Bài 1: Tổng quan về CSDL Access

Chia sẻ: Tran Bao An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
103
lượt xem
25
download

Bài 1: Tổng quan về CSDL Access

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tự động kiểm tra khóa chính, phụ thuộc tồn tại, miền giá trị của dữ liệu trong bảng • Cho phép thiết kế nhanh các đối tượng thông qua công cụ Wizard • Hỗ trợ xây dựng các câu truy vấn mà không quan tâm tới cú pháp của câu lệnh • Dữ liệu được lưu trọn gói trong một tập tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1: Tổng quan về CSDL Access

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Phòng chuyên môn 1 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 1: Tổng quan về CSDL Access • Tổng quan về ứng dụng • Môi trường làm việc Access Phòng chuyên môn 2 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 1: Tổng quan về CSDL Access • Tổng quan về ứng dụng • Môi trường làm việc Access Phòng chuyên môn 3 3
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tổng quan về ứng dụng • Thành phần giao diện • Thành phần xử lý • Thành phần dữ liệu Phòng chuyên môn 4 4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Thành phần giao diện • Giao tiếp người dùng • Thực đơn (Menu) • Màn hình (Form) • Hộp hội thoại • … Phòng chuyên môn 5 5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Thành phần giao diện Thực đơn Màn hình Hộp thoại Phòng chuyên môn 6 6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Thành phần xử lý • Thực hiện các xử lý, tính toán • Gởi trả về kết quả Phòng chuyên môn 7 7
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Thành phần dữ liệu • Lưu trữ dữ liệu của ứng dụng  Các bảng  Truy vấn Phòng chuyên môn 8 8
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Môi trường làm việc Access • Giới thiệu • Các đặc điểm của Access • Khởi động Access • Các thao tác cơ bản với tập tin CSDL Access • Các đối tượng trong tập tin CSDL • Các thao tác cơ bản với các đối tượng trong CSDL Phòng chuyên môn 9 9
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu môi trường Access Phòng chuyên môn 10 10
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu môi trường Access • Thanh thực đơn (Menu bar) • Thanh công cụ (Tool bar) • Thanh trạng thái (Status bar) Phòng chuyên môn 11 11
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các đặc điểm của Access • Tự động kiểm tra khóa chính, phụ thuộc tồn tại, miền giá trị của dữ liệu trong bảng • Cho phép thiết kế nhanh các đối tượng thông qua công cụ Wizard • Hỗ trợ xây dựng các câu truy vấn mà không quan tâm tới cú pháp của câu lệnh • Dữ liệu được lưu trọn gói trong một tập tin • Có khả năng trao đổi dữ liệu với các ứng dụng và các hệ cơ sở dữ liệu khác Phòng chuyên môn 12 12
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Khởi động Access • Cách 1: Chọn Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Access 2003 • Cách 2: Chọn Start  Run, sau đó nhập vào MSACCESS.exe và nhấn OK Phòng chuyên môn 13 13
 14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Khởi động Access • Sau khi khởi động Phòng chuyên môn 14 14
 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Các thao tác cơ bản với tập tin CSDL Access • Tạo tập tin cơ sở dữ liệu • Lưu tập tin cơ sở dữ liệu • Mở tập tin cơ sở dữ liệu Phòng chuyên môn 15 15
 16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo tập tin cơ sở dữ liệu • Bước 1: Chọn File  New (hoặc Ctrl + N) Phòng chuyên môn 16 16
 17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo tập tin cơ sở dữ liệu • Bước 2: Trong hộp thoại New File, chọn mục Blank database Phòng chuyên môn 17 17
 18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo tập tin cơ sở dữ liệu • Bước 3: Trong hộp thoại File New Database, thiết lập các thông tin sau đó nhấn nút Create để tạo tập tin  Save in  File name  Save as type Phòng chuyên môn 18 18
 19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Lưu tập tin cơ sở dữ liệu • Trong Microsoft Access, mọi thao tác nhập dữ liệu sẽ được tự động lưu trữ. • Các thao tác trên các đối tượng phải được lưu lại bằng cách chọn File → Save Phòng chuyên môn 19 19
 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Mở tập tin cơ sở dữ liệu • Bước 1: Chọn File → Open (hoặc Ctrl + O) Phòng chuyên môn 20 20
Đồng bộ tài khoản