết lập các thuộc tính liên quan đến các ô, dòng, cột trong bảng biểu, Biết cách để chèn, hiệu chỉnh, thiết lập các ký tự đặc biệt, hình ảnh cho bảng biểu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU

  1. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Phân bổ thời gian: 4T (LT: 1T, TH: 3T) Slide bài giảng Tập bài tập Giáo trình TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn NỘI DUNG MÔN HỌC Bài 1: GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG Bài 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Bài 3: KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Bài 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Bài 5: BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN Bài 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH Bài 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Bài 8: ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG TÍNH Bài 9: TỔNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIẾU Bài 10: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Bài 11: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12: THI CUỐI MÔN Bài 13: ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
  2. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Biết cách tạo, hiệu chỉnh các bảng dữ liệu. Cũng như các thay đổi, thiết lập trên các bảng biểu. Chèn bảng biểu vào văn bản Các thao tác trên bảng biểu Thay đổi cấu trúc bảng biểu TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Hiểu và thao tác được trên bảng biểu Biết sử dụng các tính năng để tạo, thiết lập các thuộc tính liên quan đến các ô, dòng, cột trong bảng biểu Biết cách để chèn, hiệu chỉnh, thiết lập các ký tự đặc biệt, hình ảnh cho bảng biểu 2
  3. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CHÈN BẢNG BIỂU VÀO VĂN BẢN Biết cách thêm bảng biểu vào cho văn bản, các thao tác cơ bản. Tạo, hiệu chỉnh, xóa cấu trúc một bảng biểu (Table) Tạo: Thêm bảng biểu. Table -> Insert -> Table TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CHÈN BẢNG BIỂU VÀO VĂN BẢN Tạo, hiệu chỉnh, xóa cấu trúc một bảng biểu (Table) Hiệu chỉnh: Thao tác thay đổi.  Thêm dòng, cột  Thay đổi hiển thị: Canh trái, giữa phải của cột, dòng 3
  4. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CHÈN BẢNG BIỂU VÀO VĂN BẢN Tạo, hiệu chỉnh, xóa cấu trúc một bảng biểu (Table) Xóa cấu trúc một bảng biểu: Chọn bảng biểu, xóa dữ liệu, định dạng. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CHÈN BẢNG BIỂU VÀO VĂN BẢN Định dạng bảng biểu (Tables and Borders) Thực hiện các thao tác thay đổi kích thướt, màu của đường kẽ bảng. View-> Toolbars -> Tables and Borders 4
  5. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG BIỂU Biết các thao tác: hiệu chỉnh cột, dòng, tính toán số liệu, sắp xếp dữ liệu trong bảng biểu. Định dạng văn bản trong bảng biểu Thực hiện các thao tác thay đổi màu, font, kích thước dữ liệu. Hướng hiển thị của dữ liệu trong ô, thiết lập định dạng theo bảng biểu có sẵn. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG BIỂU Chèn số thứ tự Thực hiện chèn số thứ tự cho dòng văn bản trong bảng biểu. 5
  6. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG BIỂU Tính toán số liệu trong bảng biểu Thực hiện các thao tác để tính toán số liệu trên bảng biểu. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG BIỂU Sắp xếp dữ liệu trong bảng biểu Thực hiện các thao tác sắp xếp các cột giá trị trong bảng biểu. 6
  7. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THAY ĐỔI CẤU TRÚC BẢNG BIỂU Biết các thao tác: Điều chỉnh độ rộng cột, dòng, chia nhập các cột, dòng. Lặp lại tiêu đề của bảng biểu, chuyển đổi qua lại giữa bảng biểu và văn bản Điều chỉnh độ rộng của bảng biểu Thao tác này thuộc chức năng của Tables and Borders: Thực hiện thao tác thay đổi cho độ rộng của cột và dòng, cả bảng biểu. View-> Toolbars -> Tables and Borders TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THAY ĐỔI CẤU TRÚC BẢNG BIỂU Chia nhập các cột trong bảng biểu Tác dụng có thể chia một cột ra làm nhiều cột, hay nhập một hay nhiều cột lại với nhau. Table -> Merge Cells Table -> Split Cells 7
  8. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THAY ĐỔI CẤU TRÚC BẢNG BIỂU Lặp lại tiêu đề của bảng biểu Tác dụng tạo tiêu đề của bảng biểu có thể hiển thị ở nhiều trang. Thao tác cho việc lặp lại Tiêu đề cho các trang về sau TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THAY ĐỔI CẤU TRÚC BẢNG BIỂU Chuyển đổi qua lại giữa bảng biểu và văn bản Tác dụng có thể chuyển đổi qua lại giữa các dạng dữ liệu trong bảng biểu hay ở dạng văn bản. Thao tác cho việc chuyển đổi qua lại 8
  9. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN SOẠN THẢO VĂN BẢN Nhận dạng và xử lý một số sự cố cơ bản trong quá trình soạn thảo văn bản. Thao tác trên bảng biểu lỗi Không thực hiện được chức năng của phím Tab Chèn hình vào trong ô không được Một số thiết lập ban đầu không tác dụng Font mặc định sai Size, Color không đúng Vị trí lưu trữ mặc định sai Thời gian tự động lưu không có TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE http://ispace.edu.vn 9
Đồng bộ tài khoản