Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO

Chia sẻ: Lotus_0 Lotus_0 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
207
lượt xem
47
download

Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết sử dụng hai công cụ thường được dùng trong các hệ soạn thảo văn bản là tìm kiếm và thay thế. – Hiểu được ý nghĩa của chức năng tự động sửa trong Word. – Có thể lập danh sách các từ gõ tắt và sử dụng để tăng tốc độ gõ. Kĩ năng: – Rèn kỹ năng thực hành tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo. Thái độ: – Rèn đức tính làm việc khoa học, chuẩn xác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO

  1. Bài 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO I. MỤC TIÊU: Kiến thức: – Biết sử dụng hai công cụ thường được dùng trong các hệ soạn thảo văn bản là tìm kiếm và thay thế. – Hiểu được ý nghĩa của chức năng tự động sửa trong Word. – Có thể lập danh sách các từ gõ tắt và sử dụng để tăng tốc độ gõ. Kĩ năng: – Rèn kỹ năng thực hành tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo. Thái độ: – Rèn đức tính làm việc khoa học, chuẩn xác. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: – Giáo án, tranh ảnh. – Tổ chức hoạt động theo nhóm. – Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước. Học sinh: III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
  2. 2. Kiểm tra bài cũ: H. Hãy nêu các bước cần thực hiện để tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu và dạng số thứ tự. 3. Bài mới: Hoạt động của Học TL Nội dung Hoạt động của Giáo viên sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu chức năng tìm kiếm và thay thế Đặt vấn đề: Trong khi soạn thảo, chúng ta có thể muốn 20 tìm vị trí một từ (cụm từ) nào đó hay cũng có thể cần thay thế chúng bằng một từ hay cụm từ khác. Công cụ Find và 1. Tìm kiếm và thay thế: Replace của Word cho phép a. Tìm kiếm: Để tìm kiếm một từ hoặc cụm từ, ta thực hiện điều đó một cách dễ thực hiện theo các bước sau: dàng.  Chọn lệnh Edit  Find … hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F. Hộp  GV giới thiệu một đoạn văn thoại Find and Replace sẽ xuất bản có nhiều từ (cụm từ)
  3. hiện. giống nhau, và muốn thay thế  Gõ từ hoặc cụm từ cần tìm vào ô từ (cụm từ) đó bằng từ (cụm từ) khác.  Các nhóm thảo luận Find what và trình bày.  Nháy chuột vào nút Find Next. Cụm từ tìm được (nếu có) sẽ được  Cho HS nêu một số trường hiển thị dưới dạng bị “bôi đen”. Ta hợp cần dùng chức năng tìm có thể nháy nút Find Next để tìm kiếm và thay thế. tiếp hoặc nháy nút Cancel (huỷ bỏ) để đóng hộp thoại. b. Thay thế:  Chọn Edit  Replace … hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + H. Hộp thoại Find and Replace xuất hiện.  Gõ cụm từ cần tìm kiếm vào ô Find what và gõ cụm từ thay thế  Ta cũng có thể thay thế một vào ô Replace with (thay thế từ hay cụm từ bằng một từ hay cụm từ khác trong văn bằng);  Nháy chuột vào nút Find Next để bản bằng cách thực hiện theo đến cụm từ cần tìm tiếp theo (nếu các bước sau:
  4. có)  Nháy nút Replace nếu muôn thay  Chú ý: Các lệnh tìm kiếm thế cụm từ vừa tìm thấy (và nháy và thay thế đặc biệt hữu ích vào nút Replace All nếu muốn thay trong trương hợp văn bản có thế tự động tất cả các cụm từ tìm nhiều trang. thấy) bằng cụm từ thay thế;  Nháy chuột vào nút Close để  Word cung cấp một số tuỳ đóng hộp thoại, kết thúc việc tìm và chọn để giúp cho việc tìm thay thế. kiếm được chính xác hơn. c) Một số tuỳ chọn trong tìm kiếm và thay thế. để thiết Hoa ≠ hoa Nháy chuột lên nút đặt một số tuỳ chọn thường dùng Nếu tìm từ Hoa và đánh dấu như:  Match case: Phân biệt chữ hoa, vào ô “Find whole word only” thì những từ như : Hoan, chữ thường.  Find whole words only: Từ cần Thoa, … sẽ không được tìm dù có chứa từ hoa. tìm là một từ nguyên vẹn.
  5. Hoạt động 2: Tìm hiểu chức năng gõ tắt và sửa lỗi Đặt vấn đề: Ta có thể thiết lập Word tự động sửa lỗi xảy ra 15 trong khi gõ văn bản. Ngoài ra có thể thiết lập gõ tắt để công việc soạn thảo được nhanh hơn. 2. Gõ tắt và sửa lỗi:  Sửa lỗi: Hệ soạn thảo văn bản tự động sửa các lỗi chính tả khi người VD: gõ “ngĩa” máy sẽ tự động sửa thành “nghĩa” dùng gõ văn bản.  Gõ tắt: cho phép người dùng sử dụng một vài kí tự tắt để tự động gõ được cả một cụm từ dài thường VD: gõ “TV” thay cho “Trưng Vương”… gặp, làm tăng tốc độ gõ.  Để bật /tắt chức năng này, sử dụng lệnh Tool  Auto Corect để  Thêm các từ gõ tắt hoặc sửa mở hộp thoại Auto Correct và
  6. chọn (bỏ) chọn ô Replace text as lỗi mới vào danh sách này bằng cách sau: you type. – Gõ từ viết tắt vào cột Replace và cụm từ đầy đủ vào ô With; – Nháy chuột vào nút để thêm vào danh sách tự động sửa. Hoạt động 3: Củng cố Nhấn mạnh: – So sánh chức năng Tìm kiếm  Các nhóm thảo luận 7 và Thay thế. và trình bày. – Tại sao trong khi gõ văn bản tiếng Việt đôi khi các kí tự ta vừa gõ biến thành kí tự khác không mong muốn. 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: – Làm lại các thao tác trong bài học. – Đọc trước bài Thực hành 8
Đồng bộ tài khoản