BÀI 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
181
lượt xem
61
download

BÀI 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết các hàm, hiểu và ứng dụng các hàm để xử lý trong bảng tính. Thực hiện đƣợc các công việc lồng ghép hàm tính toán với nhau. Nội dung: Ứng dụng Microsoft Office Excel, Các khái niệm cơ bản, Hàm xử lý dữ liệu dạng số, Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi, Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng, Hàm thống kê và lấy dữ liệu tham chiếu, Hàm logic.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH

 1. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Phân bổ thời gian: 12T (LT: 2T, TH: 10T) Slide bài giảng Tập bài tập Giáo trình TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: ht tp://www.ispace.edu.vn NỘI DUNG MÔN HỌC Bài 1: GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG Bài 2: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Bài 3: KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Bài 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Bài 5: BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN Bài 6: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH Bài 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Bài 8: ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG TÍNH Bài 9: TỔNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIẾU Bài 10: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Bài 11: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12: THI CUỐI MÔN Bài 13: ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
 2. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Biết các hàm, hiểu và ứng dụng các hàm để xử lý trong bảng tính. Thực hiện đƣợc các công việc lồng ghép hàm tính toán với nhau. Ứng dụng Microsoft Office Excel Các khái niệm cơ bản Hàm xử lý dữ liệu dạng số Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng Hàm thống kê và lấy dữ liệu tham chiếu Hàm logic TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Hiểu và phân biệt đƣợc các hàm tính toán Biết sử dụng các hàm để xử lý bảng tính Kỹ thuật lồng ghép các hàm với nhau 2
 3. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE EXCEL Khái quát về ứng dụng Microsoft Office Excel. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Hiểu đƣợc các kiểu dữ liệu, các loại toán tử, các loại địa chỉ. Các kiểu dữ liệu: Number, Date, Text Number Date Text 3
 4. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Các phép toán và toán tử so sánh: Cộng, trừ, nhân, chia, =, >, =, , =,
 5. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HÀM XỬ LÝ DỮ LIỆU DẠNG SỐ Biết sử dụng các hàm liên quan đến vấn đề xử lý dữ liệu dạng số. Insert -> Function TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HÀM XỬ LÝ DỮ LIỆU DẠNG SỐ Biết sử dụng các hàm liên quan đến vấn đề xử lý dữ liệu dạng số. Value, MOD, INT, ROUND 5
 6. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HÀM XỬ LÝ DỮ LIỆU DẠNG CHUỖI Hiểu cách sử dụng các hàm tính toán số liệu quan đến dữ liệu dạng chuỗi. LOWER, UPPER, TRIM Thực hiện cắt bỏ các khoảng trắng phía sau chuỗi TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HÀM XỬ LÝ DỮ LIỆU DẠNG CHUỖI LEFT, RIGHT, MID, LEN 6
 7. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HÀM XỬ LÝ DỮ LIỆU DẠNG NGÀY THÁNG Hiểu cách sử dụng các hàm tính toán số liệu quan đến dữ liệu dạng ngày tháng. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HÀM XỬ LÝ DỮ LIỆU DẠNG NGÀY THÁNG DATEVALUE, DAY, MONTH, HOUR, MINUTE, YEAR, TIMEVALUE 7
 8. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HÀM THỐNG KÊ VÀ LẤY DỮ LIỆU THAM CHIẾU Hiểu biết các hàm về thống kê, và lấy dữ liệu tham chiếu đến Sheet, bảng tính khác. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HÀM THỐNG KÊ VÀ LẤY DỮ LIỆU THAM CHIẾU AVERAGE, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, RANK 8
 9. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HÀM THỐNG KÊ VÀ LẤY DỮ LIỆU THAM CHIẾU LOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HÀM LOGIC Hiểu khái niệm các hàm logic trong việc thực hiện các thao tác trên các hàm của bảng tính. AND, OR, NOT, TRUE, FALSE, IF 9
 10. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢNG TÍNH Nhận dạng và xử lý một số sự cố cơ bản trong quá trình xử lý bảng tính. Mất Password của file Bảng tính Thao tác các hàm không ra kết quả, kết quả hiển thị không đúng TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢNG TÍNH Một số thiết lập ban đầu không tác dụng Font mặc định sai Size, Color không đúng Vị trí lưu trữ mặc định sai Thời gian tự động lưu không có 10
 11. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE http://ispace.edu.vn 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản