Backup IIS Setting sử dụng script: iisback

Chia sẻ: Nhan Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
9
download

Backup IIS Setting sử dụng script: iisback

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong một bài viết của tôi trình bày với các bạn chi tiết về: "Host nhiều web site trên một máy chủ". Khi bạn host nhiều website trên máy chủ một vấn đề đặt ra là phải Backup và Restore được những settings đã thiết lập trong IIS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Backup IIS Setting sử dụng script: iisback

  1. Backup IIS Setting sử dụng script: iisback Trong một bài viết của tôi trình bày với các bạn chi tiết về: "Host nhiều web site trên một máy chủ". Khi bạn host nhiều website trên máy chủ một vấn đề đặt ra là phải Backup và Restore được những settings đã thiết lập trong IIS. Dữ liệu của Website hay FTP được lưu trên ổ cứng trên Windows Server 2003 có cơ chế backup ntbackup. Trong bài viết này tôi trình bày với các bạn cách backup các setting trong IIS đề phòng sự cố xảy ra. Trong bài viết: http://www.vnexperts.net/index.php?option=com_content&task=view &id=604&Itemid=1 Tôi trình bày với các bạn cách host nhiều website trên một máy chủ bao gồm hai bước. 1. Chỉnh thiết lập DNS cho Website. - Tạo Zone mới cho website - Tạo hostA và CNAME record 2. Cài đặt và thiết lập IIS - Cài đặt IIS - Tạo website mới. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày với các bạn sử dụng Scripts được tích hợp trong hệ thống để Backup toàn bộ Settings trong IIS giúp các bạn có khả năng giải quyết sự cố một cách nhanh nhất với IIS. Máy chủ Web Server bao của tôi bao gồm ba website: + www.vnexperts.net, www.vne.vn, www.vnexperts.com.vn
  2. Sau khi cài đặt xong IIS và thiết lập toàn bộ các cấu hình cần thiết tôi Sử dụng Script có tên: IISback.vbs trong C:\Windows\system32\iisback.vbs để backup các setting trên IIS. Vào Run gõ cmd để vào giao diện cmd, gõ tiếp: cd c:\windows\system32 để vào thư mục system32 của hệ thống. Tôi gõ iisback /? Hình dưới đây hiển thị các tác vụ có thể thực hiện với Script iisback trong hệ thống:
  3. Để thực hiện backup tôi gõ tiếp iisback /backup /? Xem có thuộc tính nào không.
  4. Ồ tôi phát hiện ra một điều rằng tôi có thể backup IIS setting trên máy này hoặc tôi có thể backup trên một máy khác nữa sử dụng /s servername /u user (để login) /p password của user đó. - Ở đây tôi backup trên máy Local nên không cần các thuộc tính đó, có một thuộc tính /b đó là tên file bạn backup IIS ra tên là gì. Tôi chọn tên là: vnewebbackup - gõ tiếp: iisback /backup /b vne_iis_settings_backup. Để backup toàn bộ setting của IIS ra một file với tên: vne_iis_settings_backup. Hoàn thành quá trình backup giờ tôi vào IIS xoá hết các trang Web
  5. của tôi đã tạo ra trước đó di Tôi xoá sạch các trang web đã thiết lập đi. Giờ vào Run gõ CMD để vào giao diện command line sử dụng script iisback để restore lại IIS setting. Trong cmd gõ cd c:\windows\system32 để vào thư mục này
  6. Gõ tiếp iisback /restore /? Vừa rồi tôi có file backup với tên: vne_iis_settings_backup nhưng nếu tôi backup nhiều lần và tôi muốn restore bản cao nhất tôi lựa chọn option /v HIGHEST_VERSION là OK - Giờ tôi muốn lấy lại tôi gõ: iisback /restore /b vne_iis_settings_backup để restore lại IIS.
  7. Vào IIS kiểm tra lại kết quả quá trình restore. Ồ kết quả thật tuyệt. Các bạn đã có thể tự tin chỉnh sửa nhiều thong tin trên IIS và nếu có lỗi thì Restore lại.  
Đồng bộ tài khoản